Đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ có được bán? – Mẫu văn bản

Đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ có được bán?

1. Tư vấn về đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ

Hiện nay, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều hộ gia đình có ghi đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, tuy nhiên nhiều gia đình chưa biết rõ quyền đối với phần đất này thế nào, có được chuyển nhượng hay xây dựng công trình được không?

Bên cạnh đó, bạn có thể cân nhắc tình huống chúng tôi xử lý dưới đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Tư vấn về chuyển nhượng đất nằm trong hàng lang an toàn giao thông

Thứ nhất, về việc đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Theo quy định tại Điều 3 Luật giao thông đường bộ thì:

 …

5. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Mặt khác, căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 43, Luật Giao thông đường bộ:

“ 1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được đơn vị có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được đơn vị quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo hướng dẫn của pháp luật.

Vì vậy, đối với đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ thì người sử dụng đất hợp pháp sẽ được tiếp tục sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, việc sử dụng sẽ có phần sẽ bị hạn chế là không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. Chẳng hạn như nếu gia đình bạn có đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ thì bạn sẽ không được xây dựng nhà cửa kiên cố trên diện tích đất thuộc hành lang giao thông. Trong trường hợp người sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ công trình đường bộ thì phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước sẽ thu hồi phần đất đó và bồi thường theo hướng dẫn của pháp luật.

Thứ hai, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tại điểm c khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“ Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo hướng dẫn.”

Và Điều 11 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành qui định về thể hiện nội dung tại điểm ghi chú trên Giấy chứng nhận:

“ Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình… (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”; hoặc ghi “Thửa đất có… m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình…” đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình.”

Vì vậy, nếu việc mua đất của gia đình bạn là hợp pháp thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với cả phần đất nằm trong hành lang an toàn và có quyền sử dụng phần đất đó theo hướng dẫn của pháp luật. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sẽ thể hiện ghi chú thửa đất của bạn có phần diện tích 128,2 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình. Mặt khác, về việc hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ thể hiện 171,2 m2 mà không phải 300m2 như hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng thì bạn có thể liên hệ bên đơn vị công chứng để được giải quyết. Bạn nên cân nhắc việc có  nên mua mảnh đất này  được không vì phần diện tich thuộc hành lang an toàn giao thông sẽ bị hạn chế quyền sử dụng đất và trao đổi lại với bên bán đất.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191