Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy – Mẫu văn bản

Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy

Tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy phải được trình bày khoa học, rõ ràng, nội dung phải chính xác, có như vậy cấp trên mới nắm bắt được nội dung yêu cầu để giải quyết công việc nên duyệt cấp kinh phí hoạt động cho tổ chức đó hay không. Bài viết dưới đây gợi ý cho bạn đọc một số mẫu Tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy chính xác nhất. Cùng tham khảo  nhé.

1. Khái niệm về mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị?

Thiết bị tốt giúp nhân viên hoàn thành công việc nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, làm việc với thiết bị lỗi thời sẽ trực tiếp trì hoãn công việc vì thêm thiết bị là một vấn đề lớn. chủ đề cực kỳ quan trọng. Nếu muốn lấy thiết bị mới thì cần đề xuất với cơ quan cấp trên kèm theo mẫu đơn đề nghị cấp thiết bị, đây là biểu mẫu dùng để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xin cấp kinh phí. mua sắm trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất để phục vụ cho nhu cầu của công việc.

Đây là mẫu văn bản thông dụng được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, giúp mọi người trình bày các đề xuất về công việc của cấp dưới đối với cấp trên. Hãy đồng ý ở đây là mua một máy tính mới. Với báo cáo này, Ban giám đốc sẽ nắm bắt được tình hình công việc cũng như chất lượng thiết bị của công ty, từ đó đưa ra quyết định mua sắm một số thiết bị mới hay thay thế hoàn toàn thiết bị cũ. .

2. Hướng dẫn lập đề nghị mua máy tinh:

Cũng giống như mẫu đơn mua thiết bị, mẫu đơn xin mua máy vi tính được dùng để đề nghị cơ quan cấp trên cấp kinh phí mua máy vi tính mới. Sau đây là những thông tin cần có trong tờ khai và một số biểu mẫu mà bạn có thể dùng để tham khảo.

Những gì nên được bao gồm trong báo cáo mua máy tính?

Một trình duyệt máy tính thông thường có các nội dung sau:

– Quốc hiệu và tiêu chuẩn ngôn ngữ chính của văn bản được trình bày ở đầu văn bản

– Xóa tên cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc bộ phận xin tài trợ

– Tên đề nghị cấp kinh phí mua thiết bị được in đậm

– Cơ sở nào lập hồ sơ xin tài trợ và lý do xin tài trợ?

– Số lượng và chi tiết thiết bị cần mua

Bạn nên sắp xếp các nội dung một cách hợp lý, sau đây là cơ cấu tổ chức của một bảng giới thiệu máy tính, bạn có thể dùng để tham khảo.

Trong phần đầu tiên, bạn nên xác định lý do tại sao bạn viết mẫu báo cáo

Ở phần 2, bạn cần trình bày vấn đề mình đang gặp phải một cách thật rõ ràng, cụ thể hơn và tốt nhất là nên sắp xếp các vấn đề theo trình tự khoa học. Trong phần này, bạn cũng nên nêu các phương án và phân tích, chỉ ra phương án nào khả thi và tối ưu nhất. Điều này giúp cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hơn, có khả năng tăng cơ hội hài lòng của bạn.

Và trong phần cuối cùng, bạn sẽ đưa ra những đề xuất với cấp trên, cảm ơn và mong đợi sự chấp thuận.

3. Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy :

3.1. Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy – mẫu 1:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…..

Số:……../……

(V/v: Xin cấp máy tính )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN CẤP MÁY TÍNH

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……

Phòng Công nghệ thông tin năm học ……

Xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu trang thiết bị để phục vụ bộ môn Tin học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện…..kính để nghị Sở giáo dục và Đào tạo huyện số lượng…………máy tính để phân bổ cho các trường.

Ủy ban nhân dân huyện cam kết có phòng chức năng để lắp đặt máy tính và phân công giáo viên đào tạo chuyên ngành Tin học để sử dụng cho hoạt động dạy và học.

Kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….quan tâm, xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

CHỦ TỊCH UNBD HUYỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.2. Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy – mẫu 2:

PGD & ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

(Về việc Xin kinh phí mua văn phòng phẩm)

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường …….

Để tạo điều kiện cho công tác của nhân viên văn phòng được thuận lợi và đảm bảo kịp thời. Tổ Văn phòng cần mua một số văn phòng phẩm phục vụ cho công việc hàng ngày. Nay Tổ Văn phòng lập tờ trình này kính gửi BGH Trường cấp kinh phí cho bộ phận văn phòng để mua một số văn phòng phẩm cần thiết sau:

STT

TÊN VPP

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1 Giấy A4
2 Bìa nút
3 Bìa hồ sơ (bìa dây)
4 Ghim bấm
5 Băng keo trong (nhỏ)
6 Băng keo 2 mặt
7 Sổ CV Đến, CV Đi
8 kéo
9 Băng keo đóng bìa
10 Giấy bìa màu
11 Keo dán
12 Kẹp bướm nhỏ
13 Kẹp bướm lỡ
14 ổ khóa tủ
16 Ghim kẹp
17 Bìa lá
18 Nẹp
19 Bút bi
20 Bút xóa
Tổng cộng

Tổ văn phòng xin ứng trước số tiền ………….. (bằng chữ: …………).

Kính xin nhà trường xem xét và giải quyết./.

Người lập

(đã kí)

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

3.3. Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy – mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí ………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo ……

Căn cứ theo Quyết định …… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: ……

Nhằm mục đích ……, Tên phòng ban / đơn vị xin trình lên …… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:….

 

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí là: …… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

3.4. Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy – mẫu 4:

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……../……….

…………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH
Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi:

Căn cứ quyết định số …../QĐ-… ngày…..tháng…..năm……. của……….. về việc……

Căn cứ vào tình hình thực tế tại ………

Do nhu cầu cấp thiết cần hiện nay tại đơn vị xét thấy cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác…-…kính trình đến……..xin chủ trương sử dụng kinh phí năm ……để tiến hành, thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

Ví dụ: – 20 bộ máy vi tính x 10.000.000đ/bộ = 200.000.000đ

– 10 bộ bàn ghế x 2.000.000 đ/bộ = 20.000.000đ

– 02 máy lọc nước x 6.000.000 đ/cái = 12.000.000đ

Tổng cộng: 231.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của……

TRƯỞNG PHÒNG

3.5. Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy – mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MUA MÁY VI TÍNH

Kính gửi TRƯỞNG PHÒNG VĂN THƯ CTCP ABC

Tôi là: ……. Sinh ngày: ……

Giấy chứng minh nhân dân số:…. cấp ngày …/…/… tại ……

Hộ khẩu thường trú: số……, đường……., phường…….., quận………, thành phố……

Chỗ ở hiện tại: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Điện thoại liên hệ:……

Hiện đang là nhân viên phòng kinh doanh CTCP ABC

Địa chỉ công ty: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan nội dung sau:

Ngày …/…/…, công ty có tiến hành bảo trì hệ thống tất cả các máy tính của nhân viên phòng kinh doanh CTCP ABC. Tuy nhiên đến ngày …/…/… (sau ngày bảo trì 02 ngày), máy tính của tôi có hiện tượng hoạt động chậm, giật, liên tục phải khởi động lại máy. Tôi có gọi nhân viên kĩ thuật đến kiểm tra 01 lần nữa. Sau khi kiểm tra, nhân viên kĩ thuật thông báo rằng: Máy tính của tôi bị virus và bị hỏng phần cứng, không thể sửa chữa được.

Do vậy, nên tôi làm đơn này xin phép phòng văn thư của công ty cho phép tôi được mua 01 chiếc máy tính phục vụ cho công việc. Cụ thể như sau:

STT Mặt hàng Nhãn hiệu Số lượng

 

(chiếc)

Đơn giá (đồng) Thành tiền
1 Máy tính Acer 01 8.000.000 8.000.000

Tôi kính đề nghị phòng văn thư nhanh chóng xem xét và kịp thời giải quyết yêu cầu của tôi để hoạt động sản xuất của công ty có thể diễn ra bình thường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

 4. Một số điểm cần lưu ý khi viết tờ trình đề nghị mua máy vi tính:

Để đề xuất mua máy tính hiệu quả và thuyết phục, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Tiêu đề chương trình phải có lý do thuyết phục cũng như nêu rõ số lượng công cụ cụ thể, với giọng điệu phù hợp, cách diễn đạt hoàn cảnh khách quan cũng như nhu cầu của họ.

Nội dung báo cáo cần được trình bày khoa học và làm rõ những luận điểm cần trình bày một cách thuyết phục.

Ngoài nội dung, các tài liệu kèm theo cũng là điều bạn cần lưu ý, đây có thể là tài liệu chứng minh rằng bạn cần hỗ trợ.

Một điều quan trọng nữa là văn bản phải được ký bởi người đứng đầu hoặc cơ quan có thẩm quyền cao nhất tại nơi bạn làm việc.

Đối với tiêu đề xuất ra, giọng văn cần cụ thể, rõ ràng vì đây là phần quan trọng nhất mang tính thuyết phục của bài viết. Lưu ý không nên nói một cách chung chung gây khó hiểu cho cấp trên. Phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dựa trên những thông số, thông tin thật của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại.

Và điều quan trọng nhất là mẫu giấy đề nghị mua máy tính cần nêu rõ những lợi ích khi mua máy mới cũng như những khó khăn, trở ngại mà bạn gặp phải khi sử dụng máy cũ.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191