Xin phép cải tạo sửa chữa công trình

Xin phép cải tạo sửa chữa công trình là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết để nhận được sự chấp nhận, cho phép trước khi thực hiện việc cải tạo, sửa chữa công trình, cụ thể như sau:

Mẫu Xin phép cải tạo sửa chữa công trình

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

XIN PHÉP CẢI TẠO SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Kính gửi: – Sở Xây dựng tỉnh/thành phố

– Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

  1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………………

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ……….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã ……………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

– Số điện thoại: …………………………………………………………………..

  1. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………..

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2………………

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………….

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………….

  1. Nội dung Xin phép cải tạo sửa chữa công trình:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:………………………………………

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ……

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ……………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………… tháng.
  2. Cam kết:Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 – Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

2 – Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

 
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com