Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn

Mẫu đơn sử dụng trong trường hợp việc khai sinh cho con được thực hiện muộn hơn so với quy định của pháp luật nhưng vì những lý do khách quan mà các bậc phụ huynh đã cố gắng khắc phục không thành.

Mẫu Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm…..

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG…………………….

Tôi là:…………… Sinh ngày:…………

Giấy CMND số:……………….. cấp ngày …/…/… tại……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………

Quan hệ với người được khai sinh: ……………..

Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây

  1. Họ và tên:……………………………………………….Giới tính:……………………
  2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..
  3. Nơi sinh: …………..Dân tộc:…………………Quốc tịch:………………..
  4. Con thứ mấy: ………………Số con trong một lần sinh: …………………………

Phần khai về cha, mẹ

Phần khai về cha, mẹ Cha Mẹ
Họ và tên    
Ngày sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Quê quán    
Nơi thường trú/tạm trú    

Lý do không đăng ký đúng hạn: …………………………………………………………..
(Ví dụ: vì lý do công việc, chưa tìm được tên cho con….)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký khai sinh cho …………………..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com