Quy định về hướng dẫn tập sự giáo viên năm 2022 như thế nào?

Theo quy định pháp luật, người hướng dẫn tập sự giáo viên phải đáp ứng đủ các điều kiện, có kinh nghiệm, có uy tín, trách nhiệm trong việc hướng dẫn tập sự và không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 có quy định tương đối rõ ràng về điều kiện trở thành hướng dẫn tập sư giáo viên. Hiện nay, chế độ tập sự và hướng dẫn tập sự của viên chức được quy định thế nào? Và thời gian tập sự có được được tính vào thời gian xét nâng bậc lương không? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu rõ hơn quy định về hướng dẫn tập sự giáo viên tại bài viết dưới đây

Văn bản hướng dẫn

  • Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019
  • Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Người hướng dẫn tập sự phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ Luật viên chức, tại Điều 21, Mục 6 Tập sự – Chương 2 quy định về tuyển dụng viên chức. Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 11, 12 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 21. Hướng dẫn tập sự

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

2. Chậm nhất sau 07 ngày công tác, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không có điều kiện để cử viên chức hướng dẫn người tập sự theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo người đứng đầu đơn vị, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét, quyết định.”

Theo quy định đó, các đơn vị sự nghiệp công lập phải có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật, kỹ năng tham gia công việc, làm quen với môi trường công tác mới, tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, quyền, nghĩa vụ của người tập sự. Người hướng dẫn tập sự viên chức có đáp ứng trọn vẹn các điều kiện sau đây:

– Trước tiên phải là viên chức tức là được tuyển dụng theo vị trí việc làm, đang công tác theo chế độ hợp đồng công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về hướng dẫn tập sự giáo viên

– Có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, ví dụ nếu viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III thì được phép hướng dẫn tập sự cho viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

– Có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ: Điều này thể hiện ở việc người hướng dẫn phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự do mình được phân công. Mặt khác, người hướng dẫn phải là cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức kỷ luật…

– Có khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự: Thể hiện ở việc người hướng dẫn tập sự phải nhiệt tình, trách nhiệm trong việc hướng dẫn người tập sự. Hoạt động nghề nghiệp và các nguyên tắc của hoạt động nghề nghiệp của việc chức đòi hỏi người hướng dẫn tập sự phải hiểu và nắm được quy định nghề nghiệp của viên chức trên cơ sở do tính chất công việc mà viên chức thực hiện. Thêm vào đó, cá nhân hướng dẫn viên chức tập sự phải có kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu để xử lý, giải quyết công việc.

Chế độ tập sự và hướng dẫn tập sự thế nào?

Theo quy định tại Điều 27 của Luật viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019 về chế độ tập sự của viên chức như sau:

‘Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng công tác.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.’

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng công tác, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của pháp luật. Khi trúng tuyển tại kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức hàng năm thì viên chức phải tập sự trong khoảng thời gian  ít nhất là 03 tháng đến tối đa là 12 tháng. Người được miễn thời gian tập sự phải là người đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chính phủ quy định chế độ tập sự được hướng dẫn bởi Mục 6 Chương 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 11, 12 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Về chế độ tập sự, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật viên chức.

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo hướng dẫn của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tập sự được quy định như sau:

– 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng.

– 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng.

– 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

Thời gian tập sự có được được tính vào thời gian xét nâng bậc lương không?

Đối với chế độ của viên chức tập sự, theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

– Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo hướng dẫn của pháp luật.

– Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

(1) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

(2) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

(3) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bài viết có liên quan:

  • Chỉ có cán bộ công chức thì mới được cấp hộ chiếu công vụ đúng không?
  • Nghị định hướng dẫn kỷ luật cán bộ công chức quy định nội dung gì? 
  • Thế nào là công chức viên chức theo hướng dẫn pháp luật hiện nay?

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề: “Quy định về hướng dẫn tập sự giáo viên năm 2022 thế nào?“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục cấp hộ chiếu tại Việt Nam, hay thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử; dịch vụđổi tên căn cước công dân… của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191.

Hoặc qua các kênh sau:

  • FB: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Pháp luật quy định về chế độ tập sự thế nào?

Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng công tác.

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, giáo viên có được tuyển dụng sang vị trí khác không?

Câu trả lời là Không. Pháp luật quy định không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị, tổ chức hoặc sang đơn vị, tổ chức, đơn vị khác.

Chấm dứt hợp đồng công tác đối với người tập sự trong trường hợp nào?

Về việc chấm dứt hợp đồng công tác đối với người tập sự được quy định tại Điều 25 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:
– Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng công tác và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo hướng dẫn của pháp luật.
– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng công tác và báo cáo đơn vị, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
– Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng công tác được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com