Điều kiện làm đại lý xổ số điện toán năm 2023 là gì? – Mẫu văn bản

Điều kiện làm đại lý xổ số điện toán năm 2023 là gì?

Xổ số được biết đến là một trò chơi quay số có thưởng được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết trực thuộc nhà nước. Hiện nay, theo hướng dẫn pháp luật hiện hành của nước ta thì xổ số là hợp pháp cùng được tồn tại dưới nhiều cách thức, luật chơi cũng như cơ cấu giải thưởng khác nhau. Có thể thấy rằng trên khắp các nẻo đường tại Việt Nam đều xuất hiện những đại lý xổ số điện toán cùng những người bán vé số dạo cùng số lượng người chơi xổ số ở 3 miền là rất lớn. Vậy điều kiện làm đại lý xổ số điện toán hiện nay là gì? Để làm đại lý sổ xố điện toán phải đáp ứng tiêu chuẩn gì? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu tại nội dung bài viết dưới đây.

Văn bản quy định

Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Đại lý sổ xố điện toán là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 36/2019/TT-BTC định nghĩa như sau:

Đại lý xổ số tự chọn số điện toán là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với công ty xổ số điện toán để thực hiện tiêu thụ vé cùng trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán được ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để thực hiện tiêu thụ vé xổ số điện toán theo cách thức bán đúng giá cùng hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý. Các tổ chức, cá nhân này cũng được coi là thực hiện hoạt động đại lý của xổ số tự chọn số điện toán. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán có trách nhiệm thông báo cho công ty xổ số điện toán các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số điện toán để phục vụ công tác quản lý thuế.

Điều kiện làm đại lý xổ số điện toán năm 2023 là gì?

Điều 15 Thông tư 36/2019/TT-BTC quy định điều kiện làm đại lý xổ số điện toán thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 4 Nghị định 151/2018/NĐ-CP cùng được bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 78/2012/NĐ-CP như sau:

– Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập cùng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

– Có cách thức bảo đảm thanh toán theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị định này để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

– Cán bộ, chuyên viên công tác tại doanh nghiệp kinh doanh xổ số; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng cùng cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số không được làm đại lý xổ số.”

Mặt khác, các tổ chức, cá nhân sau đây không được làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán:

– Cán bộ, chuyên viên công tác tại các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có);

– Vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có);

– Tổ chức kinh tế có vốn góp của vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có);

Để làm đại lý sổ xố điện toán phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Khoản 3 Điều 15 Thông tư 36/2019/TT-BTC quy định tiêu chuẩn đại lý xổ số điện toán, cụ thể như sau:

– Có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất cùng các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán;

– Có chuyên viên đủ tiêu chuẩn vận hành thành thạo hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán được công ty xổ số điện toán xác nhận hoặc cấp chứng chỉ;

– Có văn bản cam kết tuân thủ trọn vẹn các quy định của công ty xổ số điện toán khi trở thành đại lý xổ số tự chọn số điện toán.

Thanh toán tiền bán vé xổ số điện toán cùng bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số điện toán

Khoản 5 Điều 15 Thông tư 36/2019/TT-BTC quy định như sau:

– Thanh toán tiền bán vé xổ số tự chọn số điện toán:

+ Đại lý xổ số tự chọn số điện toán phải thanh toán trọn vẹn số tiền vé đã bán cho công ty xổ số điện toán;

+ Trường hợp công ty xổ số điện toán cho đại lý nợ tiền bán vé thì thời gian nợ tối đa là mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày mở thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, đặc điểm phát hành, số lần mở thưởng của từng sản phẩm xổ số điện toán, công ty xổ số điện toán quyết định cụ thể về thời hạn phải hoàn thành việc thanh toán tiền mua vé xổ số của các đại lý, bảo đảm không vượt quá thời hạn quy định nêu trên;

+ Đến thời hạn thanh toán tiền bán vé xổ số mà đại lý xổ số điện toán không thanh toán hoặc thanh toán không trọn vẹn với công ty xổ số điện toán theo hợp đồng đại lý đã ký kết, công ty xổ số điện toán được quyền ngừng việc phát hành vé xổ số của các đại lý xổ số đó cùng áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tiền bán vé xổ số theo hướng dẫn của pháp luật về giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm cùng các quy định của pháp luật có liên quan.

– Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số điện toán:

+ Công ty xổ số điện toán phải yêu cầu đại lý xổ số điện toán có tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán;

+ Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số điện toán đối với công ty xổ số điện toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) cùng các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

+ Mức bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số điện toán với công ty xổ số điện toán được quy định cụ thể như sau:

++ Đối với đại lý vé xổ số điện toán đã thực hiện cam kết doanh thu bán vé với công ty xổ số điện toán nhưng chưa phát hành vé xổ số điện toán, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu được xác định bằng doanh thu bán vé cam kết thực hiện trừ (-) hoa hồng đại lý xổ số được hưởng theo hướng dẫn;

++ Đối với đại lý vé xổ số điện toán đã xác định được doanh thu bán vé thực tiễn, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán được xác định bằng 100% doanh thu bán vé thực tiễn bình quân trong ba (03) tuần liền kề trước đó (-) hoa hồng đại lý xổ số được hưởng theo hướng dẫn;

+ Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

+ Công ty xổ số điện toán phải đánh giá giá trị của các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán tại thời gian nhận tài sản; định kỳ đánh giá lại hoặc thực hiện đánh giá lại cùngo thời gian cần thiết. Đối với các tài sản là bất động sản, động sản,… nhưng công ty xổ số điện toán không đủ năng lực để đánh giá giá trị thì công ty xổ số điện toán được thuê các tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị tài sản dùng để bảo đảm thanh toán. Chi phí định giá tài sản được tính cùngo chi phí hoạt động kinh doanh của công ty xổ số điện toán.

Vì đó, muốn thành lập đại lý sổ xố điện toán anh/chị cần phải đáp ứng được các điều kiện cũng như là tiêu chuẩn nhất định, rồi phải ký kết hợp đồng đại lý theo hướng dẫn pháp luật.

Bài viết có liên quan:

  • Tiền trúng xổ số (Vietlott) là tài sản chung vợ chồng hay tài sản riêng?
  • Các quy định về điệu kiện hoạt động kinh doanh xổ số Vietlott
  • Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi trúng thưởng

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Điều kiện làm đại lý xổ số điện toán năm 2023 là gì?” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi đến dịch vụ Giải quyết tranh chấp tiền lương… cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Giải đáp có liên quan:

Có những loại hình xổ số nào hiện nay?

Các loại hình xổ số hiện nay bao gồm:
– Xổ số truyền thống;
– Xổ số tự chọn số (thủ công, điện toán);
– Xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc);
– Các loại hình xổ số khác theo hướng dẫn của pháp luật.

Ai có thể tham gia dự thưởng xổ số?

Công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp cùngo Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp cùngo Việt Nam. Mặt khác các đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải là người có năng lực hành vi dân sự trọn vẹn theo hướng dẫn của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Có được bảo mật thông tin khi trúng thưởng xổ số điện toán?

Câu trả lời là CÓ. Theo Khoản 3 Điều 29 Thông tư 36/2019/TT-BTC cùng Điều 32 Thông tư 75/2013/TT-BTC quy định khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số điện toán đảm bảo bí mật các thông tin sau:
Tên, địa chỉ nơi cư trú.
Thời gian, địa điểm lĩnh thưởng.
Số tiền cùng mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.
– Trong trường hợp không có yêu cầu, công ty xổ số điện toán được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng cùng việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết.
– Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191