Biên giới quốc gia trên biển là gì?

1. Biên giới quốc gia trên biển là gì?

1.1. Biên giới quốc gia là gì?

Theo điều 3, Nghị định 140/2004/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật biên giới quốc gia, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đát, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó:

– Đường biên giới quốc gia quy định nêu trên gồm biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển.

– Mặt thẳng đứng gồm mặt thẳng đứng theo biên giới của quốc gia trên đất liền, biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất à lên vùng trời.

Biên giới quốc gia bao gồm: biên giới trên bộ, biên giới trên biển, biên giới trên không và biên giới lòng đất

– Biên giới trên bộ: là đường biên giới được xác định trên đất liền, trên sông, hồ, kênh, biển nội địa… Biên giới trên bộ phổ biến được quy định trong các điều ước quốc tế giữa các nước hữu quan (trừ một số trường hợp ngoại lệ) và một số điều ước quốc tế đặc biệt hoặc các quyết định của các đơn vị tài phán quốc tế khi bên hữu quan đồng ý.

– Biên giới trên biển: là đường vạch ra để phân định vùng lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia ven bờ có chủ quyền hoặc với nội thuỷ, lãnh hải của quốc gia khác có bờ biển đối diện hay kề bên bờ biển của quốc gia này.

– Biên giới trên không và biên giới lòng đất: được luật quốc tế thừa nhận chung dưới dạng tập cửa hàng quốc tế trên cơ sở của đường biên giới trên bộ, trên biển. Tuân thủ những biên giới này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

 

1.2. Biên giới quốc gia trên biển là gì?

Theo quy định tại điều 11, Luật biển Việt Nam 2012 thì đường biên giới quốc gia trên biển được hiểu cơ bản chính là ranh giới ngoài của lãnh hải. Bên cạnh đó, điều 2 của Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982 quy định rằng: “Chủ quyền của quốc gia ven biển được mở rộng ra ngoài lãnh thổ và các vùng nội thuỷ tới một vùng biển tiếp giáp với chúng, dưới tên gọi là lãnh hải và có bề rộng không vượt quá 12 hải lý”.

Vì vậy, đường biên giới quốc gia trên biển được xác định là một phần của biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đường mà mặt thẳng đứng theo đường đó xác định lãnh thổ trên biển xuống lòng đất và lên vùng trời Việt Nam, được xác định dựa trên đất liền, các đảo và các quần đảo. Theo quy định pháp luật hiện hành thì biên giới quốc gia ven biển được hoạch định và đánh dấu cụ thể bằng các toạ độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định cụ thể theo hướng dẫn của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.

 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com