Biên bản cuộc họp tổ chuyên môn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp tổ chuyên môn


Trường THPT X

 

Số………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

(V/v họp định kỳ của tổ Toán)

 Hôm nay, hồi …..h…. ngày……tháng…….năm 2019.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Tổ trưởng

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Tổ phó

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Thư ký

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Tổ viên

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Tổ viên

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Tổ viên

Ông/bà:………………………………………….. Chức vụ: Tổ viên

Nội dung làm việc:

……………………………………….

Tổ trưởng thống nhất lại các ý kiến, thư ký đọc xác nhận lại biên bản, các tổ viên không có ý kiến gì thêm. Tổ trưởng tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản kết thúc vào hồi……h…… ngày……tháng……..năm 2019.

Người lập biên bản Người tham gia

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com