Thủ tục tăng vốn điều lệ chi tiết theo quy định năm 2023

Trong quá trình kinh doanh cùng phát triển, nhiều doanh nghiệp mong muốn tăng vốn điều lệ công ty. Việc tăng vốn điều lệ cần phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Để không gặp phải những rủi ro pháp lý không đáng có, doanh nghiệp cần nắm rõ một số quy định, hồ sơ, thủ tục cần thiết về tăng vốn điều lệ. Nếu bạn đang gặp khó găn trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty, hãy theo dõi bài viết Thủ tục tăng vốn điều lệ chi tiết theo hướng dẫn dưới đây của LVN Group nhé.

Văn bản quy định

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
  • Nghị định 122/2021/NĐ-CP

Vốn điều lệ là gì?

Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Căn cứ Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, cùngng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Được thay đổi vốn điều lệ khi nào?

Vốn điều lệ được tăng giảm tùy theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Mặt khác, công ty có thể đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty, đối với công ty cổ phần còn có thêm cách thức tăng vốn thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Các trường hợp được tăng vốn điều lệ trong công ty

Theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 về tăng vốn điều lệ, theo đó:

Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên;

– Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Bên cạnh đó, căn cứ cùngo Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ có thể thực hiện 1 trong 03 cách sau:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Chào bán cổ phần ra công chúng.

Lưu ý: Chào bán ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng cùng tổ chức khác được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về chứng khoán (khoản 3 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020).

Thủ tục tăng vốn điều lệ chi tiết

* Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định cùng biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo hướng dẫn của Luật Đầu tư.

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách thức để nộp hồ sơ:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch cùng Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội cùng Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 2: Tiếp nhận cùng giải quyết hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết: 03 ngày công tác, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí giải quyết: Miễn phí (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Không đăng ký khi thay đổi vốn điều lệ có bị xử phạt thế nào?

Căn cứ Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 cùng khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo hướng dẫn;

b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng uỷ quyền, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.”

Mặt khác căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:

“2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là hình phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a cùng điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 cùng Điều 63 Nghị định này là hình phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì hình phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) hình phạt tiền đối với tổ chức.”

Vì vậy, không đăng ký khi thay đổi vốn điều lệ thì sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, đối với cá nhân bằng 1/2 hình phạt tiền đối với tổ chức tức là từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Mặt khác buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ ngay

Vấn đề “Thủ tục tăng vốn điều lệ chi tiết theo hướng dẫn năm 2023” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới kết hôn với người Hàn Quốc. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cùng ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Bài viết có liên quan

  • Quy định về tăng vốn điều lệ công ty TNHH thế nào?
  • Tiến hành tăng vốn điều lệ để làm gì?
  • Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Giải đáp có liên quan

Trong thời gian bao lâu doanh nghiệp khi tăng vốn điều lệ phải gửi Thông báo tời Phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp quyết định tăng vốn điều lệ thì phải gửi Thông báo tời Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch cùng đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Khi công ty muốn tăng vốn điều lệ thì các thành viên góp vốn trước khi làm thủ tục tăng có trái quy định không?

Căn cứ theo Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
Điều 68. Tăng, giảm vốn điều lệ
1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo hướng dẫn tại Điều 52 của Luật này. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.
3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp cùng bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo hướng dẫn tại Điều 51 của Luật này;
c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán trọn vẹn cùng đúng hạn theo hướng dẫn tại Điều 47 của Luật này.
4. Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;
c) Thời điểm cùng cách thức tăng hoặc giảm vốn;
d) Họ, tên, chữ ký của người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp.

Vì vậy, các thành viên góp vốn đủ trước khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ là phù hợp với quy định.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com