Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử và Địa lý 5 2023 – 2024 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Sử – Địa lớp 5 dưới đây bám sát chương trình học. Sau đây là chi tiết đề thi để các bạn cùng nhau lên kế hoạch ôn tập chương trình học trên lớp đạt kết quả cao.

1. Đề cương sử địa lớp 5 kì 1:

Câu 1: Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ:

– Ông đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản; mở các trường dạy đóng tàu. đúc súng, sử dụng máy móc, …

Câu 2: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

– Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, …

Câu 3: Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?

– Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học vì lúc bấy giờ phong trào Đông du phát triển làm cho thực dân Pháp rất lo ngại. Do đó, thực dân Pháp đã cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du.

Câu 4: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Ở đâu?

– Ngày 5/6/1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng (Sài Gòn)

Câu 5: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản việt Nam diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? Do ai chủ trì?

– Diễn ra vào ngày 3-2-1930; tại Hồng Kông (Trung Quốc); Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

Câu 6: Nêu ý nghĩa của Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

– Cách mạng Việt Nam có một tổ chức tiên phong lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn.

Câu 7: Ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám thành công của nước ta là ngày nào?

– 19/8/1945

Câu 8: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu?

– Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Câu 9: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta đứng trước những khó khăn thử thách nào?

– Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau bao vây và chống phá cách mạng nước ta; Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng đất không thể cày cấy được; Nạn đói cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người; 90% đồng bào không biết chữ.

Câu 10: Để giải quyết nạn đói, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những biện pháp gì?

– Kêu gọi nhân dân cả nước lập “Hũ gạo cứu đói”, thực hiện ngày đồng tâm để dành gạo cho dân nghèo. Chia ruộng đất cho dân và kêu gọi đồng bào tích cực thực hiện khẩu hiệu “Không một tấc đất bỏ hoang”, “Tấc đất tấc vàng”.

Câu 11: Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào?

– Đêm 18 rạng sáng ngày 19/12/1946.

Câu 12: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947 nhằm âm mưu gì?

– Hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 13: Quân ta mở chiến dịch Biên giới – Thu đông 1950 nhằm mục đích gì?

– Giải phóng một phần biên giới; củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 1 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi giữa học kì 1 lịch sử và địa lý 5 năm học 2023 – 2024:

2.1. Đề số 1:

A. LỊCH SỬ:

PHẦN I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. (0,5điểm) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày- tháng-năm nào?

A. Ngày 9-2 -1945

B. Ngày 2 – 9 – 1945

C. Ngày 9 – 2 -1946

D. Ngày 2 – 9 -1946

Câu 2. (1điểm) Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?

A. Lê Hồng Phong.

B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Nguyễn Ái Quốc.

D. Trần Phú.

Câu 3. (0,5điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 3 – 2 – 1929.

B. Ngày 3 – 2 – 1930.

C. Ngày 3 – 2 – 1935.

D. Ngày 3 – 2 – 1940.

Câu 4. (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám là:

A. Thực dân Pháp phải chấm dứt ách cai trị nước ta.

B. Đập tan xiềng xích nô lệ suốt hơn 80 năm của thực dân- phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân ta, mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.

C. Toàn dân được ấm no hạnh phúc.

D. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5. (2 điểm) Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là gì?

B. ĐỊA LÍ:

PHẦN I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. (1điểm) Tuyến đường sắt và đường bộ dài nhất nước ta là:

A. Huế – Đà nẵng

B. Đường sắt Bắc- Nam và Quốc lộ 1A

C. Hà Nội – Đà Nẵng

D. Đà Nẵng – Nha Trang.

Câu 2. (0,5điểm) Nơi có hoạt động thương mại lớn nhất nước ta là:

A. Đà Nẵng

B. Huế

C. Vũng tàu

D. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Câu 3. (1điểm) Lợn, gà và gia cầm nuôi nhiều ở vùng nào nước ta?

A. Vùng núi

B. Ven biển

C. Đồng bằng

D. Tất cả ý trên

Câu 4. (0,5điểm) Nước ta có mật độ dân số như thế nào so với khu vực và thế giới?

A. Cao

B. Bình thường

C. Thấp

D. Rất thấp

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5. (2điểm) Vì sao thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước?

Đáp án và cách cho điểm:

A. LỊCH SỬ: 5điểm  
PHẦN I. Trắc nghiệm  
Câu 1: 0,5điểm – Khoanh ý B 0,5 điểm
Câu 2: 1điểm – Khoanh ý C 1 điểm
Câu 3: 0,5điểm – Khoanh ý B 0,5 điểm
Câu 4: 1điểm – Khoanh ý B 1 điểm
PHẦN II: TỰ LUẬN  
Câu 5: 2 điểm

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

2 điểm
A. ĐỊA LÍ: 5 điểm  
PHẦN I. Trắc nghiệm  
Câu 1: 1điểm – Khoanh ý B 1 điểm
Câu 2: 0,5điểm – Khoanh ý D 0,5 điểm
Câu 3: 1 điểm – Khoanh ý C 1 điểm
Câu 4: 0,5điểm – Khoanh ý A 0,5 điểm
PHẦN II: TỰ LUẬN  
Câu 5: 2 điểm

– Vì nơi đây dân cư đông đúc và người dân có trình độ cao

– Giao thông thuận lợi

– Gần vùng có nhiều lương thực thực phẩm

– Là trung tâm văn hóa khoa học kĩ thuật

– Được nước ngoài đầu tư nhiều.

Mỗi ý 0,4 điểm

* Lưu ý chung: Điểm toàn bài bằng điểm của tất cả các câu cộng lại. Điểm toàn bài là một số nguyên; cách làm tròn như sau:

Điểm toàn bài là 6,25 thì cho 6

Điểm toàn bài là 6,75 thì cho 7.

Điểm toàn bài là 6,50: cho 6 nếu bài làm chữ viết xấu, trình bày bẩn; cho 7,0 nếu bài làm chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ khoa học.

2.2. Đề số 2:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

A. năm 1862.

B. năm 1858

C. năm 1859

D. năm 1860

Câu 2: (0,5 điểm) Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?

A. Triều đình nhà Nguyễn.

B. Người nhà ông

C. Dân chúng và nghĩa quân

D. Ông tự phong

Câu 3: (0,5 điểm) Ngày, tháng, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Ngày 3/2/1930

B. Ngày 3/3/1930

C. Ngày 2/3/1930

D. Ngày 2/3/1931

Câu 4: (0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay phải, khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?

A. Phan Đình Giót;

B. La Văn Cầu

C. Tô Vĩnh Diện;

D. Bế Văn Đàn.

Câu 5: (1 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: ( không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ………………………………lần nữa.

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định………………………………………”

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng bao nhiêu km2?

A. 330 000 km2

B. 320 000 km2

C. 430 000 km2

D. 340 000 km2

Câu 2: (0,5 điểm) Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:

A. Huế – Đà Nẵng

B. Bắc – Nam (Hà Nội – Thành Phố HCM)

C. Hà Nội – Đà Nẵng

D. Đà Nẵng – Nha Trang

Câu 3: (0,5 điểm) Vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất là:

A. Điều hòa khí hậu

B. Che phủ đất

C. Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ

D. Tất cả ý trên

Câu 4: (0,5 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?

A.Thành phố Hồ Chí Minh;

B. Thành phố Hà Nội;

C. Thành phố Hải Phòng;

D. Thành phố Đà Nẵng

Câu 5: (1 điểm) Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.

A   B
a) Dầu mỏ   1. Quảng Ninh
b) Sắt   2. Hà Tĩnh
c) A-pa-tít   3. Lào Cai
d) Than   4. Biển đông

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích gì?

Câu 2: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Sử – Địa

.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

1. LỊCH SỬ(3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng B

0.5đ

C

0.5đ

A

0.5đ

B

0.5đ

Thứ tự các từ cần điền

không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.

(Đúng mỗi ý 0,25 đ )

2. ĐỊA LÍ(3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng A

0.5đ

B

0.5đ

D

0.5đ

A

0.5đ

a – 4 ; b – 2

c – 3 ; d – 1

(Đúng mỗi ý 0,25 đ )

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích gì?

Trả lời: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích là:

– Giải phóng một phần biên giới Việt-Trung.

– Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.

– Khai thông đường liên lạc Quốc tế.

Câu 2: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

Trả lời:

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Trả lời: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế; không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống; làm suy giảm tài nguyên và ô nhiểm môi trường.

Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Trả lời: Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống… có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Tiếng Việt 1 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi:

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1 Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975) Số câu 1 1 1 3
Câu số 1 2 4
2 Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay) Số câu 1 1 2
Câu số 3 5
3 Việt Nam, Châu Á, châu Âu. Số câu 1 1 2
Câu số 6 9
4 Châu Phi, châu Mĩ, Số câu 1 1
Câu số 7
5 Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương. Số câu 1 1 2
Câu số 8 10
Tổng số câu 3 4 2 1 10

4. Cách đạt điểm cao môn lịch sử và địa lý:

Môn lịch sử và địa lý có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những bạn có “não cá vàng” vì có quá nhiều kiến thức phải ghi nhớ. Thế nhưng đó là điều sai lầm vì quan niệm chỉ cần học thuộc sẽ học giỏi sử địa. Bởi để đạt điểm cao sử địa cần phải học theo hướng hiểu, tư duy và biết áp dụng vào làm đề. Khi làm đề cần đọc kĩ đề, ưu tiên dùng biện pháp loại trừ để tăng khả năng đạt điểm cao. Đồng thời cần tăng tuần suất luyện đề để ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com