Công văn thông báo thay đổi địa chỉ

Công văn thông báo thay đổi địa chỉ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để thông báo với một hoặc một số chủ thể khác về việc thay đổi địa chỉ của một hoặc một số chủ thể nhất định trong một thời gian xác định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn thông báo thay đổi địa chỉ

CÔNG TY………
PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc thông báo thay đổi địa chỉ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể mà bạn thông báo là chủ thể nào)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Quý công ty Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Trong Hợp đồng dân sự này, Công ty chúng tôi có đưa ra thông tin về Địa chỉ công ty như sau:……………………………………………

Tuy nhiên, theo kế hoạch/chỉ đạo của……….., từ ngày… tháng…. năm……, Công ty chúng tôi sẽ chuyển trụ sở/địa điểm kinh doanh/… từ địa chỉ……………………….. về địa chỉ…………………………

Để tránh việc liên lạc/thực hiện nghĩa vụ giao tài sản/… của Quý công ty và công ty chúng tôi bị ảnh hưởng trong thời gian từ ngày…. tháng…. năm…. do công ty chúng tôi không còn đặt trụ sở/kinh doanh/… tại địa điểm………………… Chúng tôi làm công văn này để thông báo tới Quý cơ quan sự việc trên, ghi nhận sự việc, từ ngày…. tháng…. năm….., Công ty chúng tôi sẽ chuyển địa điểm……….. từ địa chỉ……………. sang địa chỉ…………….

Công ty chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Kính mong Quý công ty xem xét và sử dụng địa chỉ mới của Công ty/… chúng tôi là tại………… cho những hoạt động từ ngày…. tháng…. năm…….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com