Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công nghệ có đáp án năm 2023

Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công nghệ có đáp án năm 2023. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.

1. Ma trận đề thi môn Công nghệ lớp 11

Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi Vật liệu cơ khí 1 1 3
Công nghệ chế tạo phôi 1
Công nghệ cắt gọt kim loại Nguyên lí cắt và dao cắt 1 1 4 6
Gia công trên máy tiện
Tự động hoá trong chế tạo cơ khí Máy tự động, người máy công nghiệp, dây chuyền tự động 1 1
Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí
Đại cương về động cơ đốt trong Khái quát về Động cơ đốt trong 1 2 5
Nguyên lí làm việc của Động cơ đốt trong 1
Thân máy và nắp máy 1
Cấu tạo của động cơ đốt trong Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền. 1 1 4 4 21
Cơ cấu phân phối khí. 1 1
Hệ thống bôi trơn. 1 1
Hệ thống làm mát. 1 1
Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí cho động cơ xăng. 1 1
Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí cho động cơ điêzen. 1
Hệ thống khởi động. 1 1
Hệ thống đánh lửa.
Ứng dụng động cơ đốt trong Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong 1 1 4
Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện 1 1
Tổng Số câu:16

Số điểm:4

Tỉ lệ:40%

Số câu:12

Số điểm:3

Tỉ lệ:30%

Số câu:8

Số điểm:2

Tỉ lệ:20%

Số câu:4

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

Số câu:40

Số điểm:10

Tỉ lệ:100%

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hoá học có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý trắc nghiệm có đáp án 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ Văn có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Lịch sử có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh có đáp án năm 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Tin học có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán có đáp án mới nhất 2023

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Sinh học có đáp án mới nhất 2023

2. Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công nghệ có đáp án năm 2023 – Đề số 1:

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào sau đây?

A. Cacte dầu

B. Két làm mát

C. Quạt gió

D. Bơm

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trường hợp áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van an toàn bơm dầu mở.

B. Van an toàn bơm dầu mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm

C. Van an toàn bơm dầu mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm, một phần chảy về cacte

D. Dầu được bơm hút từ cacte lên

Câu 3. Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào?

A. Bơm dầu

B. Lưới lọc dầu

C. Van hằng nhiệt

D. Đồng hồ báo áp suất dầu

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

A. Trục khuỷu

B. Vòi phun

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu 5. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống làm mát?

A. Van hằng nhiệt

B. Két nước

C. Bơm nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

A. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

B. Hệ thống phun xăng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, xăng và không khí hòa trộn với nhau tại:

A. Buồng phao

B. Thùng xăng

C. Họng khuếch tán

D. Đường ống nạp

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng? Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu từ thùng, qua bầu lọc thô, qua bầu lọc tinh tới:

A. Bơm cao áp

B. Vòi phun

C. Xilanh

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng: nhiên liệu được phun vào xilanh động cơ ở:

A. Kì nén

B. Cuối kì nén

C. Kì nạp

D. Kì thải

Câu 10. Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén:

A. Nhiên liệu điêzen

B. Không khí

C. Hòa khí

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 11. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa?

A. Tạo tia lửa điện cao áp

B. Tạo tia lửa điện hạ áp

C. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm

D. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy xăng

Câu 12. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi:

A. Phân cực thuận

B. Phân cực ngược

C. Phân cực thuận và cực điều khiển dương

D. Phân cực thuận và cực điều khiển âm

Câu 13. Đối với biến áp: dòng điện qua “mát” tới:

A. W1

B. W2

C. W1 hoặc W2

D. W1 và W2

Câu 14. Hệ thống khởi động được chia ra làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 15. Chi tiết nào không thuộc hệ thống khởi động?

A. Động cơ điện

B. Lõi thép

C. Thanh kéo

D. Bugi

Câu 16. Động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng nhiên liệu điêzen ra đời năm:

A. 1858

B. 1897

C. 1879

D. 1987

Câu 17. Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong:

A. Sản xuất

B. Đời sống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 18. Dựa vào dấu hiệu nào để phân loại động cơ đốt trong?

A. Theo nhiên liệu

B. Theo số hành trình pit-tông

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 19. Động cơ pit-tông có loại:

A. Pit-tông chuyển động tịnh tiến

B. Pit-tông chuyển động quay

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 20. Động cơ đốt trong có hệ thống nào?

A. Hệ thống thanh truyền

B. Hệ thống làm mát

C. Hệ thống bugi

D. Đáp án khác

Câu 21. Đâu là động cơ nhiệt?

A. Động cơ hơi nước

B. Động cơ đốt trong

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 22. Theo số xilanh, động cơ đốt trong có:

A. Động cơ 1 xilanh

B. Động cơ nhiều xilanh

C. Đáp án khác

D. Cả A và B đều đúng

Câu 23. Khi pit-tông dịch chuyển được 1 hành trình thì trục khuỷu sẽ quay góc:

A. 90ᵒ

B. 180ᵒ

C. 360ᵒ

D. 720ᵒ

Câu 24. Động cơ đốt trong có thể tích nào?

A. Thể tích toàn phần

B. Thể tích buồng cháy

C. Thể tích công tác

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25. Thể tích công tác là thể tích xilanh khi pit-tông ở:

A. Điểm chết trên

B. Điểm chết dưới

C. Giới hạn bởi hai điểm chết

D. Đáp án khác

Câu 26. Chọn phát biểu đúng:

A. Động cơ xăng có tỉ số nén từ 6 ÷ 10

B. Động cơ điêzen có tỉ số nén từ 15 ÷ 21

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 27. Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp đóng ở kì nào?

A. Kì 1

B. Kì 2

C. Kì 3

D. Kì 2,3,4

Câu 28. Ở động cơ xăng 4 kì, xupap thải đóng ở kì nào?

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Kì cháy – dãn nở

D. Kì thải, nén, cháy – dãn nở

Câu 29. Ở động cơ điêzen 4 kì, kì 4 là kì:

A. Nạp

B. Nén

C. Cháy – dãn nở

D. Thải

Câu 30. Ở động cơ xăng 4 kì, kì 2 là kì:

A. Nạp

B. Nén

C. Cháy – dãn nở

D. Thải

Câu 31. Ở động cơ điêzen 4 kì, kì 4 pit-tông đi từ:

A. Điểm chết trên đến điểm chết dưới

B. Điểm chết dưới đến điểm chết trên

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 32. Đơn vị thể tích là:

A. Mm3

B. Cm3

C. M3

D. Dm3

Câu 33. Thân máy có:

A. Thân xilanh

B. Cacte

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 34. Cacte được chế tạo:

A. Liền khối

B. Chia làm 2 nửa

C. Đáp án A hoặc B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 35. Cấu tạo cacte ở các động cơ là:

A. Giống nhau

B. Tương đối giống nhau

C. Khác nhau

D. Tương đối khác nhau

Câu 36. Xilanh được chế tạo:

A. Rời với thân

B. Đúc liền với thân

C. Đáp án A hoặc B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 37. Nắp máy lắp:

A. Cánh tản nhiệt

B. Trục khuỷu

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 38. Cánh tản nhiệt không được bố trí ở:

A. Thân xilanh

B. Nắp máy

C. Cacte

D. Đáp án khác

Câu 39. Pit-tông nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện quá trình:

A. Nạp

B. Nén

C. Thải

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Pit-tông có:

A. Đỉnh

B. Đầu

C. Thân

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 – C 2 – C 3 – C 4 – C 5 – D 6 – C 7 – C 8 – A 9 – B 10 – B
11 – C 12 – C 13 – A 14 – C 15 – D 16 – B 17 – C 18 – C 19 – C 20 – B
21 – D 22 – D 23 – B 24 – D 25 – C 26 – C 27 – D 28 – D 29 – D 30 – B
31 – B 32 – B 33 – C 34 – C 35 – B 36 – C 37 – A 38 – C 39 – D 40 – D

3. Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công nghệ có đáp án năm 2023 – Đề số 2:

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tác dụng của dầu bôi trơn:

A. Bôi trơn các bề mặt ma sát

B. Làm mát

C. Bao kín và chống gỉ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Van an toàn bơm dầu mở khi:

A. Động cơ làm việc bình thường

B. Khi áp suất dầu trên các đường vượt quá giới hạn cho phép

C. Khi nhiệt độ dầu cao quá giới hạn

D. Luôn mở

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có:

A. Loại bốc hơi

B. Loại đối lưu tự nhiên

C. Loại tuần hoàn cưỡng bức

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ:

A. Đóng cả 2 cửa

B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt veef bơm

C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát

D. Mở cả 2 cửa

Câu 5. Đâu là sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí?

Câu 6. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

A. Thùng xăng

B. Bầu lọc xăng

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định.

B. Bộ điều khiển phun điều khiển chế độ làm việc của vòi phun.

C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện

D. Bơm hút xăng từ thùng đến đường ống nạp

Câu 8. Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

A. Cung cấp nhiên liệu vào xilanh

B. Cung cấp không khí vào xilanh

C. Cung cấp nhiên liệu và không khí vào xilanh

D. Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh

Câu 9. Chọn phát biểu đúng: Ở hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen:

A. Thùng nhiên liệu chứa xăng

B. Chỉ có một bầu lọc

C. Đường hồi từ vòi phun về thùng nhiên liệu để giảm áp suất ở vòi phun

D. Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu điêzen

Câu 10. Nhiên liệu được phun vào xilanh của động cơ ở:

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Cuối kì nén

D. Đầu kì nén

Câu 11. WĐK được đặt ở vị trí sao cho:

A. WĐK âm thì CT nạp đầy

B. WĐK dương thì CT nạp đầy

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 12. Bộ chia điện gồm:

A. Đ1, Đ2

B. Đ1, Đ2, ĐĐK

C. ĐĐK, CT

D. Đ1, Đ2, ĐĐK, CT

Câu 13. Nhiệm vụ của hệ thống khởi động:

A. Làm quay trục khuỷu

B. Làm quay trục khuỷu của động cơ đến khi động cơ ngừng làm việc

C. Làm quay bánh đà

D. Làm quay trục khuỷu của động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ máy được

Câu 14. Hệ thống khởi động bằng tay khởi động bằng?

A. Tay quay

B. Dây

C. Bàn đạp

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 15. Chi tiết nào thuộc hệ thống khởi động?

A. Bugi

B. Quạt gió

C. Khớp truyền động

D. Pit-tông

Câu 16. Động cơ 2 kì ra đời năm nào?

A. 1877

B. 1860

C. 1858

D. 1879

Câu 17. Người chế tạo động cơ xăng đầu tiên thuộc:

A. Nước Pháp

B. Nước Bỉ

C. Nước Đức

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 18. Động cơ đốt trong có quá trình nào diễn ra trong xilanh động cơ?

A. Quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt

B. Quá trình biến nhiệt năng thành công cơ học

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 19. Theo nhiên liệu, động cơ đốt trong chia thành mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 20. Động cơ đốt trong có hệ thống nào?

A. Hệ thống bôi trơn

B. Hệ thống phân phối khí

C. Hệ thống trục khuỷu

D. Đáp án khác

Câu 21. Động cơ nhiệt có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 22. Theo chất làm mát, động cơ đốt trong chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 23. Thế nào là điểm chết?

A. Là vị trí mà tại đó pit-tông chuyển động

B. Là vị trí mà tại đó pit-tông ngừng chuyển động

C. Là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển động

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Điểm chết dưới là:

A. Điểm chết phía dưới

B. Điểm chết

C. Điểm chết mà tại đó pit-tông gần tâm trục khuỷu nhất

D. Điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất

Câu 25. Đơn vị của thể tích buồng cháy là:

A. Mm3

B. Cm3

C. M3

D. Dm3

Câu 26. Thể tích xilanh giới hạn bởi:

A. Nắp máy

B. Xilanh

C. Đỉnh pit-tông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 27. Tỉ số nén là tỉ số giữa:

A. Thể tích toàn phần và thể tích công tác

B. Thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy

C. Thể tích công tác và thể tích toàn phần

D. Thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần

Câu 28. Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp đóng ở kì nào?

A. Kì 1

B. Kì 2

C. Kì 3

D. Kì 2,3,4

Câu 29. ở động cơ xăng 4 kì, xupap nạp mở ở kì nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 30. Ở động cơ điêzen 4 kì, kì 1 là kì:

A. Nạp

B. Nén

C. Cháy – dãn nở

D. Thải

Câu 31. ở động cơ xăng 4 kì, kì 4 là kì:

A. Nạp

B. Nén

C. Cháy – dãn nở

D. Thải

Câu 32. Ở động cơ điêzen 4 kì, kì nạp pit-tông đi từ:

A. Điểm chết trên xuống điểm chết dưới

B. Điểm chết dưới lên điểm chết trên

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 33. Chi tiết nào sau đây là chi tiết cố định?

A. Thân máy

B. Nắp máy

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 34. Thân xilanh dùng để lắp:

A. Xilanh

B. Cacte

C. Trục khuỷu

D. Đáp án khác

Câu 35. Trong sơ đồ cấu tạo thân máy và nắp máy, người ta chỉ ra:

A. Nắp máy

B. Thân xilanh

C. Cacte

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 36. Buồng cháy động cơ tạo thành từ:

A. Nắp máy

B. Xilanh

C. Đỉnh pit-tông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 37. Áo nước bố trí ở:

A. Nắp máy

B. Thân xilanh

C. Cacte

D. Cả A và B đều đúng

Câu 38. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có:

A. Nhóm pit-tông

B. Nhóm thanh truyền

C. Nhóm trục khuỷu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 39. Trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, nhóm pit-tông có:

A. Pit-tông

B. Xec măng

C. Chốt pit-tông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Đỉnh pit-tông có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án và Thang điểm

1 – D 2 – B 3 – D 4 – B 5 – A 6 – C 7 – D 8 – D 9 – D 10 – C
11 – B 12 – D 13 – D 14 – D 15 – C 16 – B 17 – C 18 – C 19 – B 20 – A
21 – B 22 – A 23 – C 24 – C 25 – B 26 – D 27 – B 28 – D 29 – A 30 – A
31 – D 32 – A 33 – C 34 – A 35 – D 36 – D 37 – D 38 – D 39 – D 40 – C

4. Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công nghệ có đáp án năm 2023 – Đề số 3:

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tác dụng của dầu bôi trơn:

A. Bôi trơn các bề mặt ma sát

B. Làm mát

C. Bao kín và chống gỉ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Van an toàn bơm dầu mở khi:

A. Động cơ làm việc bình thường

B. Khi áp suất dầu trên các đường vượt quá giới hạn cho phép

C. Khi nhiệt độ dầu cao quá giới hạn

D. Luôn mở

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có:

A. Loại bốc hơi

B. Loại đối lưu tự nhiên

C. Loại tuần hoàn cưỡng bức

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ:

A. Đóng cả 2 cửa

B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt veef bơm

C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát

D. Mở cả 2 cửa

Câu 5. Đâu là sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí?

Câu 6. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

A. Thùng xăng

B. Bầu lọc xăng

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định.

B. Bộ điều khiển phun điều khiển chế độ làm việc của vòi phun.

C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện

D. Bơm hút xăng từ thùng đến đường ống nạp

Câu 8. Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

A. Cung cấp nhiên liệu vào xilanh

B. Cung cấp không khí vào xilanh

C. Cung cấp nhiên liệu và không khí vào xilanh

D. Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh

Câu 9. Chọn phát biểu đúng: Ở hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen:

A. Thùng nhiên liệu chứa xăng

B. Chỉ có một bầu lọc

C. Đường hồi từ vòi phun về thùng nhiên liệu để giảm áp suất ở vòi phun

D. Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu điêzen

Câu 10. Nhiên liệu được phun vào xilanh của động cơ ở:

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Cuối kì nén

D. Đầu kì nén

Câu 11. WĐK được đặt ở vị trí sao cho:

A. WĐK âm thì CT nạp đầy

B. WĐK dương thì CT nạp đầy

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 12. Bộ chia điện gồm:

A. Đ1, Đ2

B. Đ1, Đ2, ĐĐK

C. ĐĐK, CT

D. Đ1, Đ2, ĐĐK, CT

Câu 13. Nhiệm vụ của hệ thống khởi động:

A. Làm quay trục khuỷu

B. Làm quay trục khuỷu của động cơ đến khi động cơ ngừng làm việc

C. Làm quay bánh đà

D. Làm quay trục khuỷu của động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ máy được

Câu 14. Hệ thống khởi động bằng tay khởi động bằng?

A. Tay quay

B. Dây

C. Bàn đạp

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 15. Chi tiết nào thuộc hệ thống khởi động?

A. Bugi

B. Quạt gió

C. Khớp truyền động

D. Pit-tông

Câu 16. Động cơ 2 kì ra đời năm nào?

A. 1877

B. 1860

C. 1858

D. 1879

Câu 17. Người chế tạo động cơ xăng đầu tiên thuộc:

A. Nước Pháp

B. Nước Bỉ

C. Nước Đức

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 18. Động cơ đốt trong có quá trình nào diễn ra trong xilanh động cơ?

A. Quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt

B. Quá trình biến nhiệt năng thành công cơ học

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 19. Theo nhiên liệu, động cơ đốt trong chia thành mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 20. Động cơ đốt trong có hệ thống nào?

A. Hệ thống bôi trơn

B. Hệ thống phân phối khí

C. Hệ thống trục khuỷu

D. Đáp án khác

Câu 21. Động cơ nhiệt có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 22. Theo chất làm mát, động cơ đốt trong chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 23. Thế nào là điểm chết?

A. Là vị trí mà tại đó pit-tông chuyển động

B. Là vị trí mà tại đó pit-tông ngừng chuyển động

C. Là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển động

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Điểm chết dưới là:

A. Điểm chết phía dưới

B. Điểm chết

C. Điểm chết mà tại đó pit-tông gần tâm trục khuỷu nhất

D. Điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất

Câu 25. Đơn vị của thể tích buồng cháy là:

A. Mm3

B. Cm3

C. M3

D. Dm3

Câu 26. Thể tích xilanh giới hạn bởi:

A. Nắp máy

B. Xilanh

C. Đỉnh pit-tông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 27. Tỉ số nén là tỉ số giữa:

A. Thể tích toàn phần và thể tích công tác

B. Thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy

C. Thể tích công tác và thể tích toàn phần

D. Thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần

Câu 28. Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp đóng ở kì nào?

A. Kì 1

B. Kì 2

C. Kì 3

D. Kì 2,3,4

Câu 29. ở động cơ xăng 4 kì, xupap nạp mở ở kì nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 30. Ở động cơ điêzen 4 kì, kì 1 là kì:

A. Nạp

B. Nén

C. Cháy – dãn nở

D. Thải

Câu 31. ở động cơ xăng 4 kì, kì 4 là kì:

A. Nạp

B. Nén

C. Cháy – dãn nở

D. Thải

Câu 32. Ở động cơ điêzen 4 kì, kì nạp pit-tông đi từ:

A. Điểm chết trên xuống điểm chết dưới

B. Điểm chết dưới lên điểm chết trên

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 33. Chi tiết nào sau đây là chi tiết cố định?

A. Thân máy

B. Nắp máy

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 34. Thân xilanh dùng để lắp:

A. Xilanh

B. Cacte

C. Trục khuỷu

D. Đáp án khác

Câu 35. Trong sơ đồ cấu tạo thân máy và nắp máy, người ta chỉ ra:

A. Nắp máy

B. Thân xilanh

C. Cacte

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 36. Buồng cháy động cơ tạo thành từ:

A. Nắp máy

B. Xilanh

C. Đỉnh pit-tông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 37. Áo nước bố trí ở:

A. Nắp máy

B. Thân xilanh

C. Cacte

D. Cả A và B đều đúng

Câu 38. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có:

A. Nhóm pit-tông

B. Nhóm thanh truyền

C. Nhóm trục khuỷu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 39. Trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, nhóm pit-tông có:

A. Pit-tông

B. Xec măng

C. Chốt pit-tông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Đỉnh pit-tông có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án và Thang điểm

1 – D 2 – B 3 – D 4 – B 5 – A 6 – C 7 – D 8 – D 9 – D 10 – C
11 – B 12 – D 13 – D 14 – D 15 – C 16 – B 17 – C 18 – C 19 – B 20 – A
21 – B 22 – A 23 – C 24 – C 25 – B 26 – D 27 – B 28 – D 29 – A 30 – A
31 – D 32 – A 33 – C 34 – A 35 – D 36 – D 37 – D 38 – D 39 – D 40 – C

 

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com