Mẫu Đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm

Đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật tố tụng) xem xét giải quyết tranh chấp phát sinh từ hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của chủ thể khác bởi hành vi này là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể nhất định theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM

(Về việc ………….. hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm……..)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới tranh chấp phát sinh từ hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị cho là hành vi vi phạm pháp luật, cách giải quyết tranh chấp của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Ngày…/…./…., tôi và

Ông/Bà…………………………            Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Có phát sinh mâu thuẫn trong việc thực hiện…………….. Tuy nhiên, do được……………….. khuyên giải đúng lúc nên giữa chúng tôi không phát sinh xô xát/…

Ngày…/…./….. do thấy tôi………………… (lý do dẫn tới hành vi xúc phạm của người bị khởi kiện) trong khi…………………. nên Ông/Bà………. không hài lòng với quyết định khen thưởng/… của……….. Giữa chúng tôi lại xảy ra tranh chấp về…………….

Để chấm dứt mâu thuẫn, tránh xảy ra xô xát/… tôi có gặp mặt Ông/Bà……… để hòa giải/….

Với Ông/Bà…………………………     Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Là người trung gian hòa giải.

Tuy nhiên, Ông/Bà………….. đã có thái độ………. và không chấp nhận……….., kết thúc tranh chấp trên với tôi

Ngày…/…./…., tôi lại phát hiện Ông/bà…………… đã đưa ra những thông tin sai sự thật/…. về…………………, cụ thể là…………………… và tiến hành tuyên truyền/… với những đồng nghiệp tại……………… của tôi. Những thông tin này gây…………………. (thiệt hại về danh dự, tài sản,… nếu có)

Ngày…/…./……, tôi có yêu cầu Ông/Bà………………… (ví dụ, chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại/….). Tuy nhiên, Ông/Bà…………… chỉ chấm dứt hành vi…………. vào ngày…/…/…. mà không thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại/… Hơn nữa, ngày…/…./…… Ông/bà có thông tin cho tôi rằng sẽ không bồi thường thiệt hại theo tôi yêu cầu bởi……………..

Nhận thấty những lý do mà Ông/Bà………… đưa ra trên là rất bất hợp lý/…)

Căn cứ Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Tôi nhận thấy, bản thân mình có quyền khởi kiện tranh chấp về…………… giữa tôi và Ông/Bà………… tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Và theo các quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Cùng điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp trên  giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:…….. (nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com