Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên bán chuyển nhượng cửa hàng ăn uống của mình (và các quyền liên quan) cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 2018

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG ĂN UỐNG

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………… chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/Bà: ………………………………………….             Giới tính: ……………

Sinh ngày: ……/…… /……         Dân tộc: ………             Quốc tịch: ……………

CMND số: …………………            Cấp ngày: …./…./….    Tại: …………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Tài khoản ngân hàng: ………………………. Chi Nhánh: …………………………….

Số điện thoại: ……………………………    Email: ………………………………

Là:………………… (ví dụ: Chủ sở hữu của………………. )

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/Bà: ………………………………………….     Giới tính: ……………

Sinh ngày: ……/…… /……         Dân tộc: ………         Quốc tịch: ……………

CMND số: …………………            Cấpngày: …./…./….     Tại: …………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Tài khoản ngân hàng: ………………………. Chi Nhánh: …………………………….

Số điện thoại: ……………………………    Email: ………………………………

Bên A và Bên B đã thống nhất ký kết Hợp đồng chyển nhượng cửa hàng ăn uống với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

-Cửa hàng ăn uống: …………………… tại……………………….  thuộc quyền sở hữu của Bên A

-Trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………… cấp ngày…../…./……. Tại………….. (nếu có)

-Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm số: ……………. Cấp ngày……/…../……. Tại………………., đã hoạt động kinh doanh được … năm.

-Toàn bộ số tài sản chuyển nhượng trên không có tranh chấp, không bị dùng làm tài sản bảo đảm, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật tại thời điểm ký kết.

Nay do không còn nhu cầu sử dụng nên Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ của hàng gồm: trang thiết bị, vật dụng có trong cửa hàng,…………….  sang cho Bên B tiếp tục kinh doanh.

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

2.1. Giá chuyển nhượng toàn bộ tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………… VNĐ

Số tiền bằng chữ: ………………………………… Việt Nam đồng.

2.2. Thuế và lệ phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng, chuyển đổi sở hữu tài sản theo hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm chi trả

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Thời hạn thanh toán.

Bên B có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng bàn giao toàn bộ tài sản thuộc Điều 1 Hợp đồng này chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày hợp đồng này được hai bên ký kết.

3.2. Phương thức thanh toán:

-Bên B sẽ chuyển khoản cho Bên A qua tài khoản: ……………… mở tại Ngân hàng……………. Chi nhánh: ……………………

-Hoặc thanh toán bằng tiền mặt với số tiền: …………… đồng

Tại: ……………………………………………………….

Bên B phải thanh toán hết trong 01 lần cho bên A.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền sở hữu đối với tài sản chuyển nhượng được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo các thỏa thuận của Hợp đồng này.

(Chú ý: Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu (ví dụ: quyền sử dụng đất, nhà) thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.)

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính đúng đắn của thông tin của tài sản chuyển nhượng ghi trong Hợp đồng này. Nếu sai sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do thông tin sai sự thật.

5.2. Bàn giao toàn bộ tài sản trong cửa hàng ăn theo đúng thỏa thuận. Không được tự ý di dời tài sản có trong cửa hàng.

5.3. Đảm bảo tài sản còn nguyên vẹn, bảo trì tài sản đến ngày bàn giao tài sản. Bồi thường nếu tài sản bị hư hỏng do lỗi của Bên A

5.4. Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung Hợp đồng này.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Thanh toán đủ số tiền, đúng thời hạn theo các quy định tại Điều 2, Điều 3

6.2. Thanh toán tiền thuê mặt bằng cho chủ mặt bằng (nếu có)

6.3. Chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của quán sau khi nhận bàn giao.

6.4. Yêu cầu Bên A giao quán theo đúng nội dung Hợp đồng này.

6.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ.

7.2. Hợp đồng chấm dứt khi Bên B đến thời hạn thanh toán nhưng không hoàn thành nghĩa vụ, Bên A đã thông báo về việc gia hạn nhưng vẫn không thực hiện đúng theo thông báo. Trừ trường hợp việc chậm thanh toán được bên A đồng ý bằng văn bản.

7.3. Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận khác của các bên.

ĐIỀU 8: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền chuyển giao cửa hàng ăn thì lãi suất chậm thanh toán là …%/ngày theo lãi suất ngân hàng.

 8.2. Hết thời hạn bàn giao tài sản: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực, Bên A không bàn giao tài sản cho Bên B (Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán) thì Bên B có quyền sử dụng, định đoạt tài sản có trong quán ăn theo thỏa thuận nhưng phải thông báo cho bên A biết trước ….. ngày làm việc.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì các bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tranh chấp, vi phạm hợp đồng xuất hiện vì lý do bất khả kháng sẽ được giải quyết tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày. Nội dung điều khoản sửa đổi cần có sự đồng ý của hai bên và được thể hiện bằng văn bản.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

Bên A

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com