Đơn xin thay đổi hợp đồng, thỏa thuận

Mẫu Đơn xin thay đổi hợp đồng, thỏa thuận

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG

( Về việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động)

Kính gửi: Ông/ Bà……

Căn cứ Luật lao động 2012;

Căn cứ Nội quy, quy chế công ty TNHH A;

Tên tôi:

Chức danh: Phó giám đốc công ty…

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Hiện nay, theo báo cáo thông kê của các phòng ban trong thời gian vừa qua số lượng công việc của công ty có sự gia tăng. Với thời gian làm việc của các nhân viên trong giờ hành chính không thể đáp ứng tiến độ công việc được hoàn thành như đã dự kiến. Do vậy, thay mặt ban quản lý công ty tôi xin đề nghị sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng lao đồng.

Cụ thể, căn cứ  Nội quy, quy chế công ty TNHH A và Điều 106 Bộ luật lao động 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Theo đó, chúng tôi sẽ thực hiện việc sửa đổi vào ..h…ngày../…/… Tôi kính đề nghị Ông/ Bà… xem xét sự việc và thu xếp thời gian đến phòng …. để thực hiện việc sửa đồng nội dung hợp đồng lao động.

Kính mong Ông/ bà tiếp nhận đơn và hợp tác làm việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com