Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – Mẫu văn bản

Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

1. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn hiện hành là mẫu nào?

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn hiện hành là Mẫu 02/TAIN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên:

 

2. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế tài nguyên thế nào?

Căn cứ tại Điều 8 Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế tài nguyên như sau:

– Việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Luật Quản lý thuế 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

– Riêng việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, ngoài việc thực hiện theo hướng dẫn chung, còn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 152/2015/TT-BTC.

3. Khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác khoáng sản thế nào?

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác khoáng sản như sau:

– Tổ chức, hộ kinh doanh khai thác tài nguyên có trách nhiệm thông báo với đơn vị thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác, kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên của tháng đầu tiên có khai thác. Trường hợp thay đổi phương pháp xác định giá tính thuế thì thông báo lại với đơn vị thuế trực tiếp quản lý trong tháng có thay đổi.

– Hàng tháng, NNT thực hiện khai thuế đối với toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng (không phân biệt tồn kho hay đang trong quá trình chế biến).

– Khi quyết toán thuế, NNT phải lập Bảng kê kèm theo Tờ khai quyết toán thuế năm trong đó kê khai chi tiết sản lượng khai thác trong năm theo từng mỏ tương ứng với Giấy phép được cấp. Số thuế tài nguyên được xác định căn cứ thuế suất của loại tài nguyên khai thác tương ứng với sản lượng và giá tính thuế như sau:

+ Sản lượng tài nguyên tính thuế là tổng sản lượng tài nguyên khai thác trong năm, không phân biệt tồn kho hay đang trong quá trình chế biến hoặc vận chuyển.

Trường hợp trong sản lượng bán ra vừa có sản lượng sản phẩm tài nguyên vừa có sản lượng sản phẩm công nghiệp thì phải quy đổi từ tài nguyên có trong sản lượng sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp ra sản lượng tài nguyên khai thác theo định mức sử dụng tài nguyên do NNT tự xác định.

+ Giá tính thuế là giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm tài nguyên được xác định bằng cách lấy tổng doanh thu bán tài nguyên chia cho tổng sản lượng tài nguyên bán ra tương ứng trong năm.

4. Miễn thuế tài nguyên trong những trường hợp nào?

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định miễn thuế tài nguyên trong những trường hợp sau:

– Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên.

– Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt.

– Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác nước thiên nhiên dùng cho hoạt động sản xuất thuỷ điện để phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

– Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.

– Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có lẫn trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; Trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo hướng dẫn.

– Trường hợp khác được miễn thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191