Đơn xin xác nhận số thuế đã nộp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận số thuế đã nộp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

(Vv: số thuế đã nộp NSNN )

  • Căn cứ theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ tài chính;
  • Căn cứ theo Luật quản lý Thuế số38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

            Kính gửi: CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

Thông tin người làm đơn:

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

 

Thông tin tên công ty:

Tên công ty:………………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đầu tư/Mã số thuế cá nhân/ Số giấy phép đăng ký kinh doanh …… ngày cấp lần đầu ngày…. tháng ….năm …. và thay đổi lần thứ ….ngày …. tháng …. năm ……

Mã số thuế:………………………………………………………………………..…………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….………………………………….

STT Số chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuế Nội dung nộp NSNN Số tiền Ghi chú
1            
2            
Tổng cộng    

Lý do làm đơn:

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan như sau: ………………………………………………

Giấy tờ kèm theo:

  • Bản sao Giấy phép đăng ký hoạt động;

Căn cứ pháp lý:

Theo Điều 16. Quyền của người nộp thuế của Luật quản lý Thuế số38/2019/QH14.

Và khoản 6 Điều 18 quy định về Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế của Luật quản lý Thuế số38/2019/QH14 : “ 6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật. ”

Kính mong quý cơ quan Chi cục thuế xem xét và xác nhận số thuế đã nộp của Công ty chúng tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Giám đốc )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com