Mẫu Đơn khởi kiện xây dựng

Đơn khởi kiện xây dựng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Tòa án) xem xét giải quyết tranh chấp phát sinh trong việc xây dựng khi có căn cứ cho rằng hành vi của chủ thể bị khởi kiện là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể nhất định theo quy định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN XÂY DỰNG

(Về việc …………. trong hoạt động xây dựng………..) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới tranh chấp phát sinh từ hoạt động xây dựng mà bạn cho là có vi phạm pháp luật, cách giải quyết tranh chấp của các bên trước đó, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… tôi được Sở Tài nguyên và môi trường……….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số………. ghi nhận quyền sử dụng đất của tôi đối với mảnh đất rộng……… mét vuông tại………… số…….. trong Hồ sơ địa chính…….. và tiếp tục sử dụng mảnh đất trên tới ngày…/…../……

Ngày…/…./….., tôi được………… cấp Giấy phép xây dựng mới công trình/….. số………. và hoàn thành việc xây dựng…/nhà ở vào ngày…/…/….. Bắt đầu sử dụng vào ngày…/…/….. không có tranh chấp với chủ thể khác.

Tuy nhiên, vào ngày…/…./……, hàng xóm của tôi, tức là:

Ông/Bà…………………………            Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất………. liền kề với mảnh đất trên của tôi tiến hành xây dựng nhà ở/công trình/… và gây sạt lở/… tới công trình…. của tôi.

Theo kết quả điều tra của……….., việc sạt lở/…. xảy ra là do Ông/Bà…………………. trong quá trình xây dựng nhà ở/công trình liền kề với công trình/nhà ở/… của tôi.

Do vậy, ngày…/…./….. tôi có sang nhà Ông/Bà…………. để gặp Ông/Bà…………. và trình bày về sự việc trên tìm cách giải quyết. Tôi có yêu cầu Ông/Bà………. bồi thường số tiền là……………VNĐ (Bằng chữ:……………. Việt Nam Đồng). Sau cuộc gặp này, ông/Bà đã đồng ý bồi thường thiệt hại về……………… cho tôi nhưng không đồng ý mức tiền mà tôi đưa ra, yêu cầu để Ông/Bà tự xác định thiệt hại/… Tôi đồng ý yêu cầu này của Ông/Bà…………….

Tuy nhiên, ngày…/…./…. Trong cuộc gặp quyết định mức bồi thường, Ông/Bà………….. đưa ra mức bồi thường là……………. VNĐ (Bằng chữ:………………..Việt Nam Đồng), thấp hơn rất nhiều với thiệt hại thực tế mà tôi phải gánh chịu. Do vậy, tôi không đồng ý với mức bồi thường trên. Giữa chúng tôi xảy ra tranh chấp.

Trong thời gian từ ngày…/…/….. đến ngày…/…./…. Tôi đã tổ chức nhiều cuộc gặp với Ông/bà……….. để hòa giải tranh chấp này nhưng không thành.)

Căn cứ Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Tôi nhận thấy, bản thân mình có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Và các quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Cùng điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi nhận thấy tôi có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp ……….. trong hoạt động xây dựng……….. giữa tôi và Ông/Bà…………

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp trên  giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…………;…

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com