Cải cách hành chính phòng chống tham nhũng – Mẫu văn bản

Cải cách hành chính phòng chống tham nhũng

1. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Bộ Tài chính tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới khoa học công nghệ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cải cách bộ máy hành chính.

Về kết quả TTHC, trong quý III năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về công tác đánh giá tác động TTHC, trong quý III năm 2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/9/2021), đã thực hiện đánh giá tác động đối với 26 TTHC tại các dự thảo văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Hải quan. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Vì vậy, tính đến ngày 15/9/2021, tổng số TTHC của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 895 TTHC, trong đó: lĩnh vực Thuế là 304 TTHC; lĩnh vực Hải quan là 243 TTHC; lĩnh vực KBNN là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ Nhà nước là 07 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 330 TTHC.

Trên cơ sở Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (GCI 4.0) và Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2020 (APCI 2020), Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 589/TB-BTC ngày 23/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Cải cách hành chính: Điểm nhấn cần thiết trong chống tham nhũng 

Theo một số chuyên gia, công chức là mắt xích cần thiết trong quá trình cải cách hành chính và cũng là người thực thi việc cải cách này.

 

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nhấn mạnh, để PCTN hiệu quả thì công tác cải cách hành chính là cần thiết; trách nhiệm và vai trò của cán bộ, công chức là trụ cột.

 

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Rolf Bergman cho rằng, Dự thảo Luật Công vụ đã trình Quốc hội sẽ là cơ sở để Việt Nam tăng cường tính công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như quản lý nguồn nhân lực nhằm thực hiện PCTN.

 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ông Matthieu Salomon – Cố vấn về PCTN của Đại sứ cửa hàng Thụy Điển đã đưa ra 4 giải pháp. Đó là: Áp dụng cơ chế thi tuyển; phát triển nền hành chính công minh bạch với các tiêu chí cụ thể cho việc đánh giá cán bộ, công chức để tuyển dụng và đề bạt; xây dựng môi trường để tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với mỗi đơn vị, đơn vị; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191