Cách đăng ký giảm người phụ thuộc – Mẫu văn bản

Cách đăng ký giảm người phụ thuộc

1. Người phụ thuộc là gì?

Người phụ thuộc được hiểu là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm, nghĩa vụ phải nuôi dưỡng, bao gồm:

Con bị tàn tật, con chưa thành niên và các Cá nhân không có phát sinh thu nhập hoặc có thu nhập nhưng mức thu nhập không vượt quá mức quy định bao gồm con thành niên đang tham gia học cao đẳng, đại học, học nghề hoặc trung học chuyên nghiệp, vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, bố mẹ hết độ tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác mà không có nơi nương tựa.

Do đó, cắt giảm người phụ thuộc là thủ tục hành chính, yêu cầu người nộp thuế khi muốn cắt giảm các đối tượng người phụ thuộc thì phải thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với đơn vị thuế hoặc thực hiện thủ tục thay đổi thông tin qua đơn vị chi trả thu nhập theo từng trường hợp cụ thể.

Một lưu ý nữa về người phụ thuộc là trường hợp một người phụ thuộc nhưng có nhiều người nuôi dưỡng thì các bên nuôi dưỡng cần thoả thuận giảm trừ người phụ thuộc vào một người. Tránh trường hợp cùng chung người phụ thuộc và cùng giảm trừ gia cảnh. Hơn nữa người phụ thuộc hiện nay sẽ được đăng ký mã số thuế khi được đăng kí vào danh sách phụ thuộc. Nếu người lao động khai bào trùng người phụ thuộc sẽ bị xử phạt 20% số thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn giảm.

2. Cắt giảm người phụ thuộc trong trường hợp nào?

Trường hợp cá nhân tiến hành cắt giảm người phụ thuộc:

  • Khi con đã thành niên có thu nhập vượt quá mức quy định
  • Vợ/chồng đã được khôi phục khả năng lao động.
  • Bố mẹ không có khả năng lao động đã mất

Vậy cắt giảm người phụ thuộc trong thời gian nào?

Căn cứ đối với con sẽ căn cứ theo tuổi của người con, khi con đủ 18 tuổi là phải cắt giảm người phụ thuộc. Tuổi con sẽ được căn cứ theo tháng sinh, nếu người con sinh tháng 7/2005 thì đến tháng 7/2023 là người con đó hết phụ thuộc và người cha hoặc mẹ phải cắt giảm người phụ thuộc đó. Hoặc là người con sinh tháng 12/2005 thì đến hết tháng 12/2023 người cha hoặc mẹ phải cắt giảm người phụ thuộc.

Đối với người phụ thuộc là vợ hoặc chồng hoặc bố mẹ cũng được xác định kể từ thời gian không còn phụ thuộc nữa. Chính vì thế kể từ thời gian ấy những người lao động cần làm giấy tờ và cắt giảm người phụ thuộc.

3. Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mới nhất

Trường hợp 1: Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2023 đối với cá nhân (người nộp thuế) thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với đơn vị thuế

Hồ sơ gồm:

  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC để thay đổi thông tin cho người phụ thuộc.
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trường hợp 2: Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2023 đối với cá nhân (Người lao động) thay đổi thông tin qua đơn vị chi trả thu nhập:

  • Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho đơn vị chi trả thu nhập.
  • Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua đơn vị chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

4. Hướng dẫn cắt giảm người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên HTKK

Bước 1: Truy cập HTKK = > Nhập MST của doanh nghiệp => Chọn Đồng ý

Truy cập ứng dụng HTKK

Bước 2: Chọn Thuế thu nhập cá nhân => Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chọn mục Thuế thu nhập cá nhân

Bước 3: Dựa theo thông tin trong Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng để nhập thông tin vào HTKK (như mẫu)

Kê khai thông tin người phụ thuộc muốn cắt giảm

Nhập thông tin Thời gian tính giảm trừ: Trường hợp muốn cắt giảm người phụ thuộc từ thời gian nào thì điền vào cột đến tháng.

Trong trường này người nộp thuế đăng ký cắt giảm Người phụ thuộc đến hết Tháng 10/2019.

Nên cột đến tháng sẽ để 10/2019. Từ tháng: Ghi tháng bắt đầu đăng ký 01/2019. Đến tháng: Ghi tháng kết thúc đăng ký 10/2019

 

 

Nhập thông tin Thời gian tính giảm trừ

Bước 4: Chọn Ghi để ghi lại dữ liệu đã kê khai, chọn Đóng để thoát

Ghi lại dữ liệu đã kê khai

Bước 5: Chọn Kết xuất => Kết xuất XML

Kết xuất tờ khai XML

​Chọn ổ đĩa D hoặc E để lưu file kết xuất XML.

Lưu ý: Nên đặt tên Folder tiếng Việt không có dấu, không có ký tự đặc biệt.

​Chọn ổ đĩa D hoặc E để lưu file kết xuất XML

Bước 6: Nộp tờ khai

Truy cập trang nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp tờ khai. Sau đó chọn NỘP TỜ KHAI => Chọn tệp tờ khai, rồi tải file vừa được kết xuất.

 

 

Cắm chữ ký số vào máy tính, chọn Ký điện tử
Hệ thống báo Ký tệp tờ khai thành công nhấp OK
Chọn Nộp tờ khai để hoàn tất
Thông báo tờ khai đã được nộp thành công

Tờ khai đã được nộp thành công

Kết quả tra cứu thông báo đã Cấp mã thành công => hoàn tất xong thủ tục cắt giảm người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

5. Lưu ý khi làm thủ tục hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc năm 2023

  • Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc bằng giấy thì sử dụng mẫu số 20-ĐK-TH-TCT.
  • Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc qua mạng điện tử thì làm trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (3.3…)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191