Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai vị trí đất như thế nào?

Kính chào LVN Group. Vài năm về trước, tôi có mua đất của một người quen và đã làm sổ đỏ. Nay kiểm tra lại tôi mới phát hiện ra rằng sổ đỏ được cấp nhầm thửa đất của người khác. Tôi có câu hỏi rằng cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai vị trí đất thế nào? Tôi cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì để sửa lại cho đúng? Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ nhầm thửa thì xử lý thế nào? Mong được LVN Group trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ nhầm thửa thì xử lý thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp như sau:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời gian cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được đơn vị đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hướng dẫn của pháp luật đất đai.

Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai vị trí đất thế nào?

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của đơn vị thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của đơn vị nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.”

Theo quy định trên, nếu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ nhầm thửa đất thì sẽ phải làm thủ tục đính chính.

Sổ đỏ cấp nhầm thửa đất thì cần chuẩn bị hồ sơ gì để sửa lại cho đúng?

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định:

“3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.”

Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai vị trí đất thế nào?

Tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình đơn vị có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình đơn vị có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Vì vậy, trong trường hợp của bạn cần liên hệ với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục đính chính lại sổ đỏ do bị sai vị trí đất.

Bài viết có liên quan:

  • Có văn tự bán nhà được chứng nhận bởi chế độ cũ thì có được sổ đỏ được không?
  • Có được cấp một sổ đỏ cho nhiều mảnh đất được không?
  • Cấp sai diện tích đất thì có bị thu hồi sổ đỏ không?

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai vị trí đất thế nào?. Chúng tôi hi vọng bạn có thể vận dụng kiến thức trên. để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thủ tục mua bán nhà đất và tải xuống mẫu giấy thỏa thuận mua bán nhà đất và đặt cọc…. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191. Hoặc qua các kênh sau:

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Phí và lệ phí phải nộp khi đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Khi thực hiện thủ tục đính chính thông tin sổ đỏ, người đính chính tùy vào trường hợp thông tin cần đính chính là gì sẽ cần phải nộp các loại phí sau đây:
 Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.
 Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.
 Phí cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu).
Mức thu do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định phù hợp với từng địa phương.
Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.
Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao lâu?

Thời hạn thực hiện việc thay đổi đính chính sổ đỏ về thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định ở Nghị định 01/2017/NĐ-CP:
Thời gian thực hiện thủ tục đính chính của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày.
Trong trường hợp ở địa bàn vùng sâu, miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được kéo dài thêm không quá 10 ngày, tức tối đa 20 ngày. Sau khi hết thời hạn này mà vẫn không có kết quả thì đơn vị nhà nước phải cần trả lời rõ lý do cho người dân.

Cơ quan có thẩm quyền đính chính lại sổ đỏ khi nào?

Theo Điều 106 Luật Đất đai 2013, đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời gian cấp Giấy chứng nhận của người đó;
Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được đơn vị đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com