Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 có đáp án

Nhờ môn học Lịch sử, học sinh có thể tiếp cận và khám phá những giá trị văn hóa độc đáo của các nền văn minh này, cũng như tìm hiểu các đóng góp của nó cho lịch sử và nhân loại. Dưới đây là bài viết về: Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 có đáp án.

1. Đề cương ôn thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024:

Đề cương ôn thi giữa học kì 1 Lịch sử 10:

I. Chương 1: Lịch sử và sử học, vai trò của sử học

– Khái niệm về lịch sử và sử học

– Sự phân biệt giữa sử học và lịch sử

– Chức năng và vai trò của sử học

– Các phương pháp và nguồn tài liệu của sử học

II. Chương 2: Các nền văn minh trên thế giới thời Cổ- Trung đại: Ai Cập, Trung Hoa, Ấn Độ

– Đặc điểm và phát triển của các nền văn minh trên

– Nền văn minh Ai Cập: Đất nước và con người, đời sống và văn hóa

– Nền văn minh Trung Hoa: Đất nước và con người, đời sống và văn hóa, triều đại Hán

– Nền văn minh Ấn Độ: Đất nước và con người, đời sống và văn hóa, tôn giáo và triết lý

III. Ôn tập và kiểm tra

– Tổng hợp lại các kiến thức cần nhớ

– Làm bài tập trắc nghiệm, tự luận, giải thích

– Ôn tập lại các bài học trước đó

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Sinh học 10 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2. Đề thi:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Hiện thực lịch sử là tất cả những

A. điều đã diễn ra trong quá khứ tồn tại một cách khách quan, độc lập.
B. điều đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại theo ý muốn chủ quan của con người.
C. nhân vật trong quá khứ đã đóng góp công lao to lớn cho sự phát triển của nhân loại.
D. hiện tượng siêu nhiên đã tác động mạnh đến tiến trình phát triển của xã hội loài người.

Câu 2. Trong nghiên cứu sử học, nguyên tắc nào dưới đây là quan trọng nhất?

A. Lịch sử và logic.
B. Lịch sử và cụ thể.
C. Khách quan và toàn diện.
D. Trung thực và tiến bộ.

Câu 3. Tri thức lịch sử là tất cả

A. những hiểu biết có hệ thống về các sự vật, hiện tượng trong quá khứ của nhân loại.
B. các quy luật lịch sử có ý nghĩa thiết thực đối với sự tiến bộ của xã hội loài người.
C. hiện tượng siêu nhiên đã tác động mạnh đến tiến trình phát triển xã hội loài người.
D. các sự vật, hiện tượng đã diễn ra trong quá khứ theo ý muốn chủ quan của con người.

Câu 4. Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử có giá trị như thế nào đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của con người?

A. Giúp con người tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.
B. Là yếu tố quyết định đến tương lai của con người.
C. Giúp con người dự báo chính xác về tương lai.
D. Giúp con người kế thừa mọi yếu tố trong quá khứ.

Câu 5. Nội dung nào sau đây là một trong những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời?

A. Tri thức lịch sử ở nhà trường không có ý nghĩa đối với đời sống.
B. Hiện thực lịch sử của loài người có thể thay đổi theo thời gian.
C. Nhận thức về lịch sử không bao giờ thay đổi theo thời gian.
D. Kho tàng tri thức lịch sử của nhân loại rất rộng lớn và đa dạng.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với Sử học?

A. Là nơi lưu giữ những tri thức lịch sử của xã hội loài người.
B. Là nguồn sử liệu đáng tin cậy nhất trong nghiên cứu lịch sử.
C. Giúp nhà sử học sáng tạo trong quá trình nghiên cứu về quá khứ.
D. Cung cấp phương pháp tiếp cận mang tính liên ngành cho Sử học.

Câu 7. Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học cần phải khai thác tri thức của các ngành khoa học liên quan vì

A. Sử học là ngành bổ trợ cho các ngành khoa học.
B. Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành.
C. Sử học phụ thuộc hoàn toàn vào các ngành khoa học.
D. tri thức lịch sử bắt nguồn từ tri thức của các ngành khác.

Câu 8. Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác có mối quan hệ như thế nào?

A. Luôn tách rời và không có quan hệ qua lại.
B. Mối quan hệ gắn bó, tương hỗ lẫn nhau.
C. Mối quan hệ một chiều, không tác động qua lại.
D. Chỉ Sử học mới tác động đến các ngành khoa học.

Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa?

A. Sử học tái hiện đầy đủ mọi giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.
B. Các phương pháp nghiên cứu Sử học luôn phục dựng lại nguyên vẹn di sản.
C. Sử học giúp giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên luôn bền vững.
D. Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của các di sản văn hóa.

Câu 10. Tổ chức nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn giá trị của các di sản trên thế giới?

A. EU.
B. UN.
C. APEC.
D. UNESCO.

Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ giữa Sử học với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa?

A. Quan hệ gắn bó, tác động qua lại.
B. Tách rời, không liên quan đến nhau.
C. Chỉ Sử học tác động đến công nghiệp văn hóa.
D. Chỉ công nghiệp văn hóa tác động đến Sử học.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hóa?

A. Là cơ sở hình thành các di tích, di sản văn hóa.
B. Tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động.
C. Thúc đẩy sự tăng cường bảo tồn các di tích, di sản.
D. Tạo nguồn lực kinh tế để bảo tồn giá trị di sản, di tích.

Câu 13. Hai nền văn minh lớn ở phương Tây thời kì cổ đại là

A. Ấn Độ và Trung Hoa.
B. Hy Lạp và La Mã.
C. Ai Cập và Lưỡng Hà.
D. Ấn Độ và La Mã.

Câu 14. Các nền văn minh cổ đại phương Đông đều được hình thành ở

A. những vùng cao nguyên.
B. các vũng vịnh ven biển.
C. lưu vực các con sông lớn.
D. vùng đồng bằng ven biển.

Câu 15. Nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực con sông nào?

A. Sông Ấn.
B. Sông Hằng.
C. Sông Ti-grơ.
D. Sông Nin.

Câu 16. Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là

A. chữ Hán.
B. chữ La-tinh.
C. chữ hình nêm.
D. chữ tượng hình.

Câu 17. Vào thiên niên kỉ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời do nhu cầu nào sau đây?

A. Trị thủy, làm thủy lợi.
B. Thống nhất lãnh thổ.
C. Chống giặc ngoại xâm.
D. Mở rộng buôn bán.

Câu 18. Tộc người giữ vai trò chủ thể trong quá trình phát triển văn minh Trung Hoa thời kì cổ – trung đại là

A. người Hán.
B. người Mãn.
C. người Thái.
D. người Mông Cổ.

Câu 19. Loại hình văn học nổi tiếng nhất ở Trung Quốc dưới thời Đường là

A. sử thi.
B. thơ.
C. kinh kịch.
D. tiểu thuyết.

Câu 20. Tính chất của nhà nước Trung Quốc cổ – trung đại là

A. nhà nước chuyên chế tập quyền.
B. nhà nước chuyên chế tản quyền.
C. nhà nước chiếm hữu nô lệ.
D. nhà nước dân chủ cổ đại.

Câu 21. Những thành tựu văn minh Trung Hoa thời kì cổ – trung đại đem lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Là cơ sở cho sự hình thành văn minh phương Đông cổ – trung đại.
B. Là đặc trưng cho toàn bộ văn minh phương Đông thời trung đại.
C. Chứng tỏ sự hòa tan của văn hóa Trung Hoa với văn hóa bên ngoài.
D. Phản ánh sức lao động sáng tạo phi thường của nhân dân Trung Quốc.

Câu 22. Ấn Độ là cái nôi của những tôn giáo lớn nào dưới đây?

A. Phật giáo, Đạo giáo.
B. Phật giáo, Hin-đu giáo.
C. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
D. Phật giáo, Hồi giáo.

Câu 23. Văn hoá truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng rõ nét nhất ở khu vực nào?

A. Đông Bắc Á.
B. Trung Đông.
C. Đông Nam Á.
D. Tây Á.

Câu 24. Đặc điểm nổi bật của văn hoá Ấn Độ cổ – trung đại là có tính

A. hiện thực, uyển chuyển, sinh động.
B. hiện thực, mang đậm màu sắc tôn giáo.
C. dân tộc, thể hiện rõ quan điểm sống.
D. quốc tế, phong cách nghệ thuật độc đáo.

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Qua câu danh ngôn “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” của Xi-xê-rô, em hiểu thế nào về chức năng, nhiệm vụ của Sử học?

Câu 2 (2,0 điểm): Em hãy điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây để phân biệt văn hoá và văn minh.

  VĂN HOÁ VĂN MINH
KHÁC NHAU ….. ……..
ĐẶC ĐIỂM – Bề dày ….

– Có tính …

– Bề dày ……

– Có tính …..

MỐI QUAN HỆ – …… ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì …. ra đời

– …..là quá trình tích luỹ những sáng tạo ……ra đời sẽ thúc đẩy …. phát triển.

2.2. Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Sử 10:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

1-A 2-D 3-A 4-A 5-D 6-D 7-B 8-B 9-D 10-D
11-A 12-A 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-A 19-B 20-A
21-D 22-B 23-C 24-B            

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm):

– Chức năng của sử học:

+ Chức năng khoa học: cung cấp kiến thức khoa học để khôi phục, mô tả và giải thích hiện tượng lịch sử một cách chính xác và khách quan.

+ Chức năng xã hội: giúp con người hiểu rõ các quy luật phát triển của xã hội loài người trong quá khứ, từ đó nhận thức hiện tại và đưa ra dự đoán về tương lai.

+ Chức năng giáo dục: truyền đạt bài học và tấm gương lịch sử cho thế hệ sau để họ có thể học hỏi và tránh lặp lại các sai lầm của quá khứ.

– Nhiệm vụ của sử học:

+ Tìm ra những bài học và kinh nghiệm từ quá khứ để áp dụng vào cuộc sống hiện tại.

+ Giúp cho con người hiểu thêm về thế giới xung quanh và nâng cao trình độ nhận thức của họ.

+ Đóng góp vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và giúp phát triển nhân cách của con người.

Câu 2 (2,0 điểm):

  VĂN HOÁ VĂN MINH
KHÁC NHAU – Là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo từ khi xuất hiện cho đến nay. – Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội.
ĐẶC ĐIỂM – Bề dày: xuất hiện đồng thời cùng với lịch sử loài người.

– Có tính dân tộc

– Bề dày: xuất hiện khi con người bước vào giai đoạn phát triển cao (thường là khi nhà nước và và chữ viết ra đời)

– Có tính quốc tế

MỐI QUAN HỆ – Văn hóa ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn minh ra đời.

– Văn minh là quá trình tích luỹ những sáng tạo văn hóa. Văn minh ra đời sẽ thúc đẩy văn hóa phát triển.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 10 năm 2023 – 2024 có đáp án:

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Tin học 10 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Công nghệ 10 năm 2023 – 2024 có đáp án


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com