Thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên mới năm 2023 – Mẫu văn bản

Thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên mới năm 2023

Điều kiện để trở thành đảng viên không phải dễ dàng, phải có lý lịch trong sạch, đạo đức tốt, tinh thần tốt cùng rất nhiều yếu tố khác. Để trở thành đảng viên, đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đăng ký không những phải nắm rõ các điều kiện kết nạp mà còn phải tìm hiểu quy trình, thủ tục kết nạp đảng. Và để bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình kết nạp đảng viên, dưới đây LVN Group cung cấp cho bạn đọc thông tin chi tiết về thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên mới năm 2023.

Điều kiện kết nạp Đảng viên

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định điều kiện trở thành Đảng viên như sau:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận cùng tự nguyện : Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn cùng nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp cùngo Đảng.”

Thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên mới năm 2023

Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định thủ tục kết nạp đảng viên mới như sau:

Người cùngo Đảng phải:

 • Có đơn tự nguyện xin cùngo Đảng;
 • Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
 • Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người cùngo Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở cùng một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các đơn vị, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người cùngo Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người giới thiệu phải :

 • Là đảng viên chính thức cùng cùng công tác với người cùngo Đảng ít nhất một năm;
 • Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người cùngo Đảng cùng chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ cùng cấp trên xem xét.

Trách nhiệm của chi bộ cùng cấp uỷ:

 • Trước khi chi bộ xét cùng đề nghị kết nạp, chi uỷ kiểm tra lại điều kiện của người cùngo Đảng cùng lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt. Vấn đề lịch sử chính trị của người cùngo Đảng phải thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.
 • Chi bộ xét cùng đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên; khi có quyết định của cấp uỷ cấp trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp từng người một.
 • Đảng uỷ cơ sở xét, nếu được ít nhất hai phần ba số cấp uỷ viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp.
 • Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp uỷ cơ sở được uỷ quyền xét, quyết định kết nạp từng người một.

Nơi không có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp cùngo Đảng. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục kết nạp đảng viên mới

Thủ tục kết nạp đảng viên căn cứ theo hướng dẫn tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, cụ thể:

Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người cùngo Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp quận, huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Bước 2: Làm đơn xin cùngo Đảng

Người cùngo Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin cùngo Đảng.

Bước 3: Khai lý lịch người cùngo Đảng

Căn cứ, người cùngo Đảng tự khai lý lịch, trọn vẹn, chi tiết, trung thực theo hướng dẫn, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu cùng không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người cùngo Đảng

Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

 • Người cùngo Đảng.
 • Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người cùngo Đảng có năng lực hành vi dân sự trọn vẹn (sau đây gọi chung là người thân).

Nội dung thẩm tra, xác minh

 • Đối với người cùngo Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị cùng chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị cùng chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương pháp thẩm tra, xác minh:

 • Người cùngo Đảng thuộc một trong các trường hợp sau đây đang là Đảng viên: Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con đẻ cùng đã khai trọn vẹn, chi tiết, trung thực trong lý lịch theo hướng dẫn không cần phải được xác thực hoặc chứng thực.
 • Nếu vợ hoặc chồng là đảng viên hoặc trong các trường hợp sau làm đảng viên: cha, mẹ, anh, chị, em ruột, anh ruột cùng người; người tham gia đảng chính trị có lịch sử là thành viên của đảng chính trị, đã nói trọn vẹn, chi tiết, trung thực theo hướng dẫn thì không thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).
 • Nội dung nào chưa rõ thì xem lại nội dung đó cùng sửa đổi; Sau khi cấp ủy cơ sở (tại gia đình hoặc nơi cư trú, nơi công tác) duyệt, trường hợp nội dung chưa rõ thì ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra.
 • Nội dung này được biết rõ trong lý lịch của những người cùngo đảng cùng thân nhân của họ đã từng sinh hoạt, công tác ở cùng một tổ chức đảng cơ sở (quận, huyện, thành phố…) từ thời ông bà đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra cùng ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu cùngo lý lịch, không cần thẩm tra riêng.
 • Việc thẩm tra lý lịch của người cùngo Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.
 • Những người đã cùngo đảng cùng đang ở nước ngoài phải đối chiếu lý lịch do các đơn vị hữu quan trong nước lưu giữ hoặc xin giấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi cư trú, nơi công tác.
 • Thân nhân của người cùngo đảng đang ở nước ngoài có đơn viết trong đó nêu rõ nội dung đề nghị gửi đảng uỷ hoặc Đại sứ cửa hàng Việt Nam ở nước ngoài do đảng uỷ nơi người đó cùngo đảng xác nhận. đảng ủy) để nộp. Nếu tình hình chính trị không chi tiết, nó sẽ được xác minh bởi các đơn vị an ninh được giao nhiệm vụ kiểm soát cùng giám sát tổ chức này.
 • Đảng viên cùng người phụ thuộc của họ đang công tác tại các đơn vị uỷ quyền nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, uỷ quyền đảng ủy cơ sở có mặt thì đơn vị lao động, công an có trách nhiệm quản lý, giám sát các tổ chức đó. các vấn đề liên quan đến chính trị.

Bước 5: Lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người cùngo Đảng sinh hoạt cùng chi ủy nơi người cùngo Đảng cư trú

Chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) lấy ý kiến của uỷ quyền các đoàn thể chính trị – xã hội mà người cùngo Đảng là thành viên; lấy ý kiến nhận xét của chỉ ủy hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú của người cùngo Đảng; tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ.

Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người cùngo Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Bước 6: Nghị quyết của chi bộ cùng cấp ủy cơ sở xét kết nạp người cùngo Đảng

Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: Đơn xin cùngo Đảng; lý lịch của người cùngo Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; nghị quyết giới thiệu đoàn viên của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở (hoặc tập thể chi đoàn cơ sở) hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người cùngo Đảng sinh hoạt cùng chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.

Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người cùngo Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người cùngo Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.

Ở những nơi cỏ đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy cơ sở.

Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp.

Nếu đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì do đảng ủy cơ sở đó ra nghị quyết cùng quyết định kết nạp.

Bước 7: Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên

Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu.

Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ họp xem xét quyết định kết nạp đảng viên nếu đa số trong Ban Thường vụ nhất trí. Đối với tổ chức cơ sở đảng có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên thì phải có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ đảng viên tán thành quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương không được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì cấp ủy cơ sở gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị lên ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để thẩm định, báo cáo thường trực cấp ủy; thường trực cấp ủy chủ trì cùng với các đồng chí ủy viên ban thường vụ là trưởng các ban đảng xem xét, nếu được trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với đảng ủy cơ sở Ban Công an Trung ương không có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên thì nộp đơn kèm theo hồ sơ về ban chính trị đảng bộ, tổng cục chính trị để kiểm tra, báo cáo. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quyết định chuẩn y đảng viên.

Trường hợp đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện tại hoặc thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ thì cấp uỷ xem xét, kết luận trước khi quyết định cho cùngo đảng. nếu không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp ủy (do Bộ Chính trị quy định) thì báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc ban cán sự đảng đoàn thể Trung ương xem xét. Sau khi có văn bản chấp thuận, đơn vị có thẩm quyền duy nhất sẽ ra quyết định tiếp nhận.

Bước 8: Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục chuyển ngạch viên chức thế nào?
 • Thủ tục đăng ký tạm thời cho xe mới mua chi tiết năm 2023
 • Thủ tục xin xác nhận được miễn giấy phép lao động năm 2023

Liên hệ ngay:

Vấn đề “Thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên mới năm 2023” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới tư vấn hỗ trợ pháp lý về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cùng ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan:

Thời gian dự bị của đảng viên là bao lâu?

Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định người được kết nạp cùngo Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện cùng phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.
Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một cùng biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.
Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.
Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

Biểu quyết để kết nạp đảng viên là bỏ phiếu kín hay được giơ tay?

Tại Mục 5 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, có quy định:
Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xoá tên trong danh sách đảng viên
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xoá tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng cách thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ cùng hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỷ lệ theo hướng dẫn để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo trọn vẹn kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định

Chưa có chi bộ thì kết nạp đảng viên thế nào?

Theo Khoản 4 Điều 4 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 quy định về việc kết nạp người cùngo Đảng ở nơi không có đảng viên, không có chi bộ, như sau:
Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức tuyên truyền, giúp đỡ người cùngo Đảng. Khi có đủ điều kiện cùng tiêu chuẩn thì chi bộ nơi có đảng viên giúp đỡ người cùngo Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp theo hướng dẫn.
Việc kết nạp đảng viên trong một số trường hợp đặc biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Chính trị.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191