Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất – Mẫu văn bản

Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy là một bộ phận quan trọng trong hợp đồng cho thuê xe, được thêm vào để cung cấp, bổ sung các điều khoản, điều kiện liên quan. Dưới đây là bài viết về: Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE …

Số……

– Căn cứ theo HĐKT số  ….. đã ký ngày …, tháng …, năm…..

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên …….. 

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ (Bên A):

CÔNG TY ……

Đại diên : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : …

Điện thoại : +84… Fax: +84…

Mã số thuế :…

Số tài khoản :…

BÊN CHO THUÊ (Bên B):

CÔNG TY…

Đại diên : Nguyễn Văn B

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : …

Điện thoại : +84… Fax: +84…

Mã số thuế :…

Số tài khoản :……

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục Hợp đồng cho thuê.. số……. về ……..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

  1. Thông tin về xe:

a) Xe ô tô: …….. 

– Hãng xe:…….. 

– Model:…….. 

– Số đăng ký xe: …….. 

– Số khung: …….. 

– Số máy:…….. 

– Năm sản xuất:…….. 

– Màu xe:…….. 

– Biển số:…….. 

b) Xe máy:…….. 

– Hãng xe:…….. 

– Model:…….. 

– Số khung:…….. 

– Số máy:…….. 

– Năm sản xuất:…….. 

– Màu xe:…….. 

– Biển số:…….. 

  1. Thời hạn thuê:

– Thời gian bắt đầu thuê:…….. 

– Thời gian kết thúc thuê:…….. 

– Số ngày thuê:…….. 

  1. Giá thuê:

– Tổng giá thuê:…….. 

– Phương thức thanh toán:…….. 

  1. Đặt cọc:

– Số tiền đặt cọc:…….. 

– Phương thức thanh toán:…….. 

– Thời gian hoàn trả đặt cọc:…….. 

  1. Nghĩa vụ và quyền lợi của bên cho thuê:

– Cung cấp xe thuê đúng theo đặc điểm và thông tin đã nêu trong phụ lục này.

– Bảo dưỡng, bảo trì xe đảm bảo hoạt động tốt trong suốt thời gian thuê.

– Cung cấp giấy tờ liên quan đến xe và các thủ tục hải quan nếu cần thiết.

  1. Nghĩa vụ và quyền lợi của bên thuê:

– Sử dụng xe đúng mục đích và trong phạm vi đã thỏa thuận.

– Đảm bảo xe được bảo quản, bảo vệ, không gây hư hại, mất mát, hoặc thay đổi cấu trúc của xe.

–  Thanh toán đầy đủ giá thuê và đặt cọc theo thỏa thuận.

  1. Điều khoản chấm dứt hợp đồng:

– Hợp đồng này chấm dứt tự động khi hết thời gian thuê đã thỏa thuận.

– Bên thuê có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi có lí do hợp lý nhưng phải thông báo cho bên cho thuê trước một khoảng thời gian nhất định và hoàn trả xe đúng thời hạn đã thỏa thuận.

  1. Trách nhiệm phát sinh khi xe bị hư hỏng hoặc mất mát:

– Nếu xe bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật hoặc sự cố không phải lỗi của bên thuê, bên cho thuê có trách nhiệm sửa chữa hoặc cung cấp xe thay thế nếu cần thiết.

– Nếu xe bị hư hỏng hoặc mất mát do lỗi của bên thuê, bên thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường đúng giá trị của xe hoặc chi phí sửa chữa theo đánh giá của bên cho thuê.

  1. Các điều khoản khác:

– Mọi thay đổi hoặc bổ sung đối với hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và được hai bên thỏa thuận và ký xác nhận.

– Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bình đẳng và hòa bình thông qua đàm phán hoặc theo quy định của pháp luật.

– Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …..

– Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký ….

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Ghi chú: Đây chỉ là một mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy, cụ thể nội dung và điều khoản có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận giữa hai bên và pháp luật hiện hành.

2. Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy là gì?

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy là một phần của hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy và được sử dụng để bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung mà không được bao gồm trong hợp đồng chính. Nó cung cấp các thông tin cụ thể, chi tiết, và rõ ràng hơn về các điều khoản cụ thể, điều kiện hoặc quy định liên quan đến việc thuê xe ô tô, xe máy, nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của hai bên thuê và cho thuê.

Phụ lục hợp đồng thường được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay đổi các điều khoản của hợp đồng chính để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các bên liên quan đến việc thuê xe ô tô, xe máy. Các điều khoản thường được chỉnh sửa trong phụ lục có thể bao gồm giá thuê, thời gian thuê, phạm vi sử dụng xe, các quyền và trách nhiệm của các bên, điều khoản về bảo trì, bảo hiểm, trách nhiệm khi xe bị hư hỏng hoặc mất mát, và các điều khoản khác liên quan đến việc thuê xe ô tô, xe máy.

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy có giá trị pháp lý và các bên phải tuân thủ các điều khoản được ghi trong phụ lục này cùng với hợp đồng chính. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về các điều khoản trong phụ lục, cần có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên trước khi thực hiện. Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy là một công cụ hữu ích để đảm bảo rõ ràng và chính xác về các điều khoản và điều kiện thuê xe giữa hai bên liên quan, đồng thời giúp tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Ý nghĩa và mục đích Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy:

Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy là một bộ phận quan trọng trong hợp đồng cho thuê xe, được thêm vào để cung cấp các điều khoản, điều kiện, hoặc thông tin cụ thể liên quan đến việc cho thuê xe ô tô hoặc xe máy. Ý nghĩa và mục đích chi tiết của phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy có thể bao gồm như sau:

– Cung cấp thông tin chi tiết về xe: Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy có thể chứa thông tin chi tiết về xe, bao gồm thông tin về hãng xe, mẫu xe, số đăng ký xe, năm sản xuất, số km đã đi, trạng thái kỹ thuật, trang bị phụ kiện đi kèm, v.v. Thông tin này giúp đảm bảo rõ ràng về tình trạng của xe được cho thuê và trách nhiệm của người cho thuê và người thuê.

– Cung cấp các điều khoản và điều kiện cho thuê: Phụ lục hợp đồng có thể chứa các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến việc thuê xe, bao gồm giá thuê, thời gian thuê, phạm vi sử dụng xe, quy định về bảo trì, bảo hiểm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, quản lý nhiên liệu, v.v. Các điều khoản này giúp đảm bảo sự hiểu rõ và đồng ý của cả người cho thuê và người thuê đối với các điều kiện của hợp đồng.

– Bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh hợp đồng gốc: Phụ lục hợp đồng cũng có thể được sử dụng để bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản hoặc điều kiện của hợp đồng gốc cho thuê xe ô tô, xe máy. Ví dụ, nếu có nhu cầu thay đổi giá thuê, thời gian thuê, hoặc điều kiện khác, phụ lục hợp đồng có thể được sử dụng để ghi nhận các thay đổi này và đồng ý của cả hai bên.

– Điều chỉnh phạm vi sử dụng xe: Phụ lục hợp đồng cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh phạm vi sử dụng xe trong trường hợp cần thiết. Ví dụ, phụ lục hợp đồng có thể xác định rõ ràng các giới hạn về địa điểm, thời gian hoặc mục đích sử dụng của xe, để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của hợp đồng.

4. Lưu ý khi viết Phụ lục hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy:

Những lưu ý khi lập phụ lục Hợp đồng:

– Về hình thức: Phụ lục Hợp đồng cần tuân theo quy định về hình thức của Hợp đồng chính. Nếu Hợp đồng chính được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phụ lục Hợp đồng cũng cần tuân theo các quy định tương tự. Điều này giúp đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của phụ lục Hợp đồng.

– Về nội dung: Phụ lục Hợp đồng phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng chính. Nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của Hợp đồng chính, đồng thời không được vi phạm các quy định cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội. Phụ lục Hợp đồng cần đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và khách quan của các điều khoản bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi so với Hợp đồng chính.

– Đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng: Cần đảm bảo rằng các đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng, bao gồm cả phía thuê và phía cho thuê, đều có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Điều này đồng nghĩa với việc các bên ký kết phụ lục Hợp đồng đều là những người có đủ tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, và đồng ý tự nguyện, thỏa thuận mà không bị ép buộc hay lừa dối. Ngoài ra, phụ lục Hợp đồng cần được ký kết đúng thẩm quyền và trong phạm vi thẩm quyền của các bên liên quan.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo tính hiệu lực, tính pháp lý và tính công bằng của phụ lục Hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy, đồng thời tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191