Mẫu đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm 2023

Chào LVN Group, tôi đang làm giáo viên dạy tiếng anh ở trường tiểu học quốc tế. Hôm trước các em học sinh có đánh nhau trong lớp, tôi tình cờ đi ngang thì phát hiện nên ngăn cản các em. Sau đó, Ban giám hiệu đã mời phụ huynh đến công tác. Có một phụ huynh trong đó xông đến chửi cùngo mặt tôi, nói tôi không có trách nhiệm để học sinh đánh nhau. Tôi đã giải thích tôi không phải là giáo viên quản các em nhưng chị ta vẫn dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tôi. Tôi còn giữ đoạn ghi âm đó. Vậy liệu tôi có được kiện vì bị xúc phạm danh dự nhân phẩm không? Mẫu đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm 2023 thế nào? Mong LVN Group tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của LVN Group, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm là gì?

Đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm là mẫu đơn do cá nhân hoặc nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị đơn vị có thẩm quyền giải quyết (thường là Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật tố tụng) xem xét giải quyết tranh chấp phát sinh từ hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của chủ thể khác bởi hành vi này là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, xâm phạm tới quyền cùng lợi ích hợp pháp của chủ thể nhất định theo hướng dẫn của pháp luật.

Đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm là văn bản pháp lý được người bị xâm phạm danh dự nhân phẩm soạn thảo với mục đích gửi lên Tòa án để kiện người khác vì hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm ghi chép lại những thông tin về cá nhân hoặc nhóm cá nhân, tổ chức khiếu nại, sự kiện liên quan tới tranh chấp phát sinh từ hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị cho là hành vi vi phạm pháp luật, những cam kết  của cá nhân hoặc cá nhân, tổ chức,…

Mẫu đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Hành vi có dấu hiệu phạm Tội vu khống, Tội làm nhục người khác)

Kính gửi: ………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………….

Người/tổ chức làm đơn tố cáo:

Tôi tên là : ……………………….
Sinh ngày : ……………………….
Địa chỉ liên lạc : ……………………….
Số điện thoại : ……………………….

Người/tổ chức bị tố cáo:

Ông/Bà : ……………………….
Số CMND/CCCD : ……………………….
Địa chỉ thường trú    
Địa chỉ liên lạc : ……………………….
Số điện thoại : ……………………….

Nội dung tố cáo: ………………………………………………………

Tôi xin trình bày lại sự việc như sau:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Vì những lý do trên, tôi viết đơn này kính đề nghị Quý Cơ quan:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người tố cáo

Tải xuống Mẫu đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm 2023

LoaderLoaderLoading…
EAD LogoEAD LogoTaking too long?
ReloadReload Reload document

|OpenOpen Open in new tab

Download [13.62 KB]

Quy định về cách thức, nội dung của đơn khởi kiện?

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về cách thức, nội dung đơn khởi kiện cụ thể như sau:

“Điều 189. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.
 • Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:
  a) Cá nhân có trọn vẹn năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;
  b) Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người uỷ quyền hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người uỷ quyền hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người uỷ quyền hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;
  c) Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm a cùng điểm b khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện cùng phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận cùngo đơn khởi kiện.
 • Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của đơn vị, tổ chức cùng họ, tên, chức vụ của người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức phải ký tên cùng đóng dấu của đơn vị, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo hướng dẫn của Luật doanh nghiệp.
 • Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
  a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
  b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
  c) Tên, nơi cư trú, công tác của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là đơn vị, tổ chức; số điện thoại, fax cùng địa chỉ thư điện tử (nếu có).
  Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
  d) Tên, nơi cư trú, công tác của người có quyền cùng lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền cùng lợi ích được bảo vệ là đơn vị, tổ chức; số điện thoại, fax cùng địa chỉ thư điện tử (nếu có);
  đ) Tên, nơi cư trú, công tác của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là đơn vị, tổ chức; số điện thoại, fax cùng địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, công tác hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, công tác hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
  e) Tên, nơi cư trú, công tác của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đơn vị, tổ chức; số điện thoại, fax cùng địa chỉ thư điện tử (nếu có).
  Trường hợp không rõ nơi cư trú, công tác hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, công tác hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
  i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.
 • Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp trọn vẹn tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.”

Bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm làm đơn gửi tới đâu?

Theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cùng Thông tư liên tịch số 01/2017, các đơn vị Nhà nước sau đây sẽ có thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của người dân:

– Cơ quan điều tra;

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

– Viện kiểm sát các cấp;

– Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an…

Đơn giản nhất, bạn có thể tới ngay đơn vị Công an (Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an… ) nơi mình cư trú để nộp Đơn tố cáo. Các giấy tờ, tài liệu cần mang theo khi đi trình báo tại Cơ quan Công an gồm:

– Đơn trình báo vụ việc;

– Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…);

– Các tài liệu, chứng cứ.

Liên hệ ngay

Vấn đề “Mẫu đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩm 2023” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới mẫu giấy quyết định ly hôn. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cùng ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Trình bày người khởi kiện trong đơn thế nào?

Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người uỷ quyền hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là đơn vị, tổ chức thì ghi tên đơn vị, tổ chức cùng ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của đơn vị, tổ chức khởi kiện đó.

Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án thế nào?

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:
a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;
b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
c) Gửi trực tuyến bằng cách thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Khi nào nộp đơn khởi kiện một vụ việc dân ?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 186, Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về quyền khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì việc khởi kiện, nộp đơn khởi kiện sẽ được thực hiện khi cá nhân, tổ chức nhận thấy quyền cùng lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì có thể tự mình hoặc thông qua người khác để tiến hành khởi kiện

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com