Hợp đồng kèm báo giá lắp đặt điều hòa

Mẫu Hợp đồng kèm báo giá lắp đặt điều hòa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————o0o————

………., ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

(V/v  Lắp đặt điều hòa mới, báo giá vật tư thiết bị của điều hòa)

Số:    ………/HĐLĐĐH

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực ngày 01/01/2017.

– Căn cứ Luật thương mại của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực ngày 01/01/2006.

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. tại ……………………………..chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A:

A/ Đại diện bên A:

– Đại diện:………………………………………………………………… Chức vụ: ………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

– Tài khoản : …………………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

– Điện thoại : ………………………………………………………………………………………………

B/ Đại diện bên B:

– Đại diện:………………………………………………….. Chức vụ: ……………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………

– Tài khoản : ………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại : ………………………………………………………………………………………

 

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: Nội dung của hợp đồng

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán và lắp đặt điều hòa, bán vật tư thiết bị có liên quan  tại ……………….với giá trị như sau.

STT Tên vật tư, thiết bị, mã số, tính năng, kỹ thuật ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thời gian bảo hành Ghi chú
1
2
3
4
5
Tổng giá trị tạm thời

Tổng giá trị của hợp đồng: …………………………đồng

(Bằng chữ:  ………………………  đồng)

1.2. Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT.

1.3. Đơn giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 2: Thời gian và tiến độ cung cấp

2.1. Thời gian bắt đầu: ngày …… tháng ……. năm ……..

2.2. Thời gian kết thúc: đến khi nghiệm thu và vận hành

 ĐIỀU 3: Hình thức và thời hạn thanh toán

3.1. Tiền thanh toán là: Tiền Việt Nam đồng.

3.2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản và tiền mặt.

3.3. Tạm ứng hợp đồng.

– Bên A khi đến xem điều hòa, các thiết bị vật tư mà bên A sẽ cung cấp cho bên B, cả 2 bên đồng ý thỏa thuận trong việc mua bán, bên B phải đặt cọc trước …..% số tiền của hợp đồng

– Bên B lắp  đặt xong máy mới, bàn giao vật tư, thiết bị nêu trên và vận hành hoàn thành đầy đủ các thủ tục Bên A thanh toán số tiền còn lại.

ĐIỀU 4: Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

4.1. Trách nhiệm của bên A.

– Tạo điều kiện mặt bằng để Bên B chở vật tư vật liệu đến để vào nơi quy định của Bên A.

– Thanh toán tiền cho Bên B theo điều 3 của hợp đồng.

– Liên hệ hướng dẫn Bên B làm thủ tục ra vào kho để thi công.

– Thông báo cho chủ đầu tư kiểm tra chất lượng sản phẩm kịp thời để Bên B thi công được liên tục không phải chờ việc.

4.2. Trách nhiệm của Bên B.

– Cung cấp đúng đủ khối lượng, chất lượng, vật tư vật liệu đảm bảo kỹ thuật an toàn, thi công hoàn thiện bàn giao tại công trình. Hợp đồng lắp điều hòa

– Tất cả các loại vật tư vật liệu của bên B cung cấp phải có đầy đủ chứng chỉ, tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo thông số kỹ thuật và yêu cầu của bên A .

– Bên B bảo hành các lỗi lắp đặt của điều hòa, các lỗi của vật tư thiết bị trong vòng khoảng thời gian các sản phẩm được bảo hành được nêu trên cho Bên A tính từ ngày bàn giao cho chủ đầu tư. Hợp đồng lắp điều hòa

– Hàn nối ống phải đảm bảo kỹ thuật, các đường nước điều hòa phải đi ngầm trong tường, bảo ôn phải bọc ngọn ngàng đi ngầm trong tường.

– Các đường ống phải đúng chủng loại phù hợp cho từng chiếc điều hòa.

– Lắp đặt điều hòa phải đúng kỹ thuật lắp điều hòa hoàn thiện trọn gói theo đơn giá

ĐIỀU 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

5.1. Trường hợp có vướng mắc tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên nỗ lực chủ động bàn bạc tháo gỡ và thương lượng giải quyết. Hợp đồng lắp điều hòa

5.2. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh

chấp thông qua hòa giải hoặc tòa án Nhân dân TP Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật, Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc đối với cả hai bên. Chi phí Tòa án và bồi thường thiệt hại do bên sai chịu.

ĐIỀU 6: Cam kết chung

6.1. Bên B thi công phải tính toán lại các vật tư thiết bị, các thông số kỹ thuật, kích cỡ đường kính đảm bảo đúng với chủng loại của từng bộ điều hòa. Hợp đồng lắp điều hòa

6.2. Quá trình Bên B thi công lắp đặt, nghiệm thu cửa có Tư vấn giám sát, Bên A kiểm tra giám sát mà phát hiện ra các lỗi của cửa không đảm bảo kỹ thuật về an toàn cho sản phẩm thì đều có quyền yêu cầu Bên B làm lại các lỗi đó mà không có lý do nào khác. Hợp đồng lắp điều hòa

6.3. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Hợp đồng lắp điều hòa

6.4. Không bên nào được đơn phương từ bỏ hợp đồng, nếu có tranh chấp hai bên cùng nhau tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần thương lượng.

6.5. Hợp đồng này tự hết hiệu lực sau …. ngày khi hai bên đã thanh toán đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ cho nhau và không còn vướng mắc gì nữa.

6.6. Hợp đồng này được lập thành 04 bản và đánh thành 04 trang, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau trước pháp luật. Hợp đồng lắp điều hòa

ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B


Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com