Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì?

Xin chào LVN Group! Hiện nay, các loại hình bảo hiểm ngày càng trở nên đa dạng hơn để bảo đảm như cầu thiết yếu của con người. Với những công việc mang tính chuyên môn cao như nghề LVN Group, có một loại bảo hiểm là bảo hiểm hành nghề LVN Group. Tôi muốn hỏi LVN Group là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group được pháp luật quy định thế nào? Mong LVN Group phản hồi để trả lời câu hỏi của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000
 • LVN Group năm 2006;
 • Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là loại bảo hiểm có tác dụng bảo vệ doanh nghiệp khi phát sinh kiện tụng hay bồi thường với chi phí cao từ các rủi ro thuộc hoạt động nghề nghiệp.

Vai trò của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bảo vệ các chi phí pháp lý và bồi thường tổn hại do sơ suất trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp; dẫn đến các hậu quả ngoài ý muốn.

Đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 • Các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp:
  • Tổ chức hành nghề LVN Group;
  • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
  • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;
  • Nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng;
  • Công ty chứng khoán;
  • Công ty quản lý quỹ;
  • Doanh nghiệp thẩm định giá;
  • Tổ chức hành nghề công chứng;
  • Cơ sở và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Luật sư là gì?

Theo Điều 2 LVN Group năm 2006, LVN Group là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo hướng dẫn của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, đơn vị, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

Hoạt động nghề nghiệp của LVN Group góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, đơn vị, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group (hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Trong quá trình thực hiện các công việc thuộc chuyên môn nghề nghiệp của mình như tư vấn hỗ trợ pháp lý, tranh tụng,.. gặp phải những sai sót hay bất cẩn thì người được bảo hiểm đều được bồi thường tổn hại nếu trong phạm vi gói bảo hiểm đó. 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group

Trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật là bảo hiểm bắt buộc.

Khoản 6 Điều 40 Luật LVN Group năm 2006 quy định mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho LVN Group của tổ chức mình theo hướng dẫn của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là nghĩa vụ của tổ chức hành nghề LVN Group.

Theo Điểm d khoản 2 Điều 52 Luật LVN Group năm 2006, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là nghĩa vụ của LVN Group hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 luật LVN Group năm 2006, chi , công ty luật nước ngoài có nghĩa vụ mua bảo bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các LVN Group hành nghề tại Việt Nam theo hướng dẫn của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

 Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp LVN Group

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Cung cấp dịch vụ pháp lý cho đơn vị, tổ chức, cá nhân khác ngoài đơn vị, tổ chức mà LVN Group đã ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp được đơn vị nhà nước yêu cầu hoặc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của đơn vị tiến hành tố tụng hoặc thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Đoàn LVN Group mà LVN Group là thành viên;
 • Thành lập hoặc tham gia thành lập từ hai tổ chức hành nghề LVN Group trở lên;
 • Làm việc theo hợp đồng lao động cho đơn vị, tổ chức khác bằng cách thức LVN Group hành nghề với tư cách cá nhân ngoài tổ chức hành nghề LVN Group mà LVN Group đã thành lập, tham gia thành lập hoặc đã ký hợp đồng lao động;
 • Hành nghề LVN Group không đúng cách thức hành nghề theo hướng dẫn;
 • Hành nghề LVN Group với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;
 • Không thông báo cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của mình trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý;
 • Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng không thông qua tổ chức hành nghề LVN Group hoặc không có văn bản ủy quyền của tổ chức hành nghề LVN Group;
 • Hành nghề khi chưa được cấp giấy đăng ký hành nghề LVN Group với tư cách cá nhân hoặc vẫn hành nghề khi đã bị thu hồi giấy đăng ký hành nghề LVN Group.

Vì vậy, hành nghề LVN Group với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Mời bạn xem thêm

 • Lấy vợ tách khẩu có phải đi nghĩa vụ quân sự không?
 • Lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài là bao nhiêu?
 • Công chứng giấy khai sinh bao nhiêu tiền?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group.”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Mặt khác, bạn đọc có thể cân nhắc thêm: bảo hiểm xã hội bao gồm những theo hướng dẫn 2022, bảo hiểm nghề nghiệp công chứng viên được quy định như thế , đại lý bảo hiểm theo hướng dẫn hiện hành, trích lục hộ tịch … trên trang lvngroup .

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group, hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191 hoặc:

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.

Giải đáp có liên quan

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group gồm gì?

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group gồm:
– Các điều khoản, hạn mức trách nhiệm, các điểm loại trừ và các điều kiện khác được quy định trong Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm và trên cơ sở người được bảo hiểm đã nộp đủ tiền bảo hiểm.
– Các khoản chi phí người được bảo hiểm đã chi ra với sự đồng ý bằng văn bản của người bảo hiểm để biện hộ và/hoặc giải quyết bồi thường.
– Các trường hợp được coi là sự kiện phát sinh trách nhiệm của Công ty bảo hiểm chi trả các khoản bồi thường cho người được bảo hiểm, có thể bao gồm:
+ Trách nhiệm pháp lý phát sinh vì những điều lăng mạ hoặc vu khống do những văn bản hoặc lời nói của người được bảo hiểm, hoặc chuyên viên của người được bảo hiểm.
+ Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sự kiện mất mát, bị tịch thu hoặc bị hư hỏng đối với các tài liệu1 thuộc quyền nắm giữ hoặc kiểm soát của người được bảo hiểm hoặc từ bất kỳ một cơ sở hoạt động nào; hoặc đang trong quá trình chuyển giao cho người nhận hay người uỷ quyền của họ ở bất kỳ nơi nào bằng con đường bưu điện.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group có vai trò gì?

Vai trò của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group:
– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp LVN Group có khả năng bồi thường được tổn hại cho người bị hại tham gia bảo hiểm
– Có trách nhiệm bảo vệ cho LVN Group, các tổ chức hành nghề LVN Group trong quá trình làm nghề thông qua việc bù đắp tài chính

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com