Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận, xác nhận sự tiến trình cuộc họp, nội dung của một cuộc họp được diễn ra trong một thời gian xác định nào đó.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

(Số:………/BB-………)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Thời gian bắt đầu: ….giờ ….phút ngày…/…./……

Địa điểm tiến hành:……………………………………

Thành phần tham dự:

1./Chủ tọa:

Ông/bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

2./Thư ký:

3./Các bên tham gia khác:

Nội dung cuộc họp:

………………………………………

………………………………………

(Bạn trình bày diễn biến cuộc họp theo thời gian/quan điểm/…, và nêu được kết quả của cuộc họp)

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….giờ ….phút, ngày…. tháng….. năm…….

Các bên cam kết và xác nhận những thông tin đã nêu trên đây là trung thực, đúng sự thật khách quan và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành…. bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…. bản để…………………..

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỌA
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 Người tham gia  Người tham gia 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com