Thủ tục cấp giấy phép môi trường năm 2023 – Mẫu văn bản

Thủ tục cấp giấy phép môi trường năm 2023

Kính chào LVN Group. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện dự án đầu tư đầu tư có sử dụng nguồn nước thải nên muốn xin cấp giấy phép xây dựng, tuy nhiên chưa nắm được quy định pháp luật về thủ tục cấp giấy phép môi trường hiện nay thế nào? Xin LVN Group hỗ trợ, tư vấn giúp tôi về trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ gì? Và thực hiện thủ tục này chúng tôi sẽ cần gửi hồ sơ đến đơn vị nào? Và thời hạn cấp giấy phép môi trường tính từ ngày nhận trọn vẹn hồ sơ? Vì chúng tôi đang muốn thực hiện nhanh thủ tục này. Mong được LVN Group hỗ trợ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi nêu trên cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn đọc.

Văn bản quy định

Luật Bảo vệ môi trường 2020

Quy định pháp luật về giấy phép môi trường thế nào?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu khái niệm về Giấy phép môi trường như sau:

“8. Giấy phép môi trường là văn bản do đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của pháp luật.”

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm những tài liệu nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;

b) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

c) Tài liệu pháp lý cùng kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Vì vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường; báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; cùng tài liệu pháp lý cùng kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:

– Bộ Tài nguyên cùng Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

+ Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên cùng Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này:

+ Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;

+ Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp quận, huyện trở lên;

+ Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, đơn vị ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 cùng 3 Điều này.

Thủ tục cấp giấy phép môi trường năm 2023

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến đơn vị có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận cùng kiểm tra tính trọn vẹn, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật; tham vấn ý kiến của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra thực tiễn thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cùng thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở;

c) Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải cùngo công trình thủy lợi, đơn vị cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản cùng đạt được sự đồng thuận của đơn vị nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường;

d) Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, đơn vị cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng cùng kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Theo đó, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 43 nêu trên.

Thời hạn cấp giấy phép môi trường tính từ ngày nhận trọn vẹn hồ sơ hợp lệ là bao lâu?

Căn cứ khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời hạn cấp giấy phép môi trường như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

4. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được trọn vẹn hồ sơ hợp lệ cùng được quy định như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên cùng Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện;

c) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a cùng điểm b khoản này phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Vì vậy, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được trọn vẹn hồ sơ hợp lệ là không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên cùng Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Và thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được trọn vẹn hồ sơ hợp lệ là không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Tuy nhiên đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn nêu trên phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Mời bạn xem thêm

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường năm 2022
  • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là nơi nào?
  • Những quy định về giấy phép môi trường thế nào?

Liên hệ ngay:

Vấn đề Thủ tục cấp giấy phép môi trường năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LVN Group luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Giải đáp có liên quan:

Thời hạn sử dụng của giấy phép xây dựng là bao lâu?

Theo khoản Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:
– 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
– 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
– 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a cùng điểm b khoản này;
– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b cùng c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng cùng kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Được cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về trường hợp cấp lại giấy phép môi trường như sau:
“Điều 44. Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường

3. Giấy phép môi trường được cấp lại trọng các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép hết hạn;
b) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có một trong các thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp, trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.”

Mức phí thẩm định cấp giấy phép xây dựng năm 2023 là bao nhiêu?

Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:
1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý cùng sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của đơn vị nhà nước ở trung ương.
3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định chế độ thu, nộp, quản lý cùng sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện theo hướng dẫn của pháp luật.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191