Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày nào?

Kính chào LVN Group. Trước đây, tôi thấy Nhà nước có tổ chức trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, giờ tôi không nhớ rõ ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày nào? Vì vậy, tôi rất mong được LVN Group trả lời giúp tôi về vấn đề này. Mong nhận được phản hồi sớm nhất từ phía LVN Group. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group chúng tôi. Dưới đây là bài viết Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày nào?. Mời bạn cùng đón đọc để có thể tìm được lời trả lời cho câu hỏi của mình.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Trưng cầu dân ý 2015

Nội dung tư vấn

Trưng cầu ý dân là gì?

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Luật Trưng cầu dân ý năm 2015 quy định:

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng cách thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng dẫn của Luật này.

Vì vậy, có thể thấy rằng trưng cầu ý dân bản chất là để thực hiện các quyền làm chủ của Nhân dân đối với một số công việc của Nhà nước. Ở Việt nam việc trưng cầu ý dân được thể hiện ví dụ như việc đi bầu cử chủ tịch nước, công dân được thực hiện quyền làm chủ của mình dựa trên các hoạt động trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, người dân thực hiện phải trong phạm vi và quy định của pháp luật cụ thể về trưng cầu ý dân.

Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày nào?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Trưng cầu dân ý năm 2015, ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân đã được quy định cụ thể. Theo đó, ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân được quy định như sau:

Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày chủ nhật, do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và được công bố chậm nhất là 60 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

Vì vậy, ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày chủ nhật chứ không phải ngày thứ bảy, do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và được công bố chậm nhất là 60 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày nào?

Nguyên tắc trưng cầu ý dân

Nhà nước Việt Nam là của dân, do dân và vì dân. Chính vì vậy mà nhân dân có quyền làm chủ và đóng góp nguyện vọng và ý kiến đối với các hoạt động của nhà nước và pháp luật thông qua nhiều cách thức như trưng cầu ý dân. Việc trưng cầu ý dân cần được thực hiện theo các nguyên tắc nhất định. Tại Điều 4 Luật Trưng cầu dân ý 2015 quy định về nguyên tắc trưng cầu ý dân như sau:

  • Bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.
  • Thực hiện nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân.
  • Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Luật Trưng cầu dân ý quy định.

Vì vậy có thế thấy, để thống nhất và tạo nên sụ đoàn kết dân tộc trong giải quyết các vấn đề chung của đất nước và những vấn đề quan trọng của đất nước thì nhà nước ta coi trọng và thực hiện các điều kiện để nhân dân có thê thực hiện các công việc dựa trên các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín dối với các hoạt động trưng cầu dân ý để đảm bảo an toàn, trật tự và bình đẳng.

Việc trưng cầu dân ý phải được thực hiện trọn vẹn theo các trình tự và thử tục được quy định để đảm bảo kết quả của việc trưng cầu dân ý chính xác và phải được sự đồng thuận của nhân dân. Trong trường hợp trưng cầu dân ý như việc thự hiện bầu ra người uỷ quyền để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho mình như bầu cử các đơn vị có thẩm quyền, đây là quyền lợi của nhân dân về sự tín nhiệm đối với những cá nhân có đủ nhân phẩm, năng lực và tư cách uỷ quyền cho nhân dân quyết định các công việc chung của đất nước

Các vấn đề trưng cầu ý dân Quốc hội xem xét, quyết định

Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:

  • Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp, đối với việc áp dụng quy dịnh của Hiến pháp thì càn có ý kiến đóng góp của nhân dân vì hiến pháp là đạo luật gốc quy định các vấn đề quan trọng như quyền của con người, các vấn đề về quy định của pháp luật trong các lĩnh vực đời sống xã hội khác nhau nên rất cần tới việc trưng cầu ý dân để hoàn thiện các quy định và sự nhất chí đồng thuận của nhân dân cả nước.

Về mặt khách thể của quan hệ này, được xác định nằm ở hai nội dung đó là Một là lợi ích của cả Nhà nước và công dân đạt được trong việc đảm bảo thực thi chủ quyền nhân dân, tôn trọng và phát huy dân chủ từ đó tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hơn giữa chính quyền với nhân dân; Hai là hành vi của con người và các đơn vị, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình từ lúc bắt đầu xem xét, quyết định việc tổ chức trưng cầu ý dân, tiến hành bỏ phiếu cho đến khi công bố kết quả cuối cùng và Từ những phân tích trên, có thể khẳng định chế định trưng cầu ý dân là một trong những chế định pháp luật thuộc hệ thống của ngành Luật Hiến pháp.

  • Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia

Việc xác định chế định trưng cầu ý dân là một trong những chế định thuộc hệ thống của ngành Luật Hiến pháp, quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong toàn bộ tiến trình trưng cầu là quan hệ pháp luật Hiến pháp như phân tích nêu trên đã góp phần chứng minh đặc điểm thứ hai: chế định trưng cầu ý dân là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định và đảm bảo thực hiện nguyên tắc và mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân

  • Các Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước

Đối với các điều kiện kinh tế của quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng trong việc soạn thảo và xây dựng các quy phạm pháp luật của chế định trưng cầu ý dân. Quá trình soạn thảo và lấy ý kiến đóng góp, thẩm định, đánh giá tác động, tổ chức hội thảo, phát phiếu thăm dò, lấy số liệu, tổng hợp nhận xét, tham vấn chuyên gia, dịch thuật tài liệu đến hoàn thiện dự thảo, thông qua dự án luật tất cả đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, ổn định và lâu dài và cần thiết phải lấy ý kiến về trưng cầu ý dân và các Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước theo hướng dẫn cần trưng cầu ý dân theo hướng dẫn của pháp luật.

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày nào?. Chúng tôi hi vọng bạn có thể vận dụng kiến thức trên. để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ công chứng tại nhà; bảo hộ logo công ty; giải thể công ty, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty; mẫu đơn xin giải thể công ty, mẫu trích lục quyết định ly hôn, …. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191. Hoặc qua các kênh sau:

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Phiếu trưng cầu ý dân là gì?

Phiếu trưng cầu ý dân là phiếu theo mẫu do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định, trong đó ghi rõ nội dung trưng cầu ý dân để sử dụng trong từng cuộc trưng cầu ý dân.

Đề nghị trưng cầu ý dân là gì?

Đề nghị trưng cầu ý dân là việc đơn vị, người có thẩm quyền theo hướng dẫn của Luật này đề xuất vấn đề cần trưng cầu ý dân để Quốc hội xem xét, quyết định.

Các trường hợp nào có thể thành lập khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân riêng?

Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân riêng gồm:
– Đơn vị vũ trang nhân dân;
– Bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hộ sinh, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên;
– Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com