Thông báo cắt điện

Thông báo cắt điện là văn bản khá phổ biến trên thực tế, văn bản này do cá nhân/ tổ chức soạn thảo để ra thông báo cắt điện vì lý do hoặc mục đích cụ thể nào đó, dưới đây là một ví dụ về thông báo cắt điện:

Mẫu Thông báo cắt điện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

SỞ ĐIỆN LỰC…….
CÔNG TY ĐIỆN LỰC…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Về việc cắt điện tại khu vực……

Do mưa lớn kéo dài, kèm theo gió to làm cho một số cột điện tại vị trí……….. thuộc xã/phường….. bị đổ và các dây điện nối từ các cột điện bị đứt. Để thực hiện việc sửa chữa, khôi phục lại hiện trạng ban đầu và đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân Công ty Điện lực…. ra thông báo cắt điện cụ thể như sau:

Tại………………………….(khu vực nơi cắt điện), thực hiện cắt điện các xã/ phường sau đây:

  1. …………………………..
  2. ………………………….

……..

Thời gian cắt điện: Từ lúc….giờ………phút, ngày…./…./…… đến lúc….giờ………phút, ngày…./…./……

Vậy Công ty Điện lực thông báo để người dân biết về lịch cắt điện, chủ động dự trữ, sinh hoạt, sản xuất./.

Nơi nhận:
– Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com