Tổng hợp mức thu phí sử dụng đường bộ – Mẫu văn bản

Tổng hợp mức thu phí sử dụng đường bộ

1. Tổng hợp mức thu phí sử dụng đường bộ mới nhất năm 2023

1.1. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với các loại phương tiện (trừ mục 1.2, 1.3)

Mức phí sử dụng đường bộ đối với các loại phương tiện chịu phí được quy định tại điểm 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Trong đó:

– Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng được nêu ở trên.

– Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng được nêu ở trên.

– Thời gian tính phí được nêu ở trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước.

Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x Số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

– Khối lượng toàn bộ là: Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.

1.2. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe của lực lượng quốc phòng

Theo Điểm 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe của lực lượng quốc phòng như sau:

1.3. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe của lực lượng công an

Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe của lực lượng công an được quy định tại Điểm 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

2. Người nộp phí và tổ chức thu phí sử dụng đường bộ

* Người nộp phí sử dụng đường bộ

Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện thuộc đối tượng chịu phí theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC là người nộp phí sử dụng đường bộ.

* Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ

(i) Tổng cục Đường bộ Việt Nam thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an.

(ii) Các đơn vị đăng kiểm thu phí đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an quy định tại (i)) nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam để Cục Đăng kiểm Việt Nam khai, nộp phí theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 70/2021/TT-BTC.

(Điều 4 Thông tư 70/2021/TT-BTC)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191