NNP là gì? – Mẫu văn bản

NNP là gì?

1. NNP là gì?

NNP là từ viết tắt trong tiếng anh của Net National Product tức tổng sản phẩm ròng quốc gia, là tổng giá trị thị trường của tất cả sản phẩm cuối cùng và các dịch vụ được sản xuất hay cung ứng bởi công dân của một quốc gia ( GNP ) trong một khoảng thời gian nào đó trừ đi khấu hai. Khấu hao được đo bằng giá trị của một phần GNP mà cần phải chi tiêu vào các sản phẩm vốn nhằm dyuy trì luồng vốn hiện tại.

 

2. Sản phẩm quốc dân ròng là gì?

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP – net national product )là giá trị ròng của sản phẩm trong một năm cụ thể nào đó mà có thể tiêu dùng không có khấu trừ đi giá trị mà có thể tiêu dùng tương lai. Việc để ta một phần của sản phẩm quốc dân ròng vào đầu tư sẽ giúpcho việc tăng trưởng của luồng vốn và việc tiêu dùng được nhiều sản phẩm hơn trong tương lai.

Các tư liệu lao động bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Tư liệu sản xuất là các đầu vào như nguyên liệu, lực lượng lao động, công cụ lao động, vốn nhà nước, tài nguyên thiên nhiên dùng để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị kinh tế

Trong một xã hội nông nghiệp, tư liệu sản xuất là đất đai và cuốc xẻng. Trong một xã hội công nghiệp, tư liệu sản xuất là hầm mỏ và nhà máy. Trong một xã hội tri thức, tư liệu sản xuất là máy tính và văn phòng.

Sau khi tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp phải bù đắp ngay phần hao mòn này chúng không trở thành nguồn thu nhập cá nhân, xã hội và không tham gia vào quá trình phân phối cho các thành viên trong xã hội.

Vì vậy suy cho cùng, không phải tổng đầu tư mà đầu tư ròng cùng với các thành phần khác của GNP: tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu ròng mới là những bộ phận quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao mức sống của người dân và những bọ phận này tạo thành sản phẩm quốc dân ròng .

 

3. Cách tính tổng sản phẩm quốc gia ròng

Sản phẩm quốc dân ròng thường được tính :

Sản phẩm quốc dân ròng ( NNP ) = Tổng sản phẩm quốc dân ( GNP ) – Khấu hao

Phần tổng sản phẩm quốc dân của công thức NNP bao gồm tất cả các hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất và sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian.

Thành phần khấu hao cuat công thức là uỷ quyền cho việc không còn sử dụng tài sản mà một quốc gia nắm giữ.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191