Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán – Mẫu văn bản

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán

Dưới đây là chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán dành cho quý bạn đọc và quý thầy cô tham khảo phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy!

1. Đặc điểm môn học:

Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát. Do đó, để hiểu và học được Toán, chương trình Toán ở trường phổ thông cần bảo đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể.

Chương trình môn Toán trong cả hai giai đoạn giáo dục có cấu trúc tuyến tính kết hợp với “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

2. Quan điểm xây dựng chương trình:

1. Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại

Chương trình môn Toán bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại thể hiện ở việc phản ánh những nội dung nhất thiết phải được đề cập trong nhà trường phổ thông, đáp ứng nhu cầu hiểu biết thế giới cũng như hứng thú, sở thích của người học, phù hợp với cách tiếp cận của thế giới ngày nay. Chương trình quán triệt tinh thần “toán học cho mọi người”, ai cũng học được Toán nhưng mỗi người có thể học Toán theo cách phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.

2. Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục

Chương trình môn Toán bảo đảm tính thống nhất, sự phát triển liên tục (từ lớp 1 đến lớp 12), bao gồm hai nhánh liên kết chặt chẽ với nhau, một nhánh mô tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của năng lực, phẩm chất của học sinh. Đồng thời, chương trình môn Toán chú ý tiếp nối với chương trình giáo dục mầm non và tạo nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

3. Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá

Chương trình môn Toán thực hiện tích hợp nội môn xoay quanh ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất; thực hiện tích hợp liên môn thông qua các nội dung, chủ đề liên quan hoặc các kiến thức toán học được khai thác, sử dụng trong các môn học khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học,…
4. Bảo đảm tính mở
Chương trình môn Toán chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý mới nhất

3. Mục tiêu chương trình:

– Mục tiêu chung được đưa ra cho các bậc từ bậc tiểu học, trung học và trung học phổ thông:

a) Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán nói chung cho học sinh

b) Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học được quy định tại Chương trình tổng thể.

c) Có kiến thức, kĩ năng toán học phổ thông, cơ bản, thiết yếu; phát triển khả năng giải quyết vấn đề có tính tích hợp liên môn giữa môn Toán và các môn học khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Nghệ thuật,…; tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.
d) Có hiểu biết tương đối tổng quát về sự hữu ích của toán học đối với từng ngành nghề liên quan để làm cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học mới nhất

4. Yêu cầu cần đạt: 

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung:

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.

Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù:

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực toán học (biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán) bao gồm các thành phần cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Địa lý

5. Phân bố các mạch nội dung ở các lớp: 

Mạch Chủ đề Lớp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH
Số học
Số tự nhiên x x x x x x
Số nguyên x
Số hữu tỉ Phân số x x x
Số thập phân x x
Số hữu tỉ x
Số thực x x x
Ước lượng và làm tròn số x x x x x x x
Tỉ số. Tỉ số phần trăm. Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau x x x
Đại số
Mệnh đề x
Tập hợp x
Biểu thức đại số x x x x
Hàm số và đồ thị x x x x x
Phương trình, hệ phương trình x x x x
Bất phương trình, hệ bất phương trình x x x
Lượng giác x x x
Luỹ thừa, mũ và lôgarit x x x
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân x x
Đại số tổ hợp x
Một số yếu tố giải tích
Giới hạn. Hàm số liên tục Giới hạn của dãy số x
Giới hạn của hàm số x
Hàm số liên tục x
Đạo hàm x x
Nguyên hàm, tích phân x
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
Hình học trực quan
Các hình hình học cơ bản (điểm, đường thẳng, đoạn thẳng) x
Góc x x
Tam giác x x x x
Tứ giác x x x
Đa giác đều x
Hình tròn. Đường tròn x x
Ba đường conic x
Hệ thức lượng trong tam giác x x
Vectơ trong mặt phẳng x
Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng x
Hình học không gian
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian x
Quan hệ song song trong không gian. Phép chiếu song song x
Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu vuông góc x
Vectơ trong không gian x
Phương pháp toạ độ trong không gian x
Đo lường
Độ dài x x x x x x x x x x
Số đo góc x x x x
Diện tích x x x x x x x x x x x
Dung tích. Thể tích x x x x x x x x
Khối lượng x x x
Nhiệt độ x
Thời gian x x x x x
Vận tốc x x
Tiền tệ x x x
THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
Một số yếu tố thống kê x x x x x x x x x x x
Một số yếu tố xác suất x x x x x x x x x x x
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM x x x x x x x x x x x x

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học mới nhất

6. Phương pháp giáo dục chương trình phổ thông môn Toán: 

a) Phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); không chỉ coi trọng tính logic của khoa học toán học mà cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học sinh;

b) Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự giác, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề;

 c) Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. Cấu trúc bài học bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hoà giữa kiến thức cốt lõi, kiến thức vận dụng và các thành phần khác.

d) Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với môn Toán; có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả;

Bạn đọc xem thêm link tham khảo đính kém dưới bài viết!

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191