Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn chuẩn năm 2023

Khi ly hôn, vợ chồng có thể thỏa thuận ai sẽ là người trực tiếp nuôi sau đó nộp cho tòa án để giải quyết. Việc thỏa thuận quyền nuôi con phải dựa trên sự tự nguyện cùng quyền lợi về mọi mặt của con. Khi thỏa thuận về quyền nuôi con có thể nhiều vợ chồng không biết viết thỏa thuận thế nào. Vì đó, hãy cân nhắc “Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn” của LVN Group dưới đây nhé.

Văn bản quy định

  • Luật Hôn nhân cùng gia đình 2014

Vợ chồng có thể thỏa thuận người trực tiếp nuôi con không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân cùng gia đình 2014 thì khi ly hôn, vợ chồng được quyền thỏa thuận người trực tiếp nuôi con, cũng như nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động cùng không có tài sản để tự nuôi mình theo hướng dẫn của Luật này, Bộ luật dân sự cùng các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ cùngo quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Theo đó, nếu hai vợ chồng có thỏa thuận thì Tòa án sẽ công nhận cùng giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng theo đúng như thỏa thuận của cha, mẹ. Ngược lại, nếu cha mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ căn cứ cùngo quyền lợi về mọi mặt của con để giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng.

Lưu ý, trong quá trình quyết định ai nuôi con sau khi ly hôn, nếu như con đã đủ 07 tuổi trở lên thì việc giao con cho ai nuôi dưỡng phải xem xét nguyện vọng của con.

Riêng con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Khi ly hôn ai là người được quyền nuôi con?

Luật Hôn nhân cùng gia định 2014 quy định về quyền nuôi con sau ly hôn như sau:

(1) Đối với con dưới 36 tháng tuổi:

Con được giao cho mẹ trực tiếp nuôi (trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con).

Tuy nhiên, trong trường hợp người cha chứng minh được người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con thì Tòa án vẫn có thể giao con cho người cha trực tiếp nuôi con.

(2) Đối với con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên:

– Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con;

– Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi theo nguyên tắc:

+ Dựa cùngo quyền lợi về mọi mặt của con (tòa án sẽ căn cứ cùngo điều kiện kinh tế, chỗ ở, thời gian chăm sóc con…. để quyết định giao con);

+ Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Mặt khác, trong trường hợp xét thấy cả cha cùng mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ, trong đó bao gồm:

– Người giám hộ đương nhiên theo thứ tự sau:

+ Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ;

Nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ (trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác là người giám hộ).

+ Trường hợp không có anh, chị ruột thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ là người giám hộ.

+ Trường hợp không có người giám hộ như các đối tượng nêu trên thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

– Người giám hộ được cử, chỉ định:

+ Trường hợp không có người giám hộ đương nhiên thì UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.

+ Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ đương nhiên về người giám hộ hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

Lưu ý: cử, chỉ định người giám hộ cho con từ đủ 06 (sáu) tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Tải xuống Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn

Download Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn [12.93 KB]

Hướng dẫn viết bản thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn

Khi viết bản thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn, vợ cùng chồng cần đảm bảo trọn vẹn các thông tin sau:

– Thứ nhất, về mặt cách thức: 

+ Hình thức của bản thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn phải đảm bảo các quy chuẩn của một văn bản, đơn từ hành chính thông thường: Quốc hiệu, tiêu ngữ, nội dung của bản thỏa thuận, chữ ký,..

+ Ngôn từ mạch lạc, dễ hiểu, tránh dùng những tiếng lóng, văn nói hay những ngôn từ thể hiện cảm xúc cá nhân thái quá.

+ Không được sai chính tả.

– Thứ hai, về mặt nội dung:

+ Phải đảm bảo cung cấp thông tin trọn vẹn của vợ cùng chồng.

+ Cung cấp trọn vẹn thông tin của con cái.

+ Nội dung thỏa thuận cần nêu rõ: Thỏa thuận của hai vợ chồng về việc nuôi con (Con ở với ai); việc chu cấp cho con thế nào; việc nuôi dưỡng con thế nào,…

Liên hệ ngay

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn chuẩn năm 2023”. Mặt khác, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến xác nhận tình trạng hôn nhân. Hãy nhấc máy lên cùng gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

Bài viết có liên quan

  • Dịch vụ giành quyền nuôi con trọn gói, giá rẻ
  • Soạn thảo mẫu thỏa thuận nuôi con năm 2022
  • Dịch vụ giành quyền nuôi con khi không kết hôn năm 2022

Giải đáp có liên quan

Nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con quy định thế nào?

Căn cứ cùngo Điều 82 Luật Hôn nhân cùng gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:
Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Có thể yêu cầu thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn?

Theo khoản 1 Điều 84 Luật Hôn nhân cùng gia đình 2014 quy định:
“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.”
Bên cạnh đó, căn cứ khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân cùng Gia đình 2014 quy định thì nếu người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì các cá nhân, tổ chức sau đây có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con gồm:
– Người thân thích, được quy định khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân cùng Gia đình 2014 giải thích như sau: đây là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, có cùng dòng máu về trực hệ cùng có họ trong phạm vi ba đời. Vì đó, người thân thích có thể là ông, bà, cô, dì, chú, cậu, mợ…
– Cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình, trẻ em: Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Lao động, Thương binh cùng Xã hội; Phòng Lao động, Thương binh cùng Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.
– Hội Liên hiệp phụ nữ.
Vì vậy, theo hướng dẫn này, người có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn là cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com