Đơn khởi kiện ngân hàng

Đơn khởi kiện ngân hàng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét sự việc nào đó và giải quyết tranh chấp giữa các bên, trong đó bên bị khởi kiện là ngân hàng khi có căn cứ cho rằng hành vi/quyết định của ngân hàng là không hợp pháp, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN NGÂN HÀNG

(Về việc yêu cầu Ngân hàng…… thực hiện………)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ/TỈNH………

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới hành vi/quyết định của ngân hàng mà bạn cho rằng hành vi/quyết định đó là không hợp lý, không hợp pháp, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Ngày…. tháng….. năm……, tôi có ký Hợp đồng vay tín dụng số……. với:

Ngân hàng: ………………………….

Trụ sở:…………………………………..

Giấy ĐKDN số:………………………………… cấp ngày…/…./……

Hotline:…………………           Số fax (nếu có):……………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………     Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Chức vụ:……………….           Căn cứ đại diện:……………….

Tại:……………………………….

Theo nội dung Hợp đồng trên, Ngân hàng……….. có trách nhiệm cho tôi vay số tiền là……….. VNĐ (bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng) trong thời gian từ ngày…/…/….. đến hết ngày…./…./….. với lãi suất là……… Và tôi có nghĩa vụ trả tổng số tiền là:………….. VNĐ (bằng chữ:………………. Việt Nam Đồng) vào ngày…/…./….. Trong đó, ……………. VNĐ là số tiền mà tôi đã vay và…………………. VNĐ là số tiền lãi.

Tới ngày…./…./……, theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng vay tín dụng trên, tôi có trả số nợ là……………… cho phía Ngân hàng. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra thông tin khách hàng, nhân viên ngân hàng, cụ thể là Ông/Bà:………………. Chức vụ:………. Mã số nhân viên:…………….

Có trả lời tôi về số tiền vay tín dụng của tôi là………………….. VNĐ (Bằng chữ:……………… Việt Nam Đồng), trong đó, số nợ gốc là……………..VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng), số tiền lãi là……………… VNĐ (Bằng chữ:……………….. Việt Nam Đồng)

Tôi rất ngạc nhiên về số tiền phát sinh trên, bởi số tiền này không giống thỏa thuận tại Hợp đồng mà tôi đã ký kết trước đó. Do vậy, tôi có đề nghị Ông/Bà………….. cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch của tôi với ngân hàng. Theo thông tin được cung cấp tôi nhận thấy phía Ngân hàng đã tự ý thay đổi về lãi suất tại thời điểm………… dẫn tới việc phát sinh thêm tiền lãi trong thời gian tôi vay tiền mà không thực hiện đúng thỏa thuận.

Do vậy, tôi có làm đơn gửi tới…………. của Ngân hàng yêu cầu giải quyết. Tới ngày…/…/…. tôi nhận được văn bản trả lời/giải quyết của Ngân hàng, trong đó……………. Tôi nhận thấy việc giải quyết trên là chưa hợp lý và việc này xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.)

Căn cứ Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

3.Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

…”

Tôi nhận thấy tôi có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về giữa tôi và Ngân hàng……………

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi xác định Quý Tòa là Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên giữa tôi và Ngân hàng………..

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về ……… giữa tôi và Ngân hàng………… theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi lèm theo đơn này những văn bản, tài liệu sau: 01 Bản sao Hợp đồng tín dụng….;…

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com