Thông báo an toàn phòng cháy chữa cháy

Mẫu Thông báo an toàn phòng cháy chữa cháy


QUẢN LÝ CHUNG CƯ…

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

V/v an toàn phòng cháy chữa cháy

Kính gửi: – Toàn thể người dân và cơ sở kinh doanh thương mại tại chung cư..

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ- UBND quy định về việc sử dụng, lắp đặt các thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các tòa chung cư thuộc địa bàn quản lý của quận……. cùng với Nội quy, quy chế chung của toàn chung cư ….

Thông báo các nội dung về an toàn phòng cháy chữa cháy khu vực chung cư như sau:

Các hộ chung cư:

  • Mỗi hộ sẽ phải lắp đặt thiết bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. Bình phải được bố trí ở vị trí thiết kế, không để bình tập trung ở một chỗ.
  • Có 1 – 2 họng nước tại mỗi điểm trong nhà. Các tòa chung cư phải bố trí từ 01 – 02 họng nước chữa cháy cho mỗi điểm bên trong nhà với lượng nước tính cho mỗi họng là 2,5 lít/giây. Các họng chữa cháy bên trong tòa nhà phải bố trí cạnh lối ra vào, trên chiếu nghỉ buồng thang, ở sảnh, hành lang và những nơi dễ thấy, dễ sử dụng.
  • ……..

Trung tâm kinh doanh thương mại

Trung tâm thương mại ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu về các trang thiết bị chữa cháy như căn hộ chung cư.

Thì vẫn phải thực hiện một số yêu cầu sau:

  • Hàng hóa trưng bày phải sắp xếp gọn gang theo từng chủng loại, tính chất tránh trường hợp các sản phẩm dễ phát cháy khi trưng bày gần nhau.
  • Không thắp hương, hóa vàng mã, đốt lửa.
  • Không thực hiện việc đun nấu trong khu vực
  • ……………….

Trên đây là toàn bộ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư…. Các hộ kinh doanh và trung tâm thương mại cần theo dõi, thực hiện. Ban quản lý chung cư sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định chung của Chung cư và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

– Lưu VT

BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com