Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 mới nhất 2023

Mẫu tờ trình xin trợ cấp 20/10 là mẫu tờ trình được lập để xin trợ cấp cho ngày 20/10. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về số tiền tài trợ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Nội dung chính của tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/11:

Trong mẫu đơn xin tài trợ tổ chức 20/10 cần đảm bảo những nội dung chính sau:

– Quốc hiệu và Quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

– Cần một đơn vị kính gửi

– Căn cứ lập báo cáo

– Lý do

– Thống kê chi phí

– Mục đích xin tài trợ

2. Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/11 mới nhất năm 2023:

2.1. Mẫu 1:

CÔNG TY…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí 20/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ 20/10

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty……

Hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – một ngày lễ quan trọng và mang ý nghĩa đặc biệt đối với phụ nữ. Bộ phận……quyết định tổ chức chương trình cho các chị em ở văn phòng khối……nhằm tôn vinh những người phụ nữ.

Vậy bộ phận khối……lập tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 cụ thể như sau:

STT KHOẢN CHI SỐ LƯỢNG Đơn vị Thành tiền
1 Mua hoa Bó…..
2 Ăn trưa ………… Suất

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:………………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

2.2. Mẫu 2:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ……

Tôi tên là: ……..

Chức vụ: Trưởng ban nữ Công gia chánh

Để thiết thực Chào mừng ……. năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1931 – 20/10/…….). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm ……… năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: …… đồng (…..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm diễn ra và thành công tốt đẹp.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

………, ngày …..tháng ….năm ….

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TM. BAN NỮ CÔNG

2.3. Mẫu 3:

CÔNG TY …….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/…..

V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: ……

Tên tôi là:……..Chức vụ:……

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20……. của ……… ngày 01 tháng 10 năm 20……

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA ĐVT S.LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hội diễn văn nghệ
1 Hỗ trợ công tác chỉ đạo Người 2
2 Hổ trợ làm sân khấu Người 3
3 Phông sự kiện Tấm 1
4 Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch Người 2
5 Hỗ trợ dẫn chương trình Người 2
6 Thuê loa đài, đàn ogan Buổi 1
Giải thưởng
7 Giải nhất Giải 1
8 Giải nhì Giải 2
9 Giải Ba Giải 3
10 Giải KK Giải 5
11 Hổ trợ giám khảo Người 2
Cộng:

Tổng mức kinh phí:….(Bằng chữ:…….)

Kính mong Ban lãnh đạo ……. xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

3. Kế hoạch tổ chức Ngày nhà giáo Việt Nam:

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

– Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường …….

– Căn cứ vào kế hoạch, công tác Công đoàn trường…….

– Công đoàn Trường …….. xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm …. năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

– Giáo dục cho HS hiểu rõ truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục lòng biết ơn đối với thầy cô, truyền thống tôn sư trọng đạo, ý thức thi đua rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, có ý thức, có mục tiêu học tập rõ ràng, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân có ích cho quê hương đất nước. Củng cố, tăng cường niềm tin yêu, niềm tự hào của các thế hệ CB, GV, NV, học sinh đối với nhà trường.

– Gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu tại nhà trường.

– Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh để xây dựng môi trường học tập thân thiện, tình đoàn kết, tính tập thể và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường..

Yêu cầu:

– Thể hiện được tình cảm trân trọng, biết ơn của CB, GV, NV và HS nhà trường với các thế hệ nhà giáo và học sinh đi trước đã có công xây dựng và phát triển nhà trường. Thế hệ hiện tại thấy được trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp để góp sức mình xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

– Phương châm tổ chức: Chu đáo, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao, gắn với mục tiêu Tôn sư trọng đạo

– Việc chuẩn bị và tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm …. năm ngày Nhà giáo Việt Nam là quyền lợi và trách nhiệm của mọi CB, GV, NV, HS đã và đang công tác, học tập ở nhà trường. Vì vậy, cần phát huy mọi nguồn lực, huy động khả năng đóng góp về tinh thần, vật chất của các cá nhân, tập thể có lòng yêu quý nhà trường. Các tổ chức đoàn thể kết hợp với chuyên môn cần liên tục tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với những nội dung cụ thể theo chủ đề các năm học nhằm tạo động lực thúc đẩy CB, GV, NV và HS hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học và hoàn thành tốt những nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Thành phần dự Lễ:

– Đại biểu mời dự: Sở GD và ĐT, Huyện và các xã khu vực trường đóng

– Cán bộ giáo viên đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu: …người

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác và giáo sinh: …. người

– Ban đại diện CMHS nhà trường và của các lớp: … người.

– Học sinh đang học tại Nhà trường: …..

Thời gian: 02 ngày: 18-19/11/20….

2.1. Ngày 18/11/20….

– Buổi chiều: Từ 14 giờ 00: Tổ chức các hoạt động thể thao: Giao lưu bóng chuyền Nam, Nữ.

– Từ 17h tổ chức liên hoan

– Buổi tối: Từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00: Chương trình giao lưu văn nghệ .

2.2. Ngày 19/11/20….: Tổ chức mít tinh kỷ niệm…. năm ngày Nhà giáo Việt Nam

– Từ 7h00 – 7h30: Đón tiếp đại biểu.

– Từ 7h30 – 8h00: Chương trình văn nghệ chào mừng.

– Từ 8h00 – 9h30: Chương trình buổi lễ, gồm:

+ Chào cờ, hát quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

+ Diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

+ Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên, địa phương.

+ Đại diện giáo viên, học sinh nhà trường phát biểu.

+ Bế mạc.

– Từ 10h00: Liên hoan thân mật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Thành lập ban tổ chức:

Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư đoàn TN, Tổ trưởng, Trưởng ban TTND; Ban đại diện CMHS trường..

1.2. Về trang trí, khánh tiết, giấy mời:

– Công đoàn lập danh sách khách mời và gửi giấy mời trước 15/11

– Đoàn Trường chuẩn bị các khẩu hiệu, bảng biểu, make

– Hội phụ huynh đặt ăn liên hoan

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm …. năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhà trường kính mong tiếp tục được đón nhận sự chỉ đạo, giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

4. Ý nghĩa ngày 20/11:

Ngày Nhà giáo Việt Nam là một lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày hội của ngành giáo dục và là ngày của nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” với mục đích tôn vinh những người làm việc trong ngành này.

Với ngày này, là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô của mình. Ngày 20/11, ngoài việc thể hiện tình cảm trên tinh thần, các bạn học sinh còn mang đến những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa để tri ân thầy cô của mình. Ngoài ra, ngày này cũng là dịp để ngành giáo dục đánh giá lại các hoạt động giáo dục và đề ra phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ý nghĩa ngày 20/11 hàng năm được ví như một ngày hội truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô, để các ngành, nghề và toàn xã hội tôn vinh, tri ân những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com