Năm 2023 mua lại nhà ở xã hội có phải nộp tiền sử dụng đất không? – Mẫu văn bản

Năm 2023 mua lại nhà ở xã hội có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Kính chào LVN Group. Tôi là Hiệp, hiện tại đang sinh sống cùng công tác tại Hà Nội, tôi đang có câu hỏi liên quan đến việc mua nhà ở xã hội, mong được LVN Group hỗ trợ. Gia đình tôi thuộc diện có thu nhập thấp nên muốn tìm mua một căn nhà ở xã hội để phù hợp với tài chính cùng sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Tôi có câu hỏi rằng theo hướng dẫn pháp luật thì nhà ở xã hội được bán, cho thuê, thuê mua đối với đối tượng nào? Và trong trường hợp của gia đình tôi khi mua lại nhà ở xã hội có phải nộp tiền sử dụng đất không? Mong được LVN Group hỗ trợ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi nêu trên, hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn.

Văn bản quy định

  • Luật nhà ở 2014
  • Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Nhà ở xã hội được bán, cho thuê, thuê mua đối với đối tượng nào?

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng cùng điều kiện quy định tại Điều 49 cùng Điều 51 Luật Nhà ở 2014.

Các nhóm đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ mua nhà ở xã hội được quy định tại điều 49 Luật nhà ở 2014 bao gồm:

  • Người có công với cách mạng theo hướng dẫn của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
  • Hộ gia đình nghèo cùng cận nghèo tại khu vực nông thôn;
  • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
  • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
  • Người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp trong cùng ngoài khu công nghiệp;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong đơn vị, đơn vị thuộc công an nhân dân cùng quân đội nhân dân;
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
  • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất cùng phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo hướng dẫn của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Lưu ý:

– Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần theo hướng dẫn tại Điều 52 Luật Nhà ở 2014.

– Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

– Người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới mọi cách thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký với bên cho thuê.

Mua lại nhà ở xã hội có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển cùng quản lý nhà ở xã hội có quy định: “Kể từ thời gian người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo hướng dẫn của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời gian bán nhà ở”.

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định: “Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời gian trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng dẫn tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời gian bán cùng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân”.

Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định: “Đối với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì chủ đầu tư chỉ được bán sau thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ khi hoàn thành bàn giao để cho thuê cùng chỉ được bán cho các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm”.

Vì vậy, theo hướng dẫn nêu trên việc bán nhà ở xã hội phải bảo đảm quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 19 Nghị  định số 100/2015/NĐ-CP. Đồng thời, việc nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội áp dụng đối với bên bán.

Trường hợp muốn chuyển nhượng nhà ở xã hội khi chưa đủ 05 năm cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014, khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, trong trường hợp chưa đến thời hạn 05 năm nhưng bên mua, thuê mua có nhu cầu chuyển nhượng nhà ở phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở;

– Chỉ được bán lại cho một trong các đối tượng sau:

+ Đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó: bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách);

+ Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng dẫn tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời gian bán cùng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Khoản 12 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định việc bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng khác thuộc diện được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014 cùng các quy định sau:

– Trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án thì người bán lại phải thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư. Giá bán lại tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời gian bán cùng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

– Trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng khác thuộc diện được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì người bán lại phải thực hiện thủ tục chuyển hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với chủ đầu tư cho người mua lại thuộc diện được mua nhà ở xã hội cùng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

– Người mua lại nhà ở xã hội phải có các giấy tờ xác nhận về đối tượng cùng điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 22 Nghị định 49/2021/NĐ-CP cùng liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư dự án để nộp hồ sơ đề nghị mua nhà theo hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Bài viết có liên quan:

  • Giấy đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2022
  • Thời hạn thuê mua nhà ở xã hội là bao lâu?
  • Quy định hoàn công nhà không có giấy phép xây dựng năm 2023 thế nào?

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Năm 2023 mua lại nhà ở xã hội có phải nộp tiền sử dụng đất không?“. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như dịch vụ Tra cứu chỉ giới xây dựng nhanh chóng, uy tín. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan:

Giá bán nhà ở xã hội được xác định thế nào?

Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo hướng dẫn của Chính phủ cùng không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở.

Chính sách nhà ở xã hội thế nào?

Theo khoản 7 Điều 1 Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo hướng dẫn của Luật Nhà ở 2014.

Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng cần có diện tích là bao nhiêu?

+ Tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70m2;
+ Hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần cùng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Việc thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng xây dựng, phù hợp với quy hoạch cùng điều kiện tối thiểu do đơn vị nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế cùng ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191