Đơn xin xác nhận bảo hiểm

Đơn xin xác nhận bảo hiểm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét xác nhận một/một số sự việc liên quan đến hoạt động bảo hiểm mà cá nhân, tổ chức này tham gia.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày… tháng… năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Kính gửi: – Công ty…………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, đó có thể là cá nhân người được hưởng bảo hiểm, cũng có thể là tổ chức có liên quan như Công ty bảo hiểm,…)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty…………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…/…..

Hotline:……………..                      Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………….             Sinh năm:………..

Chức vụ:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………. Do CA………. cấp ngày…/…./……

Nơi thường trú:…………………………………

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ đại diện:………………..)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

(Công ty) tôi là:……………….. (tư cách đưa ra yêu cầu để chứng minh đề nghị của bạn là hợp lý và bạn có quyền đưa ra đề nghị xác nhận bảo hiểm, ví dụ, là công ty bảo hiểm khi muốn xin xác nhận về việc bạn đã được hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, hay việc bạn đề nghị công ty xác nhận các loại bảo hiểm mà bạn tham gia)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn)

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý công ty/ Quý cơ quan/Ông/Bà xác nhận việc:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(bạn đưa ra thông tin mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung mà tôi đã nêu trên.

Kính mong Quý công ty/ Quý cơ quan/Ông/Bà… xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:………………….. chứng minh cho tính chính xác của những thông tin tôi đã nêu trên.

Xác nhận của …………..Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com