Công văn xin đổi dấu

Công văn xin đổi dấu là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày với chủ thể có thẩm quyền về việc đổi dấu của cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin đổi dấu

CÔNG TY………
PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc xin đổi dấu…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN XIN ĐỔI CON DẤU

Kính gửi: Công ty…………………….

(Địa chỉ:…………….)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban chúng tôi có được Công ty…………. cấp con dấu………… để sử dụng trong hoạt động………….. từ ngày…./…./……..

Tuy nhiên,vào ngày…. tháng…. năm…… trong quá trình di chuyển từ……………….. đến……………. Ông………………….Sinh năm………. Chức vụ…………… (- là người có trách nhiệm quản lý con dấu trên tại thời gian này) đã làm mất/… con dấu này.

Nhưng do nhu cầu sử dụng con dấu trong quá trình ……………., hiện Phòng/ban chúng tôi cần sử dụng một mẫu dấu mới để……………………..

Vậy nên Phòng/ban chúng tôi làm công văn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét, thực hiện chấp nhận việc đổi dấu ….…… của Phòng/ban chúng tôi. Cụ thể hai mẫu con dấu như sau:

Mẫu dấu cũMẫu dấu sau khi thay đổi

Phòng/ban chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Kính mong Quý công ty xem xét và chấp nhận đề nghị trên của Phòng/ban chúng tôi và thực hiện việc đổi dấu…………. trong thời gian…………..

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com