Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 2022 là bao nhiêu?

Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 2022 là bao nhiêu? Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện theo hướng dẫn mới hiện nay được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Trong đó, những gia đình thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tới 30%. Các bạn nên nắm bắt mức hỗ trợ để tránh bị thiệt thòi.

Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 2022 là bao nhiêu?

Các chế độ của BHXH tự nguyện

Căn cứ tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

BHXH tự nguyện chỉ giải quyết 2 chế độ là hưu trí và tử tuất không giải quyết các chế độ ốm đau và thai sản như BHXH bắt buộc.

Về mức đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.”

Đồng thời, căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014  như sau:

“Điều 87:Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.”

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng sẽ là 22% mức thu nhập tháng do bạn lựa chọn để đóng và mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng), mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng), tương đương 29.800.000 đồng. Do đó, bạn được lựa chọn mức thu nhập để làm căn cứ tham gia đóng BHXH tự nguyện cho bạn.

Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 2022 là bao nhiêu?

Nhà nước có hỗ trợ khi tham gia đóng BHXH tự nguyện không?

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.”

Bên cạnh đó, tại điểm a khoản 1 điều 12 Thông tư 01/2016/TT- BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 12. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

“1. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời gian đóng.

Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hằng tháng theo hướng dẫn trên nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo hướng dẫn trên mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Thời gian hỗ trợ BHXH không quá 10 năm

người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Căn cứ, Nhà nước hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tiễn của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Về phương thức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho đơn vị BHXH hoặc đại lý thu BHXH tự nguyện do đơn vị BHXH chỉ định.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đơn vị BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi đơn vị tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH.

Cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do đơn vị BHXH chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ BHXH mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31/12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ bảo hiểm xã hội của năm đó.

Mời bạn xem thêm:

  • Đốt xe ô tô của người khác bị xử lý thế nào?
  • Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư
  • Quy định đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài năm 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 2022 là bao nhiêu?”. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn về các vấn đề như Trích lục ghi chú ly hôn, trích lục ghi hôn, xác nhận độc thân, ly hôn đơn phương… của chúng tôi; LVN Group là đơn vị dịch vụ luật uy tin, tư vấn các vấn đề về luật trong và ngoài nước thông qua web lvngroup, lsx, web nước ngoài Lsxlawfirm,..Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tư vấn.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Đóng BHXH tự nguyện online thế nào?

Bước 1: Chúng ta truy cập vào trang web Dịch vụ công Quốc gia theo link dưới đây.
Truy cập Dịch vụ công Quốc gia
Tại giao diện trang web bạn nhấn vào nút Đăng nhập để nhập thông tin tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có. Nếu không có tài khoản thì bạn nhấn vào nút Đăng ký.
Bước 2: Chúng ta điền thông tin hiển thị giao diện này để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Bước 3: Chuyển vào giao diện chính của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bạn nhấn vào mục Thanh toán trực tuyến để vào giao diện thanh toán các dịch vụ trực tuyến.
Bên dưới là các dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhấn chọn Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình.
Bước 4: Chúng ta nhấn tiếp tục vào Đóng tiếp BHXH tự nguyện.

Phương thức tham gia BHXH tự nguyện?

Hiện nay có tất cả 06 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn:
(1) Đóng hàng tháng;
(2) Đóng 03 tháng một lần;
(3) Đóng 06 tháng một lần;
(4) Đóng 12 tháng một lần;
(5) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;
(6) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.
Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (theo phương thức 6).

Mức hưởng BHXH tự nguyện?

Mức hưởng lương hưu:
Theo Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức lương hưu hàng tháng tính:
Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
Mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:
Theo khoản 2  Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội  2014, trợ cấp một lần được tính như sau: Mỗi năm người tham gia BHXH tự nguyện đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
Mức hưởng BHXH một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với những người tham gia BHXH trước 2014.
– 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với những người tham gia BHXH từ 2014 trở đi.
Trường hợp thời gian đóng BHXH tự nguyện chưa đủ 1 năm thì hưởng mức bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com