Đơn xin bỏ kinh doanh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin bỏ kinh doanh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỎ KINH DOANH

(Vv: chấm dứt hoạt động kinh doanh )

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ theo Thông tư số 176/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

            Kính gửi:

  • ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
  • CHI CỤC THUẾ QUẬN

Thông tin người làm đơn:

Họ và tên người làm đơn: ………………………………………………………………..

Năm sinh: ……………. Nơi sinh: ……………………. Dân tộc: …………………………

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: ………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Thông tin nơi đăng ký kinh doanh:

Tôi là (tư cách làm đơn ): …………………………………………………………………

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:……………………… do………………………. cấp ngày…./…../…..

Mức doanh thu và thuế nộp từ ngày…/…./…… đến hết ngày…/…./……. (đợt kết toán thuế gần nhất):…………………….

– Doanh thu:………………………..

– Thuế GTGT:……………………….

– Thuế TNDN:……………………

Lý do làm đơn:

Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan xem xét và đồng ý cho tôi được phép chấm dứt hoạt động kinh doanh. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân theo quy định của pháp luật.

Giấy tờ kèm theo:

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ, thuế và nghĩa vụ tài chính.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm về nguyện vọng này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com