Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về – Mẫu văn bản

Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về

Bảng báo giá văn phòng phẩm là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc báo giá các sản phẩm văn phòng. Mẫu nêu rõ thông tin sản phẩm, quy cách, đơn vị tính và đơn giá…Dưới đây là mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về; mời bạn đọc cùng đón xem.

1. Định nghĩa bảng báo giá văn phòng phẩm là gì?

Bảng báo giá văn phòng phẩm là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc báo giá các sản phẩm văn phòng. Mẫu nêu rõ thông tin sản phẩm, quy cách, đơn vị tính và đơn giá…

2. Bảng báo giá văn phòng phẩm chuẩn nhất:

2.1. Nhóm hàng giấy: 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

4000

Giấy in Excel A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

99000

Giấy in Excel A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

115000

Giấy in Excel A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

56400

Giấy in Excel A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

64800

Giấy in Excel A5 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

25000

Giấy in Excel A5 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

28500

Giấy in Double A A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

118000

Giấy in Double A A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

150000

Giấy in Double A A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

64800

Giấy in Double A A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

87600

Giấy in Paper One A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

124000

Giấy in Paper One A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

147000

Giấy in Paper One A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

64800

Giấy in Paper One A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

80400

Giấy in IK Plus A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

63600

Giấy in IK Plus A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

74400

Giấy in Idea A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

64800

Giấy in Idea A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

78000

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA41L

176000

Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

GI2-2LIENT297

276000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

GI2-3LIEN210M

276000

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA54L

276000

Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

GI2-3LIEN240M

338000

Giấy nhãn Tomy A5 – số 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 109 (10 tờ)

GI4-A5TOMY109

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 110 (10 tờ)

GI4-A5TOMY110

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

7600

Giấy note Pronoti 1.5 x 2

GI3-PRONO3851

3200

Giấy note Unicorn 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

4200

Giấy note Unicorn 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

5500

Giấy note Unicorn 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

6700

Giấy note Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

9500

Giấy note Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

12000

Giấy note Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

GI3-PRONO5MAU

19000

Giấy note Post-It phân trang nhựa mũi tên 5 màu 11 x 43mm

GI3-3MNHUA5MA

17000

Giấy than xanh Horse A4 (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

94000

Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

50000

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

50000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ – Hồng

GI5-A4FORD70H

60000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

GI5-A4FORD70V

60000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

GI5-A3BIAMYXL

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – hồng

GI5-A3BIAMYHO

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – vàng

GI5-A3BIAMYVA

158000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Xanh biển

GI5-THOM160XB

62000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

GI5-THOM160XL

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Hồng

GI5-THOM160HO

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Vàng

GI5-THOM160VA

62000

Giấy in Bãi Bằng ngà A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

44000

Giấy in Bãi Bằng trắng A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBANG60

37000

Giấy in IK Plus A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

118000

Giấy in Accura A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

58800

Giấy in Supreme A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE70

63600

Giấy in Supreme A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE80

74400

Giấy in Quality A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

58800

Giấy in Quality A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

68400

Giấy note Pronoti phân trang nhựa mũi tên 5 màu 12 x 50mm

GI3-PRONHUA5M

12000

Giấy note Post-It Sign Here 25 x 43mm

GI3-NOT3MSIGN

28000

Giấy decal A4 210 x 297cm đế vàng trơn (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

66000

Giấy decal A4 210 x 297cm đế xanh nhám (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

64000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh biển

GI5-BIAMA3TLX

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh lá

GI5-A3TL170XL

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Hồng

GI5-A3TL170HO

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Vàng

GI5-A3TL170VA

60000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Trắng

GI5-THOM160TR

62000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

GI5-A3SF180XL

85000

Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Hồng

GI5-A3SF180HO

85000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Vàng

GI5-A3SF180VA

85000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Trắng

GI5-A3SF180TR

85000

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt (100 tờ/xấp)

GI6-EP1MA4100

47000

Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 180gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

39000

Giấy in ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

GI6-TNE1DL230

44000

Giấy niêm phong A4

GI6-NIEMPHONG

15000

Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

28000

Giấy note Unicorn 2×3 inch

GI3-NOTUNC2X3

2800

Giấy in Double A A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU705R

275000

Giấy in Double A A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU805R

370000

Giấy in IK Plus A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP705R

270000

Giấy in IK Plus A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP805R

315000

Giấy in Quality A4 80gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA805R

290000

Giấy in Quality A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA705R

250000

Giấy note UNC 4 màu giấy thường

GI3-NOTUNC4MA

6000

Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

GI6-INTT80X25

8000

Giấy in nhiệt trực tiếp 57mm x 25m

GI6-INTT57X25

7000

Giấy in HP A0 C6567B

GI1-HPC6567BA

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA44L

276000

Giấy in PaperMax A4 định lượng 70gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX70

50000

Giấy in PaperMax A4 định lượng 80gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX80

58000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – hồng

GI5-A4BITENHO

28000

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA51L

176000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A5)

GI2-3LIENINA5

276000

Giấy in nhiệt trực tiếp K80 80mm x 50m

GI6-INTT80X50

18200

Giấy in Paperline A4 70 gsm (500 tờ)

GI1-PLINEA470

95000

Giấy cuộn A1 100gsm 6kg

GI1-CUONA16KG

Giấy cuộn A1 80gsm 6kg

GI1-C80GA16KG

160000

Giấy cuộn A0 10kg 80gsm

GI1-C80A010KG

292000

Giấy in Idea A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE805R

330000

Giấy in Idea A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE705R

275000

Giấy in Accura A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4ACC705R

250000

Giấy in Supreme A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP705R

270000

Giấy in Supreme A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP805R

315000

Giấy in Excel A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4EXC705R

240000

Giấy in Excel A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC805R

275000

Giấy cuộn A0 80gsm 8kg

GI1-A0DL808KG

212000

Giấy cuộn A0 100gsm 8kg

GI1-A0DL1008K

215000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – vàng

GI5-A4BITENVA

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – xanh biển

GI5-A4BITENXD

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – xanh lá

GI5-A4BITENXL

28000

Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3×3)

GI3-NOTDOU3X3

4500

Giấy note Pronoti 5 màu dạ quang

GI3-PRO5MAUDQ

9900

2.2. Nhóm hàng bút viết:

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Bút bi Thiên Long TL25 – Xanh

BV1-BITL25XAN

3300

Bút bi Thiên Long TL25 – Đỏ

BV1-BITL025DO

3300

Bút bi Thiên Long TL25 – Đen

BV1-BITL25DEN

3300

Bút bi Thiên Long TL27 – Xanh

BV1-BITL27XAN

2600

Bút bi Thiên Long TL27 – Đỏ

BV1-BITL027DO

2600

Bút bi Thiên Long TL27 – Đen

BV1-BITL27DEN

2600

Bút bi Thiên Long TL31 – Xanh

BV1-BITL31XAN

6300

Bút bi Thiên Long TL31 – Đỏ

BV1-BITL031DO

6300

Bút bi Thiên Long TL31 – Đen

BV1-BITL31DEN

6300

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee – Xanh

BV1-BITL34XAN

2000

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee – Đỏ

BV1-BITL34JDO

2000

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee – Đen

BV1-BITL34DEN

2000

Bút bi Thiên Long TL36 – Xanh

BV1-BITL36XAN

7200

Bút bi Thiên Long TL36 – Đỏ

BV1-BITL036DO

7200

Bút bi Thiên Long TL36 – Đen

BV1-BITL36DEN

7200

Bút bi Thiên Long TL048 Renown – Xanh

VPH-TLBUT4801

13400

Bút bi Thiên Long TL048 Renown – Đỏ

VPH-TLBUT4802

13400

Bút bi Thiên Long TL048 Renown – Đen

VPH-TLBUT4803

13400

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee – Xanh

BV1-BITL79XAN

2700

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee – Đỏ

BV1-BITL079DO

2700

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee – Đen

BV1-BITL79DEN

2700

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Xanh

BV2-GETL04XAN

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Tím

BV2-GETL04TIM

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Đỏ

BV2-GETL004DO

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Đen

BV2-GETL04DEN

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Xanh

BV2-GETL08XAN

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Tím

BV2-GETL08TIM

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Đỏ

BV2-GETL008DO

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Đen

BV2-GETL08DEN

4500

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship – Xanh (Ngưng SX)

BV2-GETL09XAN

6500

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship – Đỏ (Ngưng SX)

BV2-GETL009DO

6500

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship – Đen (Ngưng SX)

BV2-GETL09DEN

6500

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master – Xanh

BV2-TLB01XANH

4500

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master – Đỏ

BV2-GETLB01DO

4500

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master – Đen

BV2-GETLB01DE

4500

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master – Xanh

BV2-TLB03XANH

6500

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master – Đỏ

BV2-GETLB03DO

6500

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master – Đen

BV2-GETLB03DE

6500

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Xanh biển

BV3-TLHL02XAB

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Xanh lá

BV3-TLHL02XAL

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Vàng

BV3-TLHL02VAN

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Cam

BV3-TLHL02CAM

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Hồng

BV3-TLHL02HON

6200

Bút dạ quang Toyo – Xanh biển

BV3-TOYOXBIEN

5500

Bút dạ quang Toyo – Xanh lá

BV3-DQTOYOXLA

5500

Bút dạ quang Toyo – Vàng

BV3-DQTOYOVAN

5500

Bút dạ quang Toyo – Cam

BV3-DQTOYOCAM

5500

Bút dạ quang Toyo – Hồng

BV3-DQTOYOHON

5500

Bút lông bảng Thiên Long WB-02 – Xanh

BV4-LBTLWB2XA

5000

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 – Xanh

BV4-LBTLWB3XA

5900

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 – Đỏ

BV4-LBTLWB3DO

5900

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 – Đen

BV4-LBTLWB3DE

5900

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 – Xanh

BV4-LDTLPM4XA

7300

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 – Đỏ

BV4-LDTLPM4DO

7300

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 – Đen

BV4-LDTLPM4DE

7300

Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Xanh

BV4-LDTLPM9XA

7500

Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Đỏ

BV4-LDTLPM9DO

7500

Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Đen

BV4-LDTLPM9DE

7500

Bút lông dầu Pilot – Xanh

BV4-PILOTXANH

3000

Bút lông dầu Pilot – Đỏ

BV4-LDPILOTDO

3000

Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 – Xanh

BV4-TLPMI01XA

7000

Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 – Đỏ

BV4-TLPMI01DO

7000

Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 – Đen

BV4-TLPMI01DE

7000

Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 – Xanh

BV4-TLWBI01XA

15700

Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 – Đỏ

BV4-TLWBI01DO

15700

Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 – Đen

BV4-TLWBI01DE

15700

Bút chì gỗ 2B Thiên Long GP-01

BV5-TL2BGP001

2800

Bút chì gỗ 2B Thiên Long GP-03

BV5-TLHBGP003

3900

Bút chì gỗ HB Thiên Long GP-04

BV5-TLHBGP004

3900

Bút chì gỗ 2B G-Star

BV5-GOGSTAR2B

1500

Bút chì bấm Pentel A125T

BV5-PENTA125T

7200

Bút chì bấm Pentel AX105

BV5-PENTAX105

5700

Ruột chì Yoyo 0.5mm

BV6-RYOYO05MM

2500

Ruột chì Monami 2B 0.5mm

BV6-RMONAMI05

7300

Gôm (tẩy chì) Pentel ZEH-03N

BV5-PENTGOM03

2500

Gôm (tẩy chì) Pentel ZEH-05N

BV5-PENTGOM05

4000

Gôm (tẩy chì) Thiên Long E-06

BV5-TLGOME006

3000

Bút xóa nước Thiên Long CP 02

BV7-TLXOACP02

16800

Xóa kéo Plus Whiper V

BV7-PLUSWHIPE

17000

Xóa kéo mini Plus WH 505

BV7-PLUS505WH

12000

Bút bi Thiên Long TL61 – Xanh

BV1-BITL61XAN

2400

Bút bi Thiên Long TL61 – Đỏ

BV1-BITL061DO

2400

Bút bi Thiên Long TL61 – Đen

BV1-BITL61DEN

2400

Bút đế cắm Thiên Long PH-02 – Xanh

BV1-TLPH02XAN

12000

Bút đế cắm Thiên Long PH-02 – Đen

BV1-TLPH02DEN

12000

Bút đế cắm Thiên Long FO-PH01 – Đen

BV1-TLFOPH01D

12000

Bút chì gỗ 5B Thiên Long GP-09

VPH-CHIGOTL5B

4500

Bút chì bấm Pentel A255T

BV5-PENTA255T

7900

Chuốt bút chì Thiên Long S-01

BV5-TLCHUOT01

2500

Chuốt bút chì Thiên Long S-04

BV5-TLCHUOT04

5000

Ruột chì G-Star 2B 0.5mm

BV6-GSTAR05MM

15500

Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro – Xanh dương chính hãng

BV8-UNIEY15XD

29900

Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro – Đen chính hãng

BV8-UNIEY15DE

29900

Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro – Đỏ chính hãng

BV8-UNIEY15DO

29900

Bút chì gỗ 2B Staedtler 134

BV5-STAEDT134

4000

Bút bi nước Uniball 150 – Xanh dương

BV8-UNITQXANH

8800

Bút bi nước Uniball 150 – Đen

BV8-UNITQ15DE

8800

Bút bi nước Uniball 150 – Đỏ

BV8-UNITQ15DO

8800

Ruột chì Steadler 0.5mm

BV6-STEADLER5

16500

Bút bi Thiên Long FO-03 (Xanh)

BV1-BITLFO3XA

2200

Bút bi Thiên Long FO-03 (Đỏ)

BV1-BITLFO3DO

2200

Bút bi Thiên Long FO-03 (Đen)

BV1-BITLFO3DE

2200

Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Xanh)

BV2-GETL029XA

6600

Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Đỏ)

BV2-GETL029DO

6600

Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Đen)

BV2-GETL029DE

6600

Bút chì bấm Staedler 0.5 777

BV5-STEA05777

21500

Bút chì bấm AMPH4301

BV5-BAMPH4301

15500

Ruột xóa kéo Plus Whiper V

BV9-PLUS505WR

15000

Chuốt bút chì Maped hình tim

BV5-MACHUOTIM

4000

2.3. Nhóm hàng bìa hồ sơ:

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Bìa lá Thiên Long A4 FO-CH01 0.13mm – Trắng

BI1-TLCH01TRA

1700

Bìa lá Thiên Long A4 FO-CH03 0.15mm – Trắng

BI1-TLCH03TRA

1800

Bìa lá Plus A4 0.2mm – Trắng

BI1-PLUSA4TRD

2000

Bìa lá Thiên Long F4 FO-CH02 1.15mm – Trắng

BI1-TLCH02TRA

2200

Bìa 20 lá Thiên Long A4 FO-DB01 – Xanh

BI1-TLFODB01B

22400

Bìa 40 lá Thiên Long A4 FO-DB02 – Xanh

BI1-TLFODB02B

34700

Bìa 60 lá Thiên Long A4 FO-DB03 – Xanh

BI1-TLFODB03B

44800

Bìa 80 lá Thiên Long A4 FO-DB04 – Xanh

BI1-TLFODB04B

58200

Bìa còng Thiên Long A4 5 phân 1 mặt si LAF01 (ngưng sx)

BI2-A4TL015CM

34700

Bìa còng Thiên Long A4 5 phân 2 mặt si LAF05 (ngưng SX)

BI2-A4TL027CM

35800

Bìa còng Thiên Long F4 5 phân 1 mặt si LAF03 (ngưng SX)

BI2-F4TL035CM

34700

Bìa còng Thiên Long F4 5 phân 2 mặt si LAF07 (ngưng SX)

BI2-F4TL047CM

35800

Bìa còng Thiên Long A4 7 phân 1 mặt si LAF02

BI2-A4TL055CM

34700

Bìa còng Thiên Long A4 7 phân 2 mặt si LAF06

BI2-A4TL067CM

35800

Bìa còng Thiên Long F4 7 phân 1 mặt si LAF04

BI2-F4TL075CM

34700

Bìa còng Thiên Long F4 7 phân 2 mặt si LAF08

BI2-F4TL087CM

35800

Bìa kiếng A4 dày 1.5mm

GI5-A4KIENG15

50900

Bìa kiếng A4 dày 1.2 mm

GI5-A4KIENG12

50900

Bìa phân trang nhựa Trà My 10 màu

BI6-NHUA10MAU

6500

Bìa phân trang nhựa Trà My 12 số

BI6-NHUA12SOM

7500

Bìa phân trang nhựa Trà My 31 số

BI6-NHUA31SOT

27800

Bìa phân trang giấy PGrand 10 số màu

BI6-GIAY10SOM

7900

Bìa phân trang nhựa Trà My 24 chữ cái

BI6-NHUA24CHU

25000

Bìa acco nhựa A4 Thiên Long FO PPFFA4 – Xanh dương

BI4-TLACCA4XD

4500

Bao thư trắng 12cm x 18cm

BI8-TRA12X18K

17200

Bao thư trắng 12cm x 22cm

BI8-TRA12X22K

19500

Bao thư trắng A5 18x24cm (100 cái/xấp)

BI8-TRANGA518

33900

Bao thư vàng A5 18x24cm (100 cái/xấp)

BI8-VANGA518C

39400

Bao thư sọc 11cm x 17cm (100 cái/xấp)

BI8-SOC11X17C

4700

Bao thư trắng A4 25cm x 35cm ĐL100 (100 cái/xấp)

BI8-TRANGA421

73900

Bao thư vàng A4 25x35cm (100 cái/xấp)

BI8-VANGA421C

61600

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-035 – Xanh dương nhạt

BI4-PLUSACCOD

7800

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-036 – Xanh lá

BI4-PLUSACCOL

7800

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-037 – Vàng

BI4-PLUSACCOV

7800

Bìa lá Plus F4 0.15mm – Trắng

BI1-PLUSF4TRA

1800

Bìa lá Plus F4 0.2mm – Xanh dương

BI1-PLUSF4XAD

2300

Bìa lá Plus F4 0.2mm – Xanh lá

BI1-PLUSF4XAL

2300

Bìa lá Plus F4 0.2mm – Vàng

BI1-PLUSF4VAN

2300

Bìa lá Plus F4 0.2mm – Hồng

BI1-PLUSF4HON

2300

Bìa lỗ A4 400gr (100 cái/ xấp)

BI1-BIALO400G

30200

Bìa lỗ A4 460gr (100 cái/ xấp)

BI1-BIALO460G

36300

Bìa lỗ A4 Thiên Long FO-CS01 có viền màu

BI1-TLBIALO01

90000

Bìa lỗ A4 Plus 0.07mm (10 cái/xấp)

BI1-PLUBILO07

11000

Bìa còng Ageless (ABBA) A4 5 phân 2 mặt si

BI2-A4AGE5CM2

22500

Bìa còng Ageless (ABBA) A4 7 phân 2 mặt si

BI2-A4AGE7CM2

22500

Bìa còng Ageless (ABBA) F4 5 phân 2 mặt si

BI2-F4AGE5CM2

22500

Bìa còng Ageless (ABBA) F4 7 phân 2 mặt si

BI2-F4AGE7CM2

22500

Bìa còng Thiên Long A4 9 phân 1 mặt si FO-FO LAF09

BI2-A4TL099CM

55000

Bìa còng Thiên Long F4 9 phân 1 mặt si FO-FO LAF10

BI2-F4TL109CM

55000

Bìa còng KingJim A4 5 phân (Xanh dương)

BI2-A4KING5XD

35800

Bìa còng KingJim A4 7 phân – Xanh dương

BI2-A4KING7XD

35800

Bìa còng bật KingJim – 2697 – A4 9P (xanh dương)

BI2-A4KING9CM

53800

Bìa còng ống SD Kingjim – 1470GSV – A4S – 10cm (xanh dương)

BI2-A4KING10P

81000

Bìa nhẫn Thiên Long A4 25mm FO-ORB01 – Xanh nhạt (ngưng sx)

BI3-TLORB01XB

16300

Bìa nhẫn Thiên Long A4 35mm FO-ORB03 – Xanh nhạt

BI3-TLORB03XB

17000

Bìa hộp simili Trà My 7cm

BI3-TRAMY07CM

25000

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-039 – Xám

BI4-PLUSACCOX

7800

Bìa kẹp Thiên Long A4 FO-CF01 – Xanh dương

BI4-TLFO01XAD

26000

Bìa cây chốt gáy Magnolia Q324

BI4-BIACAY324

6000

Bìa nút Thiên Long A4 FO-CBF02

BI5-TLFOCBF02

4300

Bìa nút Thiên Long A4 FO-CBF05

BI5-TLFOCBF05

3900

Bìa nút Thiên Long F4 FO-CBF03

BI5-TLFOCBF03

4500

Bìa nút Thiên Long F4 FO-CBF04

BI5-TLFOCBF04

4200

Bìa nút My Clear A4

BI5-MYCLEARA4

2500

Bìa nút My Clear F4

BI5-MYCLEARF4

2800

Bìa nút My Clear A5

BI5-MYCLEARA5

2000

Bìa phân trang giấy PGrand 12 số màu

BI6-GIAY12SOM

11000

Bìa trình ký mica Xukiva

BI7-XUKIVAA04

25000

Bìa giấy 3 dây 7cm (Loại tốt)

BI7-G3DAY07CM

9800

Bìa giấy 3 dây 10cm (Loại tốt)

BI7-G3DAY10CM

10300

Bìa giấy cột 3 dây 15cm (Loại tốt)

BI5-BIACOT15F

11000

Bìa giấy 3 dây 20cm (Loại tốt)

BI7-G3DAY20CM

12300

Bìa trình ký đơn simili A4

BI7-KYDONSIA4

8000

Bìa trình ký đơn simili F4

BI7-KYDONSIF4

9200

Bìa trình ký đôi simili A4

BI7-KYDOISIA4

9600

Bao thư trắng 12cm x 18cm có keo

BI8-TRA12X18C

18500

Bao thư trắng 12cm x 22cm có keo

BI8-TRA12X22C

20900

Bìa hộp simili 15F

BI3-BIAHOPD15

26800

Bìa da 100 lá A4 gáy vuông

BI1-BIADA100A

46000

Bìa hộp simili 10F

BI3-BIAHOPD10

20900

Bìa lỗ A4 500gr (100 cái/ xấp)

BI1-BIALO500G

38900

Bìa hộp Simili 20F

BI3-BIAHOPD20

29900

Bìa hộp Simili 7F

BI3-BIAHOPD07

20500

Bìa hộp Simili 5F

BI3-BIAHOPD05

19500

3. Bảng báo giá văn phòng phẩm thông dụng nhất:

STT

Tên sản phẩm

Quy cách

Đơn vị tính

Đơn giá (VNĐ)

Giấy photo, giấy in liên tục

1

Giấy bãi bằng vàng

1ram/xấp

Ram

41.000

2

Giấy bãi bằng trắng

1ram/xấp

Ram

41.000

3

Giấy Excell A4 70

1ram/xấp

Ram

46.000

4

Giấy Excell A5 70

1ram/xấp

Ram

24,500

5

Giấy Excell A4 80

1ram/xấp

Ram

53.000

6

Giấy Excell A5 80

1ram/xấp

Ram

28.500

7

Giấy A+ Plus 70 A4

5ram/thùng

Ram

53.500

8

Giấy IK Plus 70 A4

5ram/thùng

Ram

56.500

9

Giấy Supreme 70 A3

5ram/thùng

Ram

120.000

10

Giấy Supreme 70 A4

5ram/thùng

Ram

57.500

11

Giấy Paper one 70 A4

5ram/thùng

Ram

59.000

12

Giấy Paper one 80 A4

5ram/thùng

Ram

68.500

13

Giấy Paper one 70 A3

5ram/thùng

Ram

00.000

14

Giấy Paper one 80 A3

5ram/thùng

Ram

140.000

15

Giấy Double A 70 A4

5ram/thùng

Ram

54.000

16

Giấy Double A 80 A4

5ram/thùng

Ram

72.000

17

Giấy Double A 80 A3

5ram/thùng

Ram

148.000

18

Giấy fort màu 70 A4

5ram/thùng

Ram

65.000

19

Giấy fort màu 80 A4

5ram/thùng

Ram

75.000

20

Giấy fort ĐL 100 A4

5ram/thùng

Ram

90.000

21

Giấy fort ĐL 120 A4

5ram/thùng

Ram

104.000

22

Giấy in liên tục 1liên (210×279)

Liên sơn

Ram

159.000

23

Giấy in liên tục 2-5liên (210×279)

Liên sơn

Ram

297.000


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191