Mẫu Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức (thường là bên cho vay) sử dụng để trình bày sự việc với chủ thể có thẩm quyền (thường là tòa án) để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của cá nhân có nghĩa vụ.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÒI NỢ CÁ NHÂN

(Về việc yêu cầu Ông/Bà……….thực hiện nghĩa vụ trả nợ) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….     Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:………………………………… Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

…………………………………………………

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới việc cho vay, việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên có nghĩa vụ cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà…………………………            Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Có ký kết Hợp đồng dân sự số…………… về việc………. Theo đó, tôi có cho Ông/Bà………….. vay số tiền là……………VNĐ (Bằng chữ:……………… Việt Nam Đồng) trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… Và theo thỏa thuận tại điểm…. Khoản…… Điều……… Hợp đồng/…., Ông/Bà………. có nghĩa vụ trả số tiền là…………VNĐ (Bằng chữ:……………….. Việt Nam Đồng), trong đó có …………. VNĐ là nợ gốc và………VNĐ là lãi.

Tuy nhiên, đến hết ngày…/…./….. Ông/Bà………… không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ trên cho tôi và cũng không có thông báo về việc chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ngày…/…./……, tôi có liên lạc với Ông/Bà……….. và đề nghị Ông/Bà………. trả số tiền là……………… VNĐ theo………….. nhưng Ông/bà………… có đưa ra lý do………… và hẹn trả vào ngày…./…./……

Tuy nhiên, đến hết ngày…/…/…… Ông/bà……….. lại không thực hiện nghĩa vụ trả số tiền trên cho tôi theo hứa hẹn của Ông/Bà…………..

Trong thời gian từ ngày…./…./….. đến ngày…/…./….. tôi có liên lạc lại với Ông/bà….. nhiều lần để yêu cầu Ông/Bà……… trả nợ nhưng Ông/bà…….. đưa ra nhiều lý do để lùi thời gian trả nợ.

Vì lý do sau:

-Thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Ông/Bà…… quá dài;

-…

Ngày…/…./…. tôi yêu cầu Ông/Bà……… phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho tôi, với số tiền là………… VNĐ, trong đó có….. VNĐ là…, ………VNĐ là… nhưng Ông/Bà…. không đồng ý vì lý do………….)

Căn cứ Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1.Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3.Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4.Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5.Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a)Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b)Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tôi nhận thấy, Ông/Bà……. có nghĩa vụ trả đủ tiền vay và số tiền lãi khi đến hạn tại………… Việc Ông/bà………. không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận giữa tôi và Ông/Bà……… gây ra những thiệt hại/ảnh hưởng/xân phạm/…. cho tôi, cụ thể là…………

Căn cứ Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2.Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3.Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

4.Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

5.Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ giữa Ông/Bà………… và tôi.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về …… ……… giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Hợp đồng dân sự số…………;…

  Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com