Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm

Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày, đưa ra hiện trạng về sự ô nhiễm môi trường tới chủ thể có thẩm quyền (thanh tra môi trường, Sở tài nguyên môi trường,…) để đề nghị những chủ thể này có các biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN BÁO CÁO VỀ SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ….

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……..

– Ông………………… – Chủ tịch UBND xã………

(Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết đơn của bạn như Chủ tịch UBND cấp huyện/cấp tỉnh/Thanh tra chuyên nhành bảo vệ môi trường/…)

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

(Nếu là nhóm cá nhân làm đơn thì trình bày thêm các thông tin sau:

Cùng:

1./Ông……………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

2./ Ông……………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

3./… (Liệt kê các cá nhân làm đơn)

(Chúng) tôi xin trình bày với Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày thực trạng ô nhiễm môi trường ở nơi cư trú của bạn)

Vì lý do trên, (chúng) tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà có thể xem xét, thực hiện việc xác minh, điều tra và đưa ra các biện pháp xử lý tình trạng trên, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường. Trong đó, (chúng) tôi xin đưa ra những đề nghị sau:

1./………………………..

2./………………………..

(Đưa ra những yêu cầu của bạn trong việc giải quyết vấn đề trên)

(Chúng) tôi xin cam đoan với Quý cơ quan/Ông/Bà những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng trên.

(Chúng) tôi xin trân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com