Đơn xin xác nhận quá trình làm việc

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận quá trình làm việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ- … ngày… tháng… năm… quy định về

Kính gửi:

  • BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…./…../…..     Nơi sinh: ……………………………………………

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Hiện đang công tác tại:

Công ty: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………

Phòng/Ban: …………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng: ……………………………………………………………………………..

Thời gian công tác từ …/…/….. đến nay

Lý do xin xác nhận công tác: ………………………………………………………………

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com