Đơn khởi kiện bồi thường

Đơn khởi kiện bồi thường là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (tức là Tòa án nhân dân có thẩm quyền) xem xét và thực hiện việc giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường giữa các chủ thể.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(Về việc yêu cầu bồi thường…………..)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………………………………

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới thiệt hại mà bạn phải gánh chịu cũng như mức độ thiệt hại mà bạn gánh chịu, ví dụ:

Vào ngày…. tháng…. năm……, tôi đã ký Hợp đồng……số……… về……… với Ông/Bà…………………………            Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Và theo nội dung Hợp đồng này, vào ngày…./…../……., Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện ……..………. muộn nhất là vào ngày…/…./…..

Tuy nhiên, đến ngày…/…./……, Ông/bà………….. vẫn không thực hiện……….. theo thỏa thuận giữa chúng tôi mặc dù tôi có gửi đơn đề nghị Ông/bà……… thực hiện đúng thỏa thuận.

Việc này đã khiến tôi bị thiệt hại về:

………………………………………………….

(Bạn liệt kê thiệt hại mà bạn phải gánh chịu)

Ngày…/…./…… và ngày…. tháng…. năm……, tôi đã tổ chức cuộc gặp với Ông/bà………… để thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trên của Ông/bà………….

Tuy nhiên, vì bất đồng quan điểm, chúng tôi không thể thỏa thuận được………….. về việc bồi thường thiệt hại trên.

Do đó, chúng tôi đồng ý đưa tranh chấp trên ra Tòa án để được chủ thể có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự).

Căn cứ Khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

3.Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Và các quy định khác có liên quan như điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi nhận thấy Quý Tòa là Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về bồi thường…….. giữa tôi và Ông/Bà…………..

Do đó, tôi làm đơn này kính yêu cầu Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường…………… của Ông/Bà……….. đối với tôi vì đã có hành vi………… theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm theo đơn này……..

 Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com