Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm 2023 – 2024 có đáp án – Mẫu văn bản

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm 2023 – 2024 có đáp án

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2023 – 2024, kèm theo đáp án chi tiết để giúp các em học sinh có thể tự kiểm tra và đánh giá năng lực của mình. Đề thi bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau, từ những bài toán đơn giản đến những câu hỏi phức tạp đòi hỏi sự tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.

1. Cách ôn thi giữa kì môn Toán lớp 11 hiệu quả:

Để ôn thi giữa kì 1 môn toán lớp 11 hiệu quả, bạn có thể thực hiện các bước sau:

– Xác định các chương trình kiến thức cần ôn tập: Đây là bước quan trọng để bạn biết được những kiến thức cần ôn tập. Bạn có thể xem lại bảng chương trình kiến thức của môn toán lớp 11 và đối chiếu với những kiến thức đã học để tìm ra những chương trình cần ôn tập.

– Chuẩn bị tài liệu học tập: Tùy vào sở thích và phong cách học tập của mỗi người, bạn có thể chuẩn bị các tài liệu học tập khác nhau như sách giáo khoa, bài giảng trực tuyến, đề thi thử, tài liệu ôn tập trên mạng, v.v. Hãy chọn những tài liệu phù hợp với mình để ôn tập tốt hơn.

– Lập kế hoạch học tập: Sau khi xác định được chương trình cần ôn tập và chuẩn bị tài liệu học tập, bạn cần phải lập kế hoạch học tập để sắp xếp thời gian và công sức học tập sao cho hiệu quả nhất. Hãy chia nhỏ các chương trình cần ôn tập thành các mục nhỏ hơn và quyết định thời gian học tập cho từng mục đó.

– Tập trung ôn tập từng phần một: Sau khi đã lập kế hoạch học tập, bạn cần phải tập trung ôn tập từng phần một, đảm bảo hiểu rõ kiến thức và làm các bài tập liên quan để củng cố kiến thức.

– Làm đề thi thử: Để kiểm tra lại khả năng và mức độ hiểu biết của mình, bạn nên làm các đề thi thử trước khi đi thi để nâng cao kỹ năng và tìm ra những điểm cần được cải thiện.

Hy vọng với các bước trên, bạn có thể ôn thi giữa kì 1 môn toán lớp 11 hiệu quả hơn.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Sinh học 11 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2.1. Đề 1:

Câu 1: Điều kiện xác định của hàm số y = cotx là

Câu 2: Tập xác định của hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 3: Số nghiệm thuộc khoảng [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) của phương trình (2sinx + 1)(cos2x + 2sin2x – 10) = 0 là

A. 2.                      B. 4.

C. 3.                      D. 5.

Câu 4: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 5: Trên đường tròn lượng giác, tập nghiệm của phương trình cos2x + 3sinx – 2 = 0 được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm ?

A. 1.                       B. 4.

C.  2.                      D. 3.

Câu 6: Phương trình 2 cos2x + sinx = 2 có bao nhiêu nghiệm trên [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

A. 9.                        B. 8.

C. 7.                        D. 6.

Câu 7: Tập xác định của hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sin2x – 5 lần lượt là

A. -5 và 2                 B. -8 và -2

C. 2 và 8                  D. -5 và 3

Câu 9: Tập giá trị T của hàm số y = sin2x là

A. T = [ -1;1]              B. T = [ 0;1]

C. T = ( -1;1)              D. T = [ -2;2]

Câu 10: Giải phương trình [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 11: Phương trình cos2x = 1 có nghiệm là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 12: Có bao nhiêu điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) trên đường tròn lượng giác?

A. 2.                        B. 1.

C. 3.                        D. 4.

Câu 13: Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 400 bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

A. 365.                      B. 353.

C. 235.                     D. 153.

Câu 14: Mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày (0 ≤ t < 24) được cho bởi công thức [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) Vào buổi sáng, mực nước của kênh đạt cao nhất lúc mấy giờ?

A. t = 6(giờ).              B. t = 8 (giờ).

C. t = 10(giờ).            D. t = 11(giờ).

Câu 15: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx + 5 lần lượt là

A. 5 và -5.                   B. 10 và 0.

C. 1 và -1.                   D. 2 và -1.

Câu 16:Giải phương trình ( 2cosx-1)(2sinx + cosx) = sin2x -sinx.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 17: Điểm M(-2;4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề).

A. P(-3;11)                    B. F(-1;-3)

C. E(3;1).                      D. Q(1;3)

Câu 18: Phép quay [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) biến điểm (M khác O) thành M’ . Chọn khẳng định đúng.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x + 1)2 + (y – 3)2 = 4… Phép tịnh tiến theo vectơ [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) biến đường tròn (C) thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 20: Cho hình chóp như hình vẽ bên dưới Chọn khẳng định sai.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

A. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

B. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

C. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

D. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) :

1. Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = 2 – 4sinxcosx      ( 1,5 điểm )

2. Giải phương trình: Sin2x + cos2x + 7sinx – cosx – 4 = 0 (1 điểm)

3. tanx.tan 2x =1 (1đ)

4. Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SC lần lượt lấy 2 điểm M, N sao cho SM = 2MA; 2SN = NC. Trong tam giác ABC lấy điểm O. tìm giao điểm của SB với mp(MNO) (1,5 điểm)

*ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C A A D A A B A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A B C B A B A C
B

B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) :

1. Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = 2 – 4sinx.cosx

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

2. Giải phương trình: sin2x + cos2x + 7sinx – cosx – 4 = 0

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

3. tanx.tan 2x =1 (1đ)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

4. Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SC lần lượt lấy 2 điểm M, N sao cho SM = 2MA; 2SN = NC. Trong tam giác ABC lấy điểm O. tìm giao điểm của SB với mp(MNO) (1,5 điểm)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Khi đó K chính là giao điểm cần tìm

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

 

2.2. Đề 2:

Câu 1: (2 điểm)

a. Tìm tập xác định của hàm số: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

b. Xét tính chẵn lẻ của hàm số: y = 5sin2x + 2cos x

c. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: y = 2sin2x.cos2x – 3

Câu 2: (2 điểm) Giải các phương trình lượng giác:

a. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

b. 2sin2x + sinx.cosx – cos2x = 0

c. 2cos2x – 5cosx + 2 = 0

Câu 3: (2 điểm)

a. Một đoàn sinh viên gồm 40 người, trong đó có 25 nam, 15 nữ. Cần chọn ra 3 người để tham gia tổ chức sự kiện trường, biết rằng 3 người được chọn có cả nam và nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

b. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có bao nhiêu cách để lập được số tự nhiên có 4 chữ số chẵn, đôi một khác nhau.

Câu 4: (1,5 điểm) Viết phương trình đường thẳng d’ là ẢNH của d qua phép tịnh tiến theo vectơ [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) . Biết đường thẳng d có phương trình d: 2x + 3y – 3 = 0

Câu 5: (2,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N là hai điểm trên AD và SB, AD cắt BC tại điểm O và ON cắt SC tại P.

a. Xác định giao điểm H của MN và mặt phẳng (SAC)

b. Xác định giao điểm T của DN và mặt phẳng (SAC)

c. Chứng minh A, H, T, P thẳng hàng

* Đáp án:

Bài 1: 

a. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Điều kiện xác định của hàm số:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Tập xác định của hàm số: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

b. y = 5sin2x + 2cosx = f(x)

TXĐ: D = R

Lấy [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) ta có:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Vậy hàm số là hàm số chẵn

c. y = 2sin2x.cos2x – 3 = sin4x – 3

Ta có:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 2: 

a.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Kết luận: Vậy phương trình có nghiệm [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

b. 2sin2x + sinx.cosx – cos2x = 0

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Chia cả hai vế của phương trình cho cos2x

Phương trình trở thành:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm

c.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Kết luận: Vậy phương trình có nghiệm [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Câu 3: 

a. Số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên là: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) cách

Số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên nhưng không có nữ là: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) cách

Số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên nhưng không có nam là: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) cách

Vậy số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên mà có cả nam và nữ là:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) cách

b. Gọi số tự nhiên có 4 chữ số là: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Do số tự nhiên là số chẵn nên hoặc d = 0 hoặc [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

TH1: d = 0

Do các chữ số đôi một khác nhau nên

d có 1 cách chọn

a có 5 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Vậy với d = 0 thì có 5.4.3.1 = 60 số tự nhiên

TH2: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Vậy với [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề) ta có 2.4.4.3 = 96 số tự nhiên

Số tự nhiên lập được là: 96 + 60 = 156 số

Vậy từ dãy số ban đầu ta có thể lập được 156 số tự nhiên có 4 chữ số chẵn dôi một khác nhau

Câu 4: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Phương trình đường thẳng d’ đi qua A’, B’ là: 2x + 3y = 11

Câu 5:

a. Tìm giao điểm H của mặt phẳng (SAC) và MN

Mặt phẳng (SMN) chứa MN

Tìm giao tuyến của (SMB) và (SAC)

S là điểm chung của 2 mặt phẳng

Trên mặt phẳng (ABCD) gọi [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Trong (SBI) gọi H là giao điểm của MN và SE

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

b. Giao điểm T của DN và mặt phẳng (SAC)

Mặt phẳng (SBD) chứa DN

Tìm giao tuyến của (SBD) và(SAC)

S là điểmchung của (SBD) và (SAC)

Trên mặt phẳng ABCD gọi [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Trong (SBD) gọi T là giao điểm của DN và SF

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

c. Chứng minh 4 điểm A, H, T, P thẳng hàng

Gọi O là giao điểm cuat AD và BC

Ta có: A là điểm chung của (SAC) và (ANO)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Vậy H là điểm chung của (SAC) và (ANO)

Ta có:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Vậy T là điểm chung của (SAC) và (ANO)

Ta lại có:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 11 có đáp án (10 đề)

Vậy p là điểm chung của (SAC) và (ANO)

Vậy A, H, T, P thẳng hàng.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 GDCD 11 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11:

Bài / Chủ đề

Cấp độ tư duy

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các hàm số lượng giác

Câu 1,

Câu 2

Câu 3

Đại số

65%

Phương trình lượng giác

Câu 4

Bài 1a

 

 

Câu 5

 

Bài 1b

Quy tắc đếm

Câu 6,

Câu 7

 

 

Câu 8

Bài 2b

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Câu 9

 

 

Bài 2a

 

 

 

 

Phép tịnh tiến

Câu 10

Bài 3a

Câu 11

 

 

 

Hình học

35%

Phép quay

Câu 12

Câu 13, Câu14

 

 

 

 

Phép vị tự

Câu 15

Bài 3b

 

 

 

 

Cộng

9 câu (3,0 đ)

1 câu

(1,0 đ)

3 câu

(1,0 đ)

3 câu

(2,0 đ)

3 câu

(1,0 đ)

1 câu

(1,0 đ)

 

1 câu

(1,0 đ)

40%

30%

20%

10%

100%

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Tin học 11 năm 2023 – 2024 có đáp án

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191