Đơn đề nghị rút tiền bảo hiểm xã hội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị rút tiền bảo hiểm


Mẫu đơn đề nghị rút tiền bảo hiểm xã hội là văn bản do người được hưởng bảo hiểm xã hội gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền đề nghị cơ quan này giải quyết về việc rút tiền bảo hiểm xã hội. Việc đề nghị này có thể là đề nghị nhận lương hưu từ những tháng chưa nhận, đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu do chuyển nơi sinh sống… Mẫu đơn dưới đây là ví dụ cho trường hợp đề nghị  rút tiền bảo hiểm xã hội (lương hưu) của những tháng chưa nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………….,ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT TOÀN BỘ TIỀN BẢO HIỂM
(V/v:  rút lương hưu của những tháng chưa nhận )

 Căn cứ vào nhu cầu của bản thân.

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội…………………………………

Họ và tên: ……………………………. sinh ngày …../…../…….. giới tính……..
Số sổ BHXH/Số định danh:…………………………………………………………
Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ……………………… do ……………………..
cấp ngày ………. tháng ………. năm…………..;
Số điện thoại: …………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ : ……………………………………………………………………….
Họ và tên người được uỷ quyền: ………………………… Sinh ngày …../…./…
Giới tính: ……..
Nội dung yêu cầu giải quyết: (Trình bày lý do muốn rút lương hưu)

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Ví dụ: Tôi đã được hưởng lương hưu hàng tháng từ tháng … năm ….. đến nay. Tuy nhiên, trong các tháng ………………….  do sức khỏe suy giảm hơn trước, việc đi lại của tôi trở nên khó khăn nên tôi đã không thể đến địa điểm chi trả và lĩnh lương hưu.
Vì vậy, nay tôi làm đơn này, đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết để tôi được rút số lương hưu trong các tháng ……….. mà tôi chưa được nhận.
Rất mong Quý cơ quan sớm giải quyết cho tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com